Liepos mėnesio astrologinė prognozė

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

Liepos mėnesio astrologinė prognozė

Liepa – vidinės ramybės paieškos mėnuo. Jos dienomis žvelgsime į savo sielos gelmes, kaip į gilų ežerą, norėsis pajausti harmoniją su savimi ir aplinka.

Liepos 2-ą – Saturnui sugrįžus iš Vandenio į Ožiaragio ženklą, grįšime prie tikrųjų vertybių, gilių tradicijų, norėsis siekti gyvenime to, kas pastovu bei tikra.

Liepos 5-ą dieną įvyksiantis dalinis Mėnulio užtemimas gali patikrinti jūsų svajonių realumą, o kai kam – ir santykių tvarumą.

O džiugi Mindaugo karūnavimo diena suteiks progų smagiems bičiulių susitikimams.

Antroji dekada, Saulei ir Merkurijui keliaujant Vėžio ženklu, ypač tiks sutarimo paieškai, santarvės namuose kūrimui.

Liepos 20-tą Saulė ir veidrodine vadinama Vakšija viešės tame pačiame Vėžio ženklo laipsnyje. Tai jautrus, emocingas ir Mėnulio ritmų įtakoje metas, kai vertėtų atsirinkti tai, ką norėsis pasiimti į sekančias dienas, paliekant kaip už slenksčio tai, kas nebereikalinga.

Prasidėjus jaunačiai ir liepos 22-ą Saulei perėjus į Liūto ženklą, trečios dekados dienos – metas ryžtingiems, jūsų sprendimams ir veiksmams.

Sėkmės bei gyvenimo pilnatvės jums liepą!

DELFI TV

Avinas

Liepa jums – energingas veiklus mėnuo. Jūsų ženklu keliaujant Marsui bei Chironui, kai kuriomis dienomis galite jaustis, kaip ant sparnų. Tad jau pirmąją liepos dekadą būkite greiti, imkitės ryžtingų veiksmų.

Saturnui iškeliaujant iš Vandenio ženklo, metas įdomus naujais pasirinkimais bei planais. Jam sugrįžus į Ožiaragio ženklą ir jums – tinkamas metas grįžti prie ankstesnių planų, atnaujinti buvusius projektus. Pirmosios dekados dienomis sektųsi spręsti anksčiau atidėtuosius finansinius klausimus. O Mindaugo karūnavimo dieną pasidžiaukite ne tik švente su draugų kompanija.

Antrąją dekadą, Marsui ir Chironui viešint jūsų ženkle, norėsis ryžtingų pokyčių, greitų sprendimų. Dienos šaunios sportui, aktyviai fizinei veiklai.

Liepos 20-tą Saulė ir veidrodinė planeta Vakšija – tame pačiame laipsnyje Vėžio ženkle. Tai tinkamas metas geriems pokyčiams namuose.

Liepos 22-ą Saulė perėjus į Liūto ženklą, trečioji dekada – puikus laikas darbų pristatymui, naujų idėjų pateikimui, draugystei ir meilei.

Įdomios bei kūrybingos jums liepos!

Jautis

Santykių kūrimo mėnuo. Ir kursite juos kaip kaldami skulptūrą, atmesdami tai, kas trukdo ir nereikalinga, išgrynindami linijas, atskleisdami jų grožį.

Pirmoji dekada, Marsui keliaujant Avino ženklu, energinga ir veikli. Juolab kad liepos 2-ą Saturnas grįš į Ožiaragio ženklą. Tad spręsdami anksčiau atidėtus susikaupusius uždavinius lengviau rasite tinkamus sprendimus. Kai kurie grįšite prie ankstesnių idėjų bei sumanymų.

Liepos 5-ta, dalinio Mėnulio užtemimo bei pilnaties ritmų įtakoje, gali būti emocingesnė, tad jautrus dėmesys artimiesiems bus ypač reikalingas.

Vėlesnis metas tinkamas tiek projektų užbaigimui, tiek ir naujų darbų paieškai, karjeros pokyčiams.

Antroji dekada įdomi žiniomis, gautais pasiūlymais, netikėtai atsiradusiomis galimybėmis.

Dienos tiktų namų pertvarkai, statybų-remonto darbams.

Liepos 20-tą Saulė ir veidrodinė planeta Vakšija viešės tame pačiame laipsnyje Vėžio ženkle. Tad dienos iki liepos 22-os pasižymės veidrodinio atspindžio efektu. Savo aplinkoje galėsite įžvelgti jums būdingus bruožus bei požiūrį.

Liepos 22-ą Saulė pereina į Liūto ženklą – tai ypatingas laikas, kurį šaunu būtų dovanoti mažiesiems šeimos nariams, skirti jo kūrybai bei saviraiškai. Šios dienos tiktų ir smagiems šeimos susibūrimams.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums liepą!

Dvyniai

Romantiškas jausmų brandinimo metas. Tai laikas, kai po širdį džiuginančių žiedų galėsite sulaukti ir saldžių subrandintų vaisių. Tiesa, dar mėnesio pradžia gali pareikalauti nemažai ir jūsų pastangų: tad Mėnuliui viešint jums opoziciniame Šaulio ženkle, siekdami sėkmės apjunkite jėgas, stiprinkite partnerystės ryšius. Tai ypač svarbu būtų ir dalinio Mėnulio užtemimo dieną – liepos 5-ą – kai vertėtų įsiklausyti į partnerio norus bei troškimus.

Pirmos dekados pabaiga palanki suplanuotoms jūsų permainoms. Marsui keliaujant Avino ženklu, dienos tiktų norintiems kraustytis į naują gyvenamą vietą, metas palankus atostogų pradžiai.

Antrąją dekadą lengviau kils naujų įdomių idėjų. Jos pabaiga, Saulei ir Vakšijai keliaujant tuo pačiu Vėžio laipsniu gali suteikti netikėtų patyrimų. Partneryje lengviau įžvelgsite ir tai, ką norėtumėte savyje patobulinti.

Liepos 22-ą, Saulei įžengus į Liūto ženklą – puikus metas dar ieškojusiems savojo žmogaus, pažintims, naujos draugystės kūrimui.

Daug laimės ir meilės jums liepą!

Vėžys

Žvaigždžių palankumo mėnuo.

Saulei keliaujant jūsų ženklu, stiprės ir gilės jausmai, seksis kurti ir stiprinti draugystę ir meilę, santarvę ir harmoniją. Norėsis kuo daugiau dėmesio skirti ir savo namų jaukumo kūrimui.

Mėnesio pradžioje Saulei ir Merkurijui viešint tame pačiame laipsnyje, jūsų žodžiai pasižymės ypatinga galia, tad rinkitės juos pakeliančius, įkvepiančius.

Liepos 2 dieną – Saturnas grįš į jums opozicinį Ožiaragio ženklą. Tad vėlesnėmis dienomis sprendžiant darbinius klausimus, vertėtų išgirsti logiškus draugų bei kolegų argumentus.

Liepos 5-ą įvyks dalinis Mėnulio užtemimas – tai emociškai jautrus metas, Mėnulio pilnaties įtakoje pasižymintis giliomis emocijomis, šaunu būtų atverti širdį gerumui, meilei, labiau pasirūpinti mažaisiais šeimos nariais. Jis tiktų asmeniniam tobulėjimui, kūrybinei saviraiškai.

Vėlesnėmis pirmos dekados dienomis, Merkurijui judant retrogradine kryptimi, gyvenimas gali nustebinti susitikimais su seniai matytais draugais, bendradarbiais.

Antroji dekada jums ypatingo žvaigždžių palankumo metas. Atšventę gimtadienius įgavę naujų jėgų kaip paukštis pakilsite naujam savo skrydžiui.

Liepos 20-tą Saulė ir veidrodinė planeta Vakšija keliaus tuo pačiu jūsų ženklo laipsniu. Mėnulio ritmų įtakoje emociškai jautresnis metas – nuo liepos 20-tos iki 22-os.

Vėlesnės dienos, Saulei keliaujant Liūto ženklu, suteiks jums ramesnį atokvėpį.

Didelio žvaigždžių palankumo jums liepą!

Liūtas

Aktyvus, turiningas mėnuo. Jo dienomis norėsis gyvenimą, kaip taurę, pripildyti naujų įspūdžių, naujų patyrimų ir daug gyvenimo džiaugsmo.

Marsui keliaujant Avino ženklu jau Liepos pradžioje norėsis greitų rezultatų, būsite linkę su įkvėpimu imtis naujos jums įdomios veiklos, darbuose sieksite greitų rezultatų.

Liepos 5-ą – dalino Mėnulio užtemimo dieną – svarbių tarpusavio santykių klausimų geriau nenagrinėti, svarbu būtų išklausyti šalia esančių nuomonę bei patarimus. Tai padėtų vienas kitą suprasti, rasti atsakymą į jums rūpimus klausimus.

Antroji dekada įdomi draugų susitikimais, linksmais laisvalaikio pasiūlymais. Šiomis dienomis ypač daug dėmesio skirkite harmonijos namuose kūrimui.

Antros dekados pabaigoje Saulei ir Vakšijai keliaujant tuo pačiu Vėžio ženklo laipsniu, tinkamas metas gyvenamos vietos keitimui.

Liepos 22-ą Saulė pereis į jūsų ženklą, tuo pradėdama jūsų ryškumo ir suspindėjimo metą. Būsite žavūs, džiugūs, dienos šaunios meilei, saviraiškai ir kūrybai. Tai jums ypatingo žvaigždžių palankumo laikas tinkamas kai kam sužadėtuvėms ir vestuvėms.

Šaunių permainų jums liepą!

Mergelė

Nuotaikingas išvykų ir kelionių mėnuo. Kartais gyvenimas, kaip talentingas burtininkas į keletą dienų gali sudėti džiugius patyrimus, gilius jausmus bei nuostabius buvimo kartu išgyvenimus.

Mėnesio pradžia – darbinga. Saturnui sugrįžus į Ožiaragio ženklą, kai kurie grįš prie ankstesnių darbinių sumanymų bei kūrybinių idėjų. Siekite aiškumo ir konkretumo, pažadų vykdymo.

Liepos 5 dieną įvyks dalinis Mėnulio užtemimas. Tad šią dieną remonto-statybų darbų neplanuokite. Dieną skirkite mėgstamam hobiui, veiklai, džiuginančiai jūsų širdį. Vėlesnėmis dienomis sektųsi buities gerinimo ir aplinkos tvarkymo darbai. Pirmos dekados pabaiga tai metas kai kuriems šaunių atostogų pradžiai.

Antroji dekada ypač tiktų susitikimams su seniai matytais bičiuliais, toliau gyvenančių giminaičių ar bičiulių aplankymui, pabuvimui prie jūros.

Liepos 20-tą Saulė ir veidrodinė planeta Vakšija keliaus tuo pačiu laipsniu. Tai ypatingas laikas vidinei transformacijai, dvasinėms praktikoms.

O štai trečioji dekada, liepos 22-ą Saulei perėjus į Liūto ženklą, kūrybos proveržiams, darbų pristatymui, naujų galimybių paieškai.

Sėkmingos ir džiugios jums liepos!

Svarstyklės

Vidinės pusiausvyros paieškos mėnuo. Šį mėnesį, Marsui keliaujant jums opoziciniu Avino ženklu, kaip svarstyklių lėkštelės, ieškosite pusiausvyros. Tarp darbo ir poilsio, karjeros ir šeimos. Liepos pradžioje norėsis patirti kažką įdomaus ir naujo.

Liepos 2-ą Saturnui perėjus iš Vandenio į Ožiaragio ženklą, vėlesnėmis pirmos dekados dienomis darbų tempas gali kiek sulėtėti. Kai kuriems teks pasodinti save prie nepabaigtų projektų.

Liepos 5-ą, dalinio Mėnulio užtemimo dieną, jautrių jo ritmų įtakoje, svarbių klausimų geriau nespręsti. Tai metas, kai bendraujant šeimoje reikėtų derinti požiūrius, ieškoti sutarimo.

O antroji dekada – metas tinkamas tolesnių ateities planų kūrimui, gražinkite namus, imkitės interjero kūrimo ar atnaujinimo darbų.

Liepos 22-ą Saulei įžengus į Liūto ženklą daugiau jūsų dėmesio bei laiko gali prireikti mažiesiems šeimos nariams. Kartu paieškokite jiems įdomesnių vasaros užsiėmimų.

Daug džiugių akimirkų jums liepą!

Skorpionas

Gilių jausmų bei stiprių patyrimų mėnuo. Saulei keliaujant Vėžio ženklu, metas, kai įvertinsite nueitą kelią, išsikelsite naujus tikslus ir galėsite imtis esminių gyvenimo pertvarkų.

Jau mėnesio pradžioje, Saturnui sugrįžus į Ožiaragio ženklą, palankus metas siekiantiems karjeros, norintiems įsitvirtinti darbuose.

Liepos 5-ą – dalinio Mėnulio užtemimo dieną tarpusavio klausimų geriau nenagrinėti. Šią dieną gausinkite gyvenimo džiaugsmą, prisiminkite nuotaikingas akimirkas.

Pirmos dekados pabaigoje sprendžiant darbinius klausimus pravers jūsų lankstumas, diplomatija.

Antroji dekada, Saulei keliaujant Vėžio ženklu – ypatingas metas draugystės ir meilės kūrimui, šeimos tradicijų stiprinimui, namų jaukumo kūrimui. Tai tinkamas laikas statybų-remonto darbams.

Liepos 20-tą Saulė ir veidrodinė planeta Vakšija keliaus tuo pačiu Vėžio ženklo laipsniu. Tai emociškai ir Mėnulio ritmų įtakoje jautrus metas, kai jūsų aplinkoje, kaip veidrodyje, gali atsispindėti jūsų mintys bei ketinimai – tad rinkitės juos pačius geriausius.

Liepos 22-ą Saulė pereis į Liūto ženklą – tai puikus metas šeimos atostogoms, kai norėsis suruošti bent nedidelę išvyką ar išsiruošti į kelionę.

Sėkmės ir džiugių patyrimų jums liepą!

Šaulys

Naujų galimybių mėnuo. Šio mėnesio dienomis, kaip atvertę naują įdomią knygą galite susidomėti kas naujomis idėjomis, o kas – netikėtais veiklos pasiūlymais.

Liepos pradžia gali jums būti ypač energinga bei aktyvi – imkitės svarbiausių planų bei sumanymų įgyvendinimo. Liepos 3-ią-4-ą dienmis jūsų ženklu keliaujant Mėnuliui, gali atsiverti naujų galimybių durys. Tad būkite pastabūs bei greiti. Tai puikios dienos pasimatymams, romantiškiems susitikimams.

Liepos 5-ą, jautrią Mėnulio užtemimo dieną, skirkite savišvietai, smagiam draugų aplankymui.

Antroji dekada – puikus metas mėgstantiems darbus soduose, tiktų aktyviam poilsiui gamtoje. Dienos tiktų sveikatos stiprinimo, grožio procedūroms.

Liepos 22-ą Saulė pereis į Liūto ženklą pradėdama jums ypač energingą bei aktyvų laiką, tinkamą esminiams gyvenimo pokyčiams, kilusių sumanymų įgyvendinimui. Tai puikus metas sužadėtuvėms, šeimos kūrimui.

Sėkmingų pokyčių jums liepą!

Ožiaragis

Planų kūrimo mėnuo. Šio mėnesio dienomis vėl pasijausite galintys, kaip lėktuvo pilotas, imti vairalazdę į savo rankas. Liepos 2-ą į jūsų ženklą sugrįžus Saturnui sektųsi ne tik grįžti prie ankstesnių planų bei sumanymų, bet ir kurti įdomius naujus. Į pirmą planą kils materialūs klausimai. Siekite stabilumo ir kartu aiškiau matysite situacijas, aplinkybes, kitų interesus.

Liepos 5-ą jūsų ženkle įvyks dalinis Mėnulio užtemimas. Tai metas kai reikėtų permąstyti savo tikslus, atsisakyti to, kas jums trukdo judėti į priekį.

Antroji dekada palanki greitiems jūsų veiksmams, komandiruotėms, darbų bei naujų galimybių paieškai.

Liepos 22-ą Saulei įžengus į Liūto ženklą, trečioji dekada – puikus metas ne tik strateginiams planams, bet ir draugystei, meilei, tvarių tarpusavio santykių kūrimui.

Puikių pasiekimų jums liepą!

Vandenis

Stabilumo paieškos mėnuo. Tai puikus metas atsijoti grūdus nuo pelų tai, kas gyvenime svarbu, tikra, turi išliekamąją prasmę.

Liepos 2-ą iš jūsų ženklo į Ožiaragio grįš Saturnas. Kai kurie galite pasijausti lyg nusiėmę nuo pečių sunkesnę naštą, lengviau pasiryšite gyvenimo pokyčiams. Būkite greiti ir ryžtingi, iškilusius klausimus spręskite neatidėliodami, išsyk.

Liepos 5-ą įvyks dalinis Mėnulio užtemimas Ožiaragio ženkle. Tad šiomis Mėnulio pilnaties dienomis tolimų planų nekurkite, pasidžiaukite buvimu čia ir dabar.

Antrąją dekadą kurkite aktyvią, energingą. Tai tinkamas metas svarbiems jūsų darbams, komandiruotėms, išvykoms bei kelionėms. Mėgstantys skirkite daugiau laiko namų jaukumo kūrimui, sodo-daržo darbams.

Liepos 20-tą Saulė ir veidrodinė planeta Vakšija – tame pačiame laipsnyje Vėžio ženkle. Tai laikas, kai galite suvokti, kad ne mažiau už asmeninę laisvę yra svarbūs šeimyniniai ryšiai, džiugūs kartu patyrimai.

Liepos 22 dieną Saulei perėjus į jums opozicinį Liūto ženklą, galite būti linkę kiek sutirštinti spalvas, tad nevertėtų šiam periodui planuoti esminių pokyčių. Šis laikas labai tiktų jūsų atostogoms.

Nuotaikingos bei džiugios jums liepos!

Žuvys

Draugystės, meilės kūrimo mėnuo. Tai laikas, kai jūsų jautrus dėmesys, švelnumas bei gebėjimas pasirūpinti kitu gali būti gilių jausmų pradžia.

Liepos 1-ą, palankių Saulės ir Merkurijaus ritmų Vėžio ženkle įtakoje, svarbu bus ne tik ką sakysite, bet ir kaip. Tai tinkamas metas naujiems įsipareigojimams, o taip pat šis laikas puikus norintiems išreikšti, auginti draugystės ir meilės jausmus.

Liepos 2-ą – savotiškas virsmo metas – Saturnas sugrįš į Ožiaragio ženklą. Tad šią dieną gali tekti šiek tiek savo asmeninę laisvę kiek apriboti, savo žingsnius derinti su partneriu.

Liepos 5-ą dieną – dalinis Mėnulio užtemimas. Tai emocingas jautresnis metas – svarbu bus įveikti liūdnesnes mintis bei nuotaikas, atrasti kuo daugiau gyvenimą džiuginančių dalykų.

Antroji dekada, Saulei ir Merkurijui viešint Vėžio ženkle, tiktų nuosavo stiliaus paieškoms, kūrybingai namų pertvarkai. Kartu tai ypatingas laikas meilės priesaikoms. romantiškiems patyrimams.

Liepos 20-tą Saulė ir veidrodinė planeta Vakšija – tame pačiame laipsnyje Vėžio ženkle, šis laikotarpis – savotiškas dvasinių ieškojimų metas.

Iki liepos 22-os dienos, Saulės ritmų Vėžio ženkle įtakoje, daugelį dalykų galėsite pamatyti naujoje šviesoje. Svarbu bus susivokti savo vidiniame pasaulyje, atrandant tikruosius dalykus ir vertybes.

Liepos 22-ą Saulė pradės kelionę Liūto ženklu – tai puikus metas dalykiniams susitikimams, komandiruotėms, o taip pat kūrybingam šeimos poilsiui.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums liepą!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *