2020 metų spalio 26 – lapkričio 1 d. savaitė

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

2020 metų spalio 26 – lapkričio 1 d. savaitė

Naujų tikslų savaitė. Kaip praūžus jūroje audrai, šią savaitę bangos rims, aiškiau galėsite įvertinti pasiektus rezultatus, nusibrėžti ateities gaires. Tokios gali būti palankios Marso pozicijos įtakoje jau pirmosios savaitės dienos.

Savaitės viduryje, Venerai įžengus į Svarstyklių ženklą, į kurį grįš retrogradinis Merkurijus, aiškės buvę neaiškios situacijos, nutylėtos žinios.

Juodajam Mėnuliui pradėjus kelionę Jaučio ženklu, Mėnulio pilnaties dienomis galite būti emocingesni, dėl viruso plitimo dažniau išgyventi nerimą, jaustis labiau ribojami situacijų bei aplinkybių.Tad gebėjimas įžvelgti laimę ir mažesniuose dalykuose, branginti gražius tarpusavio ryšius, džiaugtis artimųjų meile,bus ypač.svarbūs. O sekmadienį jautriai, su dėkingumu paminėję išėjusius, pamąstykite apie būties laikinumą, gyvenimo vertybę.

Gilių įžvalgų jums šią savaitę!

DELFI TV

Avinas

Esminių sprendimų savaitė. Jos dienomis imkitės įgyvendinti svarbiausius savo sumanymus. Jau pirmosiomis dienomis, Marsui keliaujant karališkuoju jūsų ženklo laipsniu, kai kas ryšis keisti veiklą, o kai kas rinksis gyvenimo partnerį.

Savaitės viduryje, Venerai pereinant į Svarstyklių ženklą, atidžiau tikrinkite pasirašomus dokumentus, darbuose būkite dėmesingesni, atsargesni kelyje. Merkurijui sugrįžus į Svarstyklių ženklą, kai kurie grįšite prie buvusių planų, sumanymų. Iš jūsų ženklo iškeliavus Juodajam Mėnuliui, ketvirtadienį –pats metas galingam šuoliui į priekį. Penktadienį jautrių Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, jam keliaujat jūsų ženklu, venkite ginčų, stiprinkite gražius tarpusavio ryšius.

Šeštadienis – tinkamas laikas partnerystei. O sekmadienis – jautriam išėjusiųjų prisiminimui.

Sėkmės jums šią savaitę!

Jautis

Savaitė, kai reikėtų neskubėti, Tiek darant išvadas, tiek ir priimant sprendimus. Beje, jiems palankesnis laikas pirmosios savaitės dienos, Marsui keliaujant karališkuoju Avino ženklo laipsniu.

Savaitės viduryje, Venerai įžengus į sudėtingesnį Svarstyklių ženklo laipsnį, ir Juodajam Mėnuliui pradėjus kelionę jūsų ženklu, susilaikykite nuo nepamatuotos finansinės rizikos. Ketvirtadienį dalinkitės ne tik idėjomis, bet ir darbo krūviu. O penktadienį, jautrių Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, būtinas didesnis atidumas buityje. Šią dieną kruopščiau atsirinkite gaunamus naujus veiklos pasiūlymus. O bendraudami dažniau prisiminkite, kad svarbu būti ne tik teisiu, bet ir laimingu.

Šeštadienis, Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, palankus draugystei ir meilei, o taip pat suplanuotiems stambesniems pirkiniams. O sekmadienis – šviesiai atminčiai, seniai matytų giminių susitikimui.

Daug meilės jums šią savaitę!

Dvyniai

Įdomi, jausminga savaitė. Jos dienomis stiprės emocijos, gilės jausmai. Pirmosiomis dienomis, palankių Marso ritmų įtakoje, planuokite derybas, bendraminčių paiešką. Dienos tiktų dalykinėms ir asmeninėms pažintims.

Savaitės viduryje, Venerai pereinant į Svarstyklių ženklą, informaciją rūpestingiau tikrinkite, o išgirdę kritiką – neimkite giliai į širdį. Kaip rytuose mėgstama sakyti – akmenys mėtomi tik į medžius su vaisiais.

Antroje savaitės pusėje galite jaustis esamų situacijų labiau apriboti. Tai dienos, kai vertėtų gilintis į reiškinių motyvacijas bei priežastis. Tam palankus ketvirtadienis ir, Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje – penktadienis. Šią dieną užbaiginėkite anksčiau pradėtuosius darbus.

Šeštadienis jums – namų pertvarkai, jaukumo kūrimui. O sekmadienis, prisimenant išėjusius – gilesniems apmąstymams, šviesiems prisiminimams.

Gilių jausmų jums šią savaitę!

Vėžys

Įžvalgų savaitė. Jos dienomis norėsis gilintis atrasti savo sielos gelmėse tai kas išties jums svarbu, permąstyti išsikeltus tikslus. Gilės jausmai, norėsis, kaip neriant į pačią gelmę išsikelti perlus, rasti ten slypinčią tiesą bei tikrasias vertybes. Tam palankios jau pirmosios savaitės dienos, kuriomis ų Marso ritmų įtakoje galite kloti ateities pamatus.

Savaitės viduryje, Venerai perėjus į Svarstyklių ženklą, atidžiau vertinkite jus pasiekiančią informaciją, venkite finansinės rizikos.

Juodajam Mėnuliui pradėjus kelionę Jaučio ženklu, ketvirtadienį labiau pasikliaukite ir savo intuicija.Penktadienį, Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, galite būti jautresni, emocingesni. Ši diena – kūrybinių idėjų realizacijai.

O šeštadienis tiktų santarvės ir harmonijos namuose kūrimui.

Sekmadienis – prisiminimui,jūsų gilesniems būties apmąstymams.

Daug širdžių šilumos jums šią savaitę!

Liūtas

Savaitė, kurios dienos, kaip žiūrėtas filmas, gali priminti vis pasikartojančius jau buvusius įvykius bei situacijas. Savaitės pradžioje, Marsui viešint karališkajame Avino ženklo laipsnyje, ryžtingai imkite jautį už ragų,- spręskite esminius klausimus, tame skaičiuje ir tuos, kuriuos atidėliojote.

Savaitės vidurys emocingesnis – Venera įžengs į Svarstyklių, o Juodasis Mėnulis pereis iš Avino į Jaučio ženklą. Kai kas grįšite ankstesnių idėjų Tai permainingas metas, kai svarbu bus išlaikyti vidinę ramybę, pusiausvyrą, susidėlioti darbuose prioritetus.

Ketvirtadienis palankus dalykinėms pažintims bei susitikimams, deryboms, sutarčių pasirašymui. Tai metas, kai galėtumėte išjudinti ir įstrigusius reikalus.

Penktadienis, Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje jam keliaujant Avino ženklu, emociškai jautresnis, bendraudami būkite tolerantiški.

Šeštadienis tiktų suplanuotiems stambesniems pirkiniams. O sekmadienis – giminės susitikimams.

Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę!

Mergelė

Turininga veiklomis savaitė. Jos pirmosiomis dienomis, kol Venera vieši jūsų ženkle, imkitės svarbiausių darbų bei sumanymų. Pirmosios dienos palankios pagrindinių bei papildomų darbų, finansinių šaltinių paieškai.

Savaitės viduryje, retrogradiniam Merkurijui sugrįžus į Svarstyklių ženklą, kruopščiau tvarkykite finansus.

Ketvirtadienį Venerai keliaujant Svarstyklių ženklu, sektųsi vesti derybas, ieškoti naudingos informacijos.O lai kam palanku grįžti prie anksčiau kilusių idėjų bei sumanymų. Penktadienis – diena komerciniams sprendimams. Ji – materialių planų kūrimui bei įgyvendinimui. Jautrių Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje,- kūrybai.

Šeštadienį skirkite santarvės stiprinimui, harmonijos kūrimui. O sekmadienis – šviesiam išėjusiųjų atminimui.

Daug išminties bei gilių jausmų jums šią savaitę!

Svarstyklės

Įdomių susitikimų savaitė. Savaitės pradžioje įvertinkite pasiektus rezultatus, klokite kaip namo, ateities pamatus. Palankių Marso ritmų įtakoje, tai tinkamas metas ne tik pradėtųjų darbų pabaigimui, bet ir naujų galimybių paieškai. Spalio 28 dieną Venera įžengs į Svarstyklių ženklą, į jas tą pačią 28 dieną įžengs ir retrogradinis Merkurijus. Kai kas grįšite prie ankstesnių idėjų, o kai kam – tai palankus metas atnaujinti ir buvusią draugystę.

Ketvirtadienį spręskite finansinius klausimus, o penktadienį skirkite partnerystės kūrimui.

Šeštadienį jautresnių Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje būsite linkę įžvelgti reiškinių priežąstis bei motyvacijas. Diena tiktų kūrybos proveržiams, naujų veiklų paieškai, o sekmadienį uždekite žvakutę ant jums brangaus anapilin išėjusiojo kapo, pamąstydami, kaip svarbu džiaugtis kiekviena buvimo čia ir dabar akimirka.

Įdomių idėjų bei sprendimų jums šią savaitę!

Skorpionas

Gilių patyrimų savaitė. Jos pradžioje, artimoje Saulės ir Merkurijaus jūsų ženkle pozicijų įtakoje, galite būti kritiškesni, lengviau įžvelgiantys aplinkoje esančius trūkumus bei nesklandumus. Tai puikus metas taisyti savas klaidas, o taip pat atrasti netikslumus ir jus pasiekiančiuose dokumentuose.

Trečiadienį iš jūsų ženklo iškeliavus Merkurijui, o Venerai perėjus į Svarstyklių ženklą, tinkamas metas požiūrių derinimui, kompromiso paieškai. Ketvirtadienis materialaus pagrindo kūrimui. O penktadienis -jautresnių Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, ragins stiprinti gražius tarpusavio ryšius, namuose kurti santarvę.Šeštadienis tiktų sodo, aplinkos tvarkymo, remonto -statybų darbams,

Sekmadienį skirkite šviesiam anapilin išėjusiųjų prisiminimui, giminaičių susitikimui. Raskite laiko sveikatos stiprinimui.

Daug meilės jums šią savaitę!

Šaulys

Aktyvi savaitė. Jos pirmosiomis dienomis, Marsui keliaujant karališkuoju Avino ženklo laipsniu būkite greiti bei ryžtingi, darbų neatidėliokite,- pats metas energingiems, ryžtingiems jūsų žingsniams.

Savaitės viduryje, jautresnių Veneros ritmų įtakoje, susilaikykite nuo finansinės rizikos. Ketvirtadienį gali prasidėti jums įdomių pokyčių metas.

Stambesniems pirkiniams bei finansiniams sprendimams jums labiau tiktų šis penktadienis.

O šeštadienį tarp buities darbų raskite laiko hobiui, mėgstamai saviraiškai bei kūrybai. Yypač svarbu būtų stiprinti gražius tarpusavio ryšius. Skirti tinkamą dėmesį sveikatos stprinimui.

Sekmadienis tiktų seniai matytų giminaičių susitikimams. Uždegę žvakutę ir su meile prisiminę jau išėjusįjį jums brangų žmogų, susimąstykite, kiek daug gero galime nuveikti, kol dar vaikštome šia žeme.

Sėkmingos jums šios savaitės!

Ožiaragis

Kontrastinga savaitė. Jos pirmosiomis dienomis, palankių Marso ir Veneros ritmų įtakoje, galėsite nuveikti ypač daug. Metas energingas, veiklus. Kurkite naujus projektus, siekiant svarbiausio tikslo, sutelkite bendraminčius.

Savaitės viduryje, Juodajam Mėnuliui pradėjus kelionę Jaučio ženklu, darbų tempas gali kiek palėtėti. Galimos neplanuotos išlaidos.

Ketvirtadienį ieškodami išeičių, labiau pasikliaukite savo intuicija. O penktadienį, jautrių pilnaties ritmų įtakoje, neprošal prisiminti, kad svarbu būti ne tik teisiu, bet ir laimingu.

Sekmadienis – mirusiųjų pagerbimui ir atminimui. Ši diena palanki seniai matytų giminaičių susitikimui.

Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę!

Vandenis

Šeimos reikalų savaitė. Jos dienos kartu su dėl viruso plitimo priimtais apribojimais, ragins aktyviai spręsti ne tik nuotolinio darbo, bet ir vaikų užimtumo problemas. Tam skirkite jau pirmasias savaitės dienas.

Savaitės viduryje, Venerai perėjus į Svarstyklių ženklą, metas kai reikėtų peržvelgti savo planus, įnešti atitinkamas korekcijas į pradėtuosius projektus.

Ketvirtadienis jums palankus deryboms, darbo pokalbiams, kompromiso paieškai.

O penktadienį, jautrių Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, kūrybingai pažvelkite į esamas situacijas, tai padėtų jums rasti pačias tinkamiausias išeitis bei sprendimus.

Šeštadienis tiktų turiningam šeimos poilsiui, ramiam atokvėpiui. O sekmadienis suteiks progą su meile ir dėkingumu prisiminti jau išėjusius anapilin artimuosius.

Turiningos bei įdomios jums šios savaitės!

Žuvys

Keista savaitė. Įdomi situacijomis, nenuspėjamais įvykiais. Kai kuriomis jos dienomis ne prošal į situacijas žvelgti lyg iš šalies, duodant sau laiko susivokti, rasti tinkamiausius sprendimus. Tokios gali būti, Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, jau pirmosios šios savaitės dienos. Jos gali nudžiuginti ir netikėtomis maloniomis staigmenomis. Tai – ypatingas laikas draugystės ir meilės kūrimui bei puoselėjimui.

Savaitės viduryje, Saulei perėjus į Skorpiono ženklą, stiprės intuicija, jūsų įžvalgos.

Ketvirtadienį, Venerai keliaujant jau Svarstyklių ženklu, palanku tvarkyti dokumentus, rengti naujus projektus.

Penktadienį, Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, galite būti jautresni nei įprastai. Šią dieną atsirinkite ne tik idėjas, bet ir bendraminčius. O kai kas spręs kokią rinktis tolesnę kryptį, su kuo toliau eiti gyvenimo keliu.

Šeštadienį, į Svarstyklių ženklą sugrįžusio Merkurijaus įtakoje, palanku grįžti prie ankstesnių idėjų bei sumanymų.

O sekmadienį, žiūrėdami į plevenančią žvakės liepsną palinkėkite šviesos, ramybės ne tik išėjusiems, bet apgaubkite savo meile ir šalia esančius.

Giedros nuotaikos bei įdomių patirčių jums šią savaitę!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *