Lapkričio mėnesio astrologinė prognozė

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

Lapkričio mėnesio astrologinė prognozė

Naujų iššūkių mėnuo. Jo dienomis išsikelkite naujus tikslus, nusibrėžkite naujas kelio kryptis. O taip pat išsigryninkite vidines dvasines vertybes. Kaip nukritus medžio lapams išryškėja kamienas, taip ir jūs lengviau galėsite pamatyti situacijų esmę. Jau pirmosios dienos suteiks progų gilesniems būties apmąstymams.

Saulei keliaujant Skorpiono ženklu, stiprinkite gražius tarpusavio ryšius ir sveikatą.

Antrąją dekadą nuo lapkričio 11-os Merkurijui sugrįžus į Skorpiono ženklą, – laikas aktyviems ryžtingiems sprendimams.

Nuo lapkričio 22-os, Saulei pradėjus kelionę Šaulio ženklu, ieškokite savo idėjoms bendraminčių. Paskutinę lapkričio dieną, Mėnulio užtemimo metu, atsisakykite to, kas jums trukdo judėti į priekį, o kartu įveikite baimės, nerimo mintis, stiprinkite draugystę ir meilę.

Sėkmingų įžvalgų jums lapkritį!

DELFI TV

Avinas

Naujų planų mėnuo. Jo dienomis netikėtai sau galite atrasti naujas veiklos kryptis bei galimybes. O kai kas, prisiminę išmintį, kad gera nauja gali būti primiršta sena, grįšite prie anksčiau buvusių idėjų.

Mėnesio pirmosiomis dienomis su dėkingumu prisiminę išėjusiuosius, suvoksite kad gyventi reikia neatidėliojant – nei gerų žodžių, nei būtinų sprendimų ar veiksmų. Tam palanki būtų jau pirmoji lapkričio dekada.

Antrąją dekadą, Merkurijui vėl judant direkcine kryptimi, derinkite nuomones, ieškokite kompromiso.

O trečioji dekada, Saulei įžengus į Šaulio ženklą, puikus metas kolektyviniams veiksmams. Lapkričio 25-ta ir 26-ta dienos, Mėnuliui viešint jūsų ženkle, ypatingas laikas meilei ir draugystei. O paskutinę lapkričio dieną, dalinio Mėnulio užtemimo metu, gautas žinias kruopščiau tikrinkite.

Šaunių planų jums lapkritį!

Jautis

Kontrastų kupinas mėnuo. Kai kurios jo dienos gali priminti zebro kailį. Svarbu tik tamsesnėse juostose ilgiau neužsibūti, ieškoti naujų galimybių bei išeičių.

Lapkritis pirmąją dekadą tikrins atkaklumą, jūsų ištvermę bei atsparumą ne tik virusui, bet ir netikėtumams darbuose. Nuo lapkričio 5-os, Merkurijui pradėjus kelionę direkcine kryptimi Svarstyklių ženklu, kuriame vieši ir Venera, sektųsi darbų, finansinių šaltinių paieška.

Antroji dekada, Merkurijui keliaujant Skorpiono ženklu, gali priminti išmintį, kad kartais tylėjimas gali būti auksu. Šiomis dienomis jums pravers tolerancija ir darbštumas.

Trečiąją dekadą artimų Juodojo Mėnulio ir Urano pozicijų įtakoje galimi netikėtumai, permainos. Šiuo laikotarpiu, o ypač paskutinę lapkričio dieną, dalinio Mėnulio užtemimo metu,būtinas didesnis atsargumas, nerizikuokite finansais, didesnį dėmesį skirkite imuniteto stiprinimui, gyvenimo džiaugsmo gausinimui.

Daug laimės jums lapkritį!

Dvyniai

Lapkritis jums mėnuo, galintis priminti sūpuokles. Jo pradžia – tinkamas metas gilesniems apmąstymams bei potyriams. Lapkričio 3-ioji, Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, tiktų dalykinėms pažintimis, palanki draugystei ir meilei.

Lapkričio 11-ą, Merkurijui sugrįžus į Skorpiono ženklą, antroji dekada tinkamas laikas aktyviems ryžtingiems sprendimams. Ypač palankus metas jums lapkričio 19-a ir 20-a dienos. Palankių Merkurijaus ritmų įtakoje būtent šiomis dienomis tiktų vesti derybas, pasirašyti sutartis, ieškoti tinkamų nekilnojamo turto variantų.

Nuo lapkričio 22-os, Saulei pradėjus kelionę Šaulio ženklu, trečiąją dekadą šaunu būtų spręsti darbe partnerystės klausimus. Paskutinę lapkričio dieną, jūsų ženkle viešinčio Mėnulio užtemimo metu, kruopščiau tikrinkite informaciją, neskubėkite spręsti, – ne viskas gali būti taip, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodys.

Džiugių patyrimų jums lapkritį!

Vėžys

Gilių jausmų mėnuo. Jo pradžioje su meile ir dėkingumu prisiminsite artimuosius, o kartu turėsite progų suvokti kiekvienos akimirkos svarbą.

Antroji dekada jums gilių patyrimų metas. Merkurijui pradėjus kelionę Skorpiono ženklu stiprės intuicija ir įžvalgos, gilės jausmai.

Mėnesio vidurys emociškai jautresnis, Mėnuliui keliaujant Skorpiono ženklu keisis jo fazė – prasidės jaunatis. Tai laikas, kai lengviau atskleisite kūrybinius sugebėjimus.

Nuo lapkričio 22-os, Saulei pradėjus kelionę Šaulio ženklu, o Mėnuliui viešint Žuvų ženkle, tinkamas laikas norintiems kitiems padėti, pasirūpinti vyresnio amžiaus artimaisiais, atverti širdį gerumui ir atjautai.

Lapkričio pabaigos dienos, Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, tiktų trokštantiems šeimos pagausėjimo. O paskutinę lapkričio dieną, Mėnulio užtemimo metu, atsisakykite nepasitikėjimo savo jėgomis, liūdnesnių minčių. Vietoj jų rinkitės naują viltį.

Daug laimės patyrimų jums lapkritį!

Liūtas

Naujų darbų mėnuo. Lapkričio dienomis galite jaustis, kaip atvertę naują pirmąjį įdomios knygos lapą. Šis mėnuo gali pateikti jums įdomių netikėtų patyrimų. Kam karjeros, o kam ir asmeninių santykių srityje. Prasidėjęs jautriomis atminties dienomis, lapkritis ragins gilintis į reiškinių priežastis, iškilusius klausimus spręsti neatidėliojant visiems kartu.

Nuo lapkričio 5-os, Merkurijui vėl pradėjus judėti direkcine kryptimi, lengviau rasite savo sumanymams bei projektams bendraminčių ir partnerių.

Lapkričio 11-ą, Merkurijui sugrįžus į Skorpiono ženklą, gali stiprėti kritiškas požiūris į užsitęsusias situacijas, norėsis greitų sprendimų, o kartu – gilės jausmai.

Trečiąją dekadą, nuo lapkričio 22-os, Saulei pradėjus kelionę Šaulio ženklu, tinkamas laikas partnerių paieškai, kolektyviniams darbams.

Mėnesio pabaigoje Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje metas tiktų kūrybos proveržiams.

paskutinę lapkričio dieną, Mėnulio užtemimo metu, ypač dėmesingi būkite mažiesiems šeimos nariams.

Daug meilės jums lapkritį!

Mergelė

Mėnuo, kuris sprendžiant darbinius klausimus, gali priminti įdomią šachmatų partiją. Tad renkantis darbo pasiūlymus jums pravers įžvalgos bei strateginis mąstymas.

Pirmos dekados pabaiga, Merkurijui pradėjus judėti vėl direkcine kryptimi, palanki darbų ir finansinių šaltinių paieškoms.

Mėnesio vidurys, keičiantis Mėnulio fazei – emociškai jautresnis. Kam darbuose, o kam ir asmeniniame gyvenime.

Merkurijui keliaujant karališkuoju laipsniu, lapkričio 20-a, o taip pat 21-a diena puikios naujų dalykinių kontaktų užmezgimui.

Trečios dekados dienos, Saulei perėjus į Šaulio ženklą, palankios profesiniam tobulėjimui, kolektyvinei veiklai.

O mėnesio pabaiga, ypač dalinio Mėnulio užtemimo metu, svarbi santarvės namuose kūrimui.

Sėkmingų pasirinkimų jums lapkritį!

Svarstyklės

Kompromisų ir sutarimo paieškos mėnuo.

Pirmoji dekada Merkurijaus ir Veneros ritmų įtakoje, palanki deryboms. Nuo lapkričio 5-os, Merkurijui jūsų ženkle vėl pradėjus judėti direkcine kryptimi, palankus laikas ieškantiems svarbios informacijos, o taip pat norintiems keisti darbą.

Antroji dekada, astrologinių ritmų įtakoje, šauni pasiryžusiems patobulėti, pradėti naują įdomų mokymosi ciklą. .Jos dienomis svarbus bus gebėjimas įžvelgti reiškinių esmę bei tolerancija .

Trečiąją dekadą, Saulei perėjus į Šaulio ženklą, nuo lapkričio 22-os iki lapkričio 28 dienos,- laikotarpis šaunus romantikai, puikus norintiems išreikšti savo jausmus.

Paskutinės lapkričio dienos, Mėnulio pilnaties, o vėliau ir jo dalinio užtemimo įtakoje, emociškai jautresnės, jomis palankiau būtų dažniau pabūti savo gyvenimo įvykių stebėtoju.

Įdomių patyrimų jums lapkritį!

Skorpionas

Žvaigždžių palankumo mėnuo. Jo pirmomis dienomis, prisiminę išėjusiuosius, savo meilę ir dėmesį skirkite artimiausiems.

Konkretiems sprendimams ir veiksmams jums ypač palankus Saulei viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje, pirmos savaitės vidurys.

Antroji dekada – tinkamas metas draugystės ir meilės ryšių stiprinimui. Atšventę savo gimtadienį jausitės atgimę, kaip Feniksas, pasiruošę naujam drąsiam skrydžiui.

Lapkričio 22-ą, Saulei iškeliavus iš jūsų ženklo, jums ramesnis atokvėpio metas. Tai dienos, kai, kaip sėklos sudygs jūsų mintys ir idėjos, lengviau matysis įdėtų pastangų rezultatai.

Paskutinę lapkričio dieną, dalinio Mėnulio užtemimo metu, didesnį dėmesį skirkite imuniteto stiprinimui, savo ir artimųjų sveikatai. Atraskite savo gyvenime kad ir mažesnių laimę gausinančių dalykų.

Daug širdžių šilumos jums lapkritį!

Šaulys

Pokyčių mėnuo. Jo dienos gali priminti banguojančią jūrą, o atsidūrę ant bangos, po kažkiek laiko galite leistis žemyn, o po to vėl kilti į viršų. Tad jau pirmąją dekadą jums pravers filosofinis požiūris į gyvenimo situacijas. Nuo lapkričio 5-os, Merkurijui vėl pradėjus judėti direkcine kryptimi, metas dalykiniams susitikimams, požiūrių derinimui, įdomiems, nestandartiniams sprendimams.

Mėnesio vidurys Mėnulio ritmų įtakoje gali pateikti nemažai permainų bei netikėtumų.kai kam – ir asmeniniame gyvenime. O antroji dekada tiktų veiklų bei finansinių šaltinių paieškoms.

Nuo lapkričio 22-os, Saulei pradėjus kelionę jūsų ženklu, jums prasidės ypatingo palankumo metas, kai lengviau klostytųsi aplinkybės, atsivertų naujos galimybės.

Trečioji dekada tiktų darbo naujoje vietoje pradžiai, įsikūrimui naujoje vietoje

Paskutinę lapkričio dieną dalinio Mėnulio užtemimo įtakoje jums pravers gebėjimas išgirsti ir kolegų bei draugų patarimus.

Sėkmingų pokyčių jums lapkritį!

Ožiaragis

Įdomių atradimų metas. Šio mėnesio dienos suteiks progų naujai peržvelgti į savo gyvenimą, atrasti naujas prasmes, įžvelgti netikėtas perspektyvas, išsikelti naujus tikslus. Tam ypač palankus metas nuo lapkričio 5-os, Merkurijui vėl judant direkcine kryptimi.

Mėnesio viduryje į pirmą planą iškils tarpusavio santykių klausimai. Kai kas rinksis, ar būti tik teisiu, ar ir laimingu.

Lapkričio 18-tą-19-tą dienomis, Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, įsiklausykite ir ką pataria jums jūsų širdis. Šiomis dienomis įkvėpti naujų idėjų galėsite nuveikti ypač daug.

Nuo lapkričio 22-os, Saulei pradėjus kelionę Šaulio ženklu, tinkamas laikas profesiniam tobulėjimui, partnerių, veiklų paieškai.

O paskutinę lapkričio dieną dalinio Mėnulio užtemimo įtakoje – pats metas vidinei ir išorinei tvarkai, atsisakymui to, kas gyvenime jums trukdo, nebereikalinga.

Įdomių patyrimų jums lapkritį!

Vandenis

Lapkritis jums – svarbių apsisprendimų mėnuo. Tai laikas, kai kai kurie spręs, ar pasilikti komforto zonoje, ar imtis kažko visai naujo, stiprinti esamus tarpusavio ryšius, ar keisti gyvenamą vietą. Tokiois jau gali būti pirmos lapkričio savaitės dienos.

Nuo lapkričio 5-os, Merkurijui vėl pradėjus judėti direkcine kryptimi, jam ir Venerai keliaujant Svarstyklių ženklu, sektųsi tvarkyti dokumentus, spręsti finansinius klausimus.

Mėnesio viduryje, jautresnių Mėnulio ritmų įtakoje, išlaikykite vidinę ramybę, neįkriskite į smulkmenas.

Nuo lapkričio 19-tos iki 21-os – ypač palankus laikas pagrindinių bei papildomų darbų paieškai. Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu tai metas draugystės ir meilės stiprinimui.

Nuo lapkričio 22-os, Saulei įžengus į Šaulio ženklą, sektųsi suburti kolegas naujų idėjų įgyvendinimui.

Paskutinę lapkričio dieną, dalinio Mėnulio užtemimo metu, labiau pasirūpinkite artimaisiais, stiprinkite gražius tarpusavio ryšius.

Sėkmingo jums lapkričio!

Žuvys

Jausmingas mėnuo. Jo dienomis būsite linkę giliau išgyventi savo jausmus, o kartu ir abejones, ateities nerimą. Tokios gali būti jau pirmosios šio mėnesio dienos. Su meile uždegę atminimo žvakutę ant artimojo kapo, pamąstysite apie buvimo čia laikinumą, o kartu ir jo svarbą.

Nuo lapkričio 5-os, Merkurijui vėl pradėjus judėti direkcine kryptimi, tinkamas metas informacijos, veiklų paieškoms, naujų projektų pradžiai.

Mėnesio viduryje, jautresnių Mėnulio ritmų įtakoje, išlaikykite vidinę ramybę, neįkriskite į smulkmenas.

Antros dekados dienos gali būti įdomios išgirstomis mintimis, gautais pasiūlymais. Atsirinkite jums tinkamiausius ir imkitės įgyvendinti juos išsyk.

Lapkričio 22-ą, Saulei perėjus į Šaulio ženklą, laikas tarpusavio santykių stiprinimui, draugystės ir meilės jausmų auginimui.

Lapkričio 30 dieną, dalinio Mėnulio užtemimo metu, ypač svarbu bus įveikti ateities baimę, nesaugumo jausmą, rinktis pozityvias mintis, pasitikėjimą ateitimi.

Daug meilės bei džiugių minčių jums lapkritį!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *