Lapkričio mėnesio astrologinė prognozė

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

Lapkričio mėnesio astrologinė prognozė

Stiprių patirčių mėnuo. Jo dienos suteiks progų susimąstyti apie gyvenimo ciklus: pavasarį, žydėjimą, brandą ir rudenį. Kartu su krentančiais medžių lapais, vertėtų atsisveikinti su į praeitį grimztančiais įvykiais, atlaisvinant vietą naujiems į jūsų gyvenimą ateinantiems geriems dalykams.

Lapkričio pirmosios dienos leis suvokti buvimo čia laikinumą ir nauju žvilgsniu pažvelgti į savo gyvenimą, atrandant jame tikrąsias vertybes.

Mėnulio jaunaties įtakoje sektųsi atskleisti kūrybines galias, o jam pilnėjant – palankus metas, tolesnei gyvenimo kelio peržvalgai.

Antroji lapkričio pusė palanki gilesniems kūrybiniams apmąstymams.

O nuo lapkričio 22 d. Saulei perėjus į Šaulio ženklą, metas šaunus bendraminčių paieškai komerciniams sprendimams.

Gilių suvokimų, daug širdžių šilumos jums lapkritį!

DELVI TV

Avinas

Lapkritis jums – konkrečių sprendimų mėnuo. Jo dienomis, jei vienos durys užsivertų, nedelsdami ieškokite naujų galimybių: tų durų ar bent lango, kuris šiuo metu atsiveria.

Lapkričio pirmosios dienos – išėjusiųjų anapilin prisiminimui, giminės susitikimams, tačiau jomis būtinas didesnis atsargumas kelyje.

Sėkmingiems sprendimams jums palankus metas – lapkričio 13-14 d., o taip pat 18 d.

O nuo lapkričio 22 d. Saulei įžengus į Šaulio ženklą – tinkamas metas ir svarbioms gyvenimo permainoms.

Kai kurių draugystė atlaikiusi išbandymus, peraugs į ilgalaikius tvirtus tarpusavio santykius. Šios paskutinės lapkričio dekados dienos palankios sutarčių pasirašymui, draugystei ir meilei.

Puikių galimybių bei daug gyvenimo džiaugsmo jums lapkritį!

Jautis

Lapkritis jums – tolesnių kelių rinkimosi mėnuo. Galite jaustis atsidūrę gyvenimo kelių sankryžoje o nuo to, kuriuo keliu pasuksite, priklausys tolesnė jūsų ateitis.

Lapkričio pirmosiomis dienomis, uždegę žvakutę ant jums brangaus žmogaus kapo, pamąstykite apie tai, kas jūsų gyvenime turi išliekamą vertę.

Saulei tebekeliaujant jums opoziciniu Skorpiono ženklu, darbuose gali prireikti daugiau, nei įprastai pastangų. Neapsikraukite per dideliu jų krūviu.

Tai ypač aktualu būtų Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, lapkričio 10-tą-12-tą dienomis. Jomis ir sudėtingesnių Merkurijaus ritmų įtakoje – lapkričio 11-tą dieną būkite atidesni kelyje ir buityje.

Vėlesnės dienos palankios draugystės kūrimui, romantiškiems patyrimams.

Saulei įžengus į Šaulio ženklą,nuo lapkričio 22-os. dienos šaunios svarbios informacijos paieškai, profesinių žinių gilinimui.

Turiningo bei nuotaikingo jums lapkričio!

Dvyniai

Lapkritis jums – aiškumo mėnuo. Jo dienos gali kaip lakmusas, išryškinti buvusias neaiškias situacijas, nutylėtas aplinkybes.

Pirmosios lapkričio dienos suteiks progų prisiminti jau išėjusius. jos – jūsų atokvėpiui.

Lapkričio 11-tą dieną, sudėtingesnio Merkurijaus tranzito įtakoje, – esminių klausimų geriau nespręsti.

Svarbiausiems projektams bei sumanymams jums ypač palankus laikotarpis nuo lapkričio 13iki 22-os dienos. Lapkričio 14-tą-15-tą dienomis, Mėnuliui viešint jūsų ženkle, ypatingas metas draugystei ir meilei, romantiškiems susitikimams.

Vėlesnės lapkričio dienos,nuo 22-os dienos Saulei prad4jus keliauti jums opoziciniu Šaulio ženklu, – tinkamesnės atokvėpiui. Jomis savęs neskubinkite, gilinkitės į situacijas ir aplinkybes. Daugiau dėmesio skirkite ir mažiesiems šeimos nariams, pasirūpinkite jų kūrybingu laisvalaikiu.

Giedros nuotaikos jums lapkritį!

Vėžys

Lapkritis jums – gilių Įžvalgų mėnuo. Šiomis dienomis stiprės noras gilintis į save, jūsų intuicija. O įsiklausę, ką ji pataria – lengviau rasite tinkamiausius sprendimus bei kelius.

Lapkričio pirmosiomis dienomis su meile bei dėkingumu prisiminkite išėjusius, susitikite su toliau gyvenančiais artimaisiais.

Lapkričio 9-tą-10-tą dienomis. Mėnulio pilnaties įtakoje, būsite jautresni, intuityvūs.

Jums ypač kūrybingos būtų lapkričio 16-ta Mėnuliui viešint jūsų ženkle, bei 17-ta-18-ta palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, dienos. Jos – tarpusavio santykių kūrimui, šaunios meilės jausmų gilinimui tiktų rimtiems įsipareigojimams, sužadėtuvėms, bei vestuvėms.

Nuo 22-os dienos, Saulei perėjus į Šaulio ženklą – tinkamas metas komandiruotėms, išvykoms bei kelionėms, bendraminčių paieškai.

Daug meilės bei džiaugsmo akimirkų jums lapkritį!

Liūtas

Tai mėnuo, kai norėsis ženklių pokyčių, ištrūkti iš rutinos bei nauju žvilgsniu pažvelgti į savo gyvenimą.

Pirmosios lapkričio dienos suteiks progų gilesniems būties apmąstymams.

Ypatingas metas idėjų pateikimui, darbų pristatymui, jums – lapkričio 5oji diena, Saulei viešint karališkajame laipsnyje.

Sudėtingesnių astrologinių ritmų lapkričio 10-ta ir ypač lapkričio 11-ta dienos netikėtai gali padėti atskleisti iki šiol neviešintas paslaptis.

Laikotarpis nuo lapkričio 14-os iki 20-os dienos ypač tiktų naujų jūsų planų apsvarstymui. Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje, lapkričio 17-ta-18-ta dienos šaunios ir tarpusavio santykių kūrimui, bei stiprinimui.

Saulei atkeliavus į Šaulio ženklą, nuo lapkričio 22-os dienos – metas tinkamas esminėms jūsų gyvenimo permainoms.

Šaunių pokyčių bei giedros nuotaikos jums lapkritį!

Mergelė

Įdomių susitikimų mėnuo. Kai kurie jų suteiks progų apmąstymams, o kai kurie – netikėtiems sprendimams.

Lapkričio pirmosios dienos palankios išvykoms bei kelionėms, išėjusiųjų prisiminimui, o taip pat pagalbai vyresnio amžiaus artimiesiems.

Lapkričio 11-tą dieną Merkurijaus ir Saulės artimos pozicijos griaunamajame laipsnyje įtakoje, būtinas didesnis atidumas keliuose bei buityje. Sutarčių pasirašymui bei sandoriams. labiau tiktų pats lapkričio vidurys, o ypač palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, lapkričio 18oji diena.

Marsui perėjus į Skorpiono, o nuo 22-os dienos Saulei – į Šaulio ženklą, prasidės ypatingas laikas, palankus naujoms dalykinėms pažintimis bei susitikimams.

Paskutinės lapkričio dienos, kartu su prasidėjusia Mėnulio jaunatimi, tiktų naujų tikslų išsikėlimui, karjeros pokyčiams.

Giedros nuotaikos jums lapkritį!

Svarstyklės

Pasirinkimų mėnuo. Lapkričio pirmosios dienos – artimųjų kapų aplankymui, ramesniam atokvėpiui,

Vėlesnėmis dienomis Venerai keliaujant Šaulio ženklu, kai kurie planai gali kisti, gali išryškėti ir iki šiol nežinota informacija. Lapkričio 11-tą dieną, Merkurijaus ir Sauės susijungimo griaunamajame laipsnyje įtakoje, svarbių projektų geriau nepradėkite.

O štai Merkurijui viešint karališkajame laipsyje, lapkričio !7-ą – 18-tą dienomis, ieškantys naujų galimybių lengviau galite rasti tinkamą pagrindinio ar papildomo darbo pasūlymą. Lapkričio 18-oji diena ypač palanki būtų ir sandoriams bei darbo sutarčių pasirašymui.

Vėlesnėmis dienomis palanku būtų spręsti iškilusius šeimai buities gerinimo klausimus.

Saulei perėjus į Šaulio ženklą, nuo lapkričio 22 d. laikas tinkamas kai kurių atostogų išvykoms bei kelionėms.

Sėkmingų pasirinkimų jums lapkritį!

Skorpionas

Lapkritis jums – intensyvios veiklos mėnuo. Net patys stebėsitės, kiek daug galėsite spėti jo dienomis nuveikti.

Pirmosiomis lapkričio dienomis, uždegę žvakutes ant jums brangių anapilin išėjusiųjų kapų, su meile prisiminkite gražias buvimo kartu akimirkas.

Saulei viešint karališkajame laipsnyje jūsų ženklo laipsnyje, lapkričio 5-oji,– norintiems iš esmės keisti situaciją,- ypatingo palankumo metas.

Merkurijui ir Saulei viešint tame pačiame jūsų ženklo griaunamajame laipsnyje, lapkričio 11-toji diena nėra palanki svarbiems sprendimams, dalykiniams susitikimams.

Palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, svarbių sutarčių pasirašymui jums tiktų lapkričio 18-ta-19-ta dienos. Jomis lengviau sektųsi išspręsti sudėtingesnius juridinius klausimus.

Svarbiausius darbus stenkitės atlikti iki lapkričio 22-os dienos, Saulei viešint jūsų ženkle. Vėlesnės dienos tiktų partnerystės kūrimui, santarvės stiprinimui.

Giedros nuotaikos jums lapkritį!

Šaulys

Jėgų kaupimo mėnuo. Jo dienomis į priekį judėkite kruopščiai apmąstytais žingsniais.

Lapkričio pirmosios dienos primins buvimo čia laikinumą, suteiks progų pamąstyti apie išliekamąją vertę turinčias vertybes.

Bendraminčių paieškai, verslo plėtrai jums ypač sėkminga galėtų būti lapkričio 5oji, Saulei viešint karališkajame laipsnyje.

Merkurijaus tranzito Skorpiono ženkle 11-tą ir 12-tą dienomis būkite atidesni buityje ir kelyje, venkite aštresnių tarpusavio situacijų.

Venerai keliaujant jūsų ženklu, vėlesnės dienos šaunios kolektyviniam darbui, partnerystei bei draugystei.

O Saulei atkeliavus į jūsų ženklą nuo lapkričio 22-os dienos. prasidės jums ypač palankus metas.

Paskutinės mėnesio dienos, prasidėjus jaunačiai, šaunios dalykinėms bei asmeninėms pažintimis, romantiškiems susitikimams.

Įdomaus bei džiugaus jums lapkričio!

Ožiaragis

Lapkritis jums – įdomus pažintimis mėnuo. Kai kurie susitikimai gali stipriai įtakoti jūsų ateitį.

Lapkričio pirmosios dienos – išėjusiųjų prisiminimui, vidinės ramybės paieškai.

Lapkričio 10-tą -11-tą dienomis,, Mėnulio pilnaties, o taip pat Saulės ir Merkurijaus susijungimo griaunamajame Skorpiono laipsnyje įtakoje. svarbių tarpusavio klausimų geriau nespręskite, susilaikykite nuo nepamatuotos finansinės rizikos.

Tokiems klausimams palankesnis jums lapkričio vidurys. O lapkričio 17-ta-18-ta dienos, palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, puikios asmeninėms pažintims, bei naujų dalykinių kontaktų užmezgimui.

Nuo 22-os dienos. Saulei įžengus į Šaulio ženklą – siekiantiems karjeros, metas, kai reikėtų tinkamai įvertinti savo jėgas bei aplinkybes.

Deryboms bei sandoriams, intelektualiam darbui, jums ypač palankios, prasidėjus Mėnulio jaunačiai, lapkričio 28-ta-29ta dienos.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums lapkritį!

Vandenis

Lapkritis – jums mėnuo, kai širdis trokš išvykų bei kelionių, tačiau jo dienomis nemažai laiko teks skirti ir kasdieniniams, mažiau džiaugsmo teikiantiems darbams.

Lapkričio pirmosios dienos – išėjusiųjų prisiminimui. Jos palankios išvykoms bei kelionėms.

Lapkričio 11-tą ir 12-tą sudėtingesnių Merkurijaus tranzito ritmų dienomis jums reikėtų neskubėti, pažadus duoti bei prisiimti naujus įsipareigojimus atsakingai.

Mėnuliui keliaujant Dvynių ženklu, lapkričio 13-ta-15-ta dienos. ypač tiktų kolektyvinei veiklai, būtų įdomios naujomis idėjomis bei sumanymais.

Rimtiems tarpusavio įsipareigojimams, sužadėtuvėms palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, jums tiktų lapkričio 16-ta-17-ta dienos.

O nuo lapkričio 22-os dienos. Saulei perėjus į Šaulio ženklą, metas tinkamas komandiruotėms, deryboms, esminiams pokyčiams.

Gilių jausmų bei gražių patyrimų jums lapkritį!

Žuvys

Kontrastų kupinas mėnuo. Tai metas, kai Saulei viešint Skorpiono ženkle, būsite linkę gilintis į situacijų priežastis, stiprės intuicija ir jausmai.

Pirmomis lapkričio dienomis su meile prisiminkite anapilin išėjusius brangius žmones, o taip pat pasirūpinkite garbaus amžiaus sulaukusiais giminaičiais.

Jautriomis Mėnulio pilnaties, bei Merkurijaus ritmų dienomis lapkričio 10-tą-12-tą dienomis. svarbių klausimų nespręskite.

Širdyje kirbantis nekantrumas patarinės ryžtingiau imtis veiksmų, net ir ne visada sulaukus tam palankaus laiko ar aplinkybių. Tokiems veiksmams palankesnės Merkurijaus ritmų įtakoje, būtų lapkričio 18-ta-19-ta dienos.

Nuo lapkričio 22–os dienos, Saulei perėjus iš Skorpiono į Šaulio ženklą, jums ypač pravers sukaupta išmintis, gebėjimas stabtelėjus susimąstyti, kokį norėtumėte kurti tolesnį gyvenimą.

Daug meilės ir šaunių patyrimų jums lapkritį!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *