Vasario mėnesio astrologinė prognozė

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

Vasario mėnesio astrologinė prognozė

Vasaris – mėnuo jūsų pokyčiams. Jo dienos pasižymės įvykių ir permainų gausa. Menuo džiugins vasario 16-osios ir Valentino dienos šventėmis. Kai kurios jo dienos galės pailiustruoti išmintį, kad kartais ir norėdami pokyčių, sielos gilumoje viliamės, kad viskas liktų po senovei. Tad šį mėnesį gyvenimas gali pasiūlyti galutinai apsispręsti, ar keisite savo gyvenimą, ar liksite įprastoje komforto zonoje.

Pirmos savaitės dienos gali stebinti žiniomis, netikėtomis situacijomis, įdomiomis idėjomis.

Antroji vasario dekada tiktų karjeros pokyčiams, kai kam – naujų darbų paieškai. Iki vasario 17-os, kol Merkurijus judės direkcine kryptimi, metas palankus dalykinėms pažintims, susitikimams, darbo pokalbiams, deryboms.Vasario 20-tą Saulė pradės kelauti Žuvų ženklu. Svarbiausius darbus, palankių Jupiterio ritmų įtakoje, planuokite iki vasario 21-os dienos. Nuo vasario 22-os iki 27-os, Jupiteris viešės griaunamajame Ožiaragio laipsnyje. Tad šiomis dienomis naujų projektų geriau nepradėti. Juolab, kad ir Merkurijus iki pat mėnesio pabaigos judės retrogradine kryptimi. Šios dienos labiau tiktų pradėtųjų darbų užbaigimui. Paskutinės mėnesio dienos jums – aktyviems sprendimams, konkretiems gerbūvį gerinantiems darbams.

Sėkmingo bei nuotaikingo jums vasario!

DELFI TV

Avinas

Vasaris jums aktyvus bei energingas mėnuo. Jo dienomis norėsis greitų permainų, būsite linkę kilusias idėjas realizuoti išsyk. Draugystei ir meilei, palankių Merkurijaus ir Marso ritmų įtakoje, jums tiktų pirmosios vasario dienos. Jos – naujų dalykinių kontaktų užmezgimui, palankios darbo pokalbiams, naujos veiklos pradžiai.

Nuo vasario 7 dienos į jūsų ženklą atkeliaus Venera. Prasidės palankus draugystei ir meilei laikotarpis.Tačiau išlaidas, rūpestingiau planuokite, susilaikykite nuo nepamatuotos finansinės rizikos.

Antroji dekada tiktų komandiruotėms, išvykoms, o taip pat konkrečių materialių klausimų sprendimui. Iki vasario vidurio, kol dar Marsas vieši Šaulio ženkle, metas bendraminčių, partnerių paieškai, profesinių žinių gilinimui.

Vasario 22-23 dienomis, Saulei viešint griaunamajame Žuvų ženklo laipsnyje, pasaugokite gražius tarpusavio santykius. Vasario 26-27-ą dienomis, Mėnuliui viešint jūsų ženkle, tinkamas laikas komandiruotėms bei kelionėms. Šos dienos ypač palankios draugystės ir meilės kūrimui.

Paskutinėmis vasario dienomis skirkite laiko situacijų analizei, iškilusius klausimus spręsdami neskubėkite, įsiklausykite į kolegų, draugų bei artimųjų patarimus.

Įdomių idėjų bei gilių įžvalgų jums vasarį!

Jautis

Vasaris jums permainų mėnuo. Jo dienomis, Uranui viešint jūsų ženkle, galimi netikėti įvykiai, situacijos darbuose, likimo posūkiai. Šį mėnesį kai kurie ryšis darbo pokyčiams, kai kas nuspręs pradėti kažką savo.

Vasario pradžia, Mėnuliui viešint jūsų ženkle, šauni susitikimams su seniai matytais draugais, draugystei ir meilei. Vasario 3-4 dienos, palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, tiktų jūsų permainoms, tinkamos ieškantiems naujo darbo, nutarusiems keisti gyvenamą vietą.

Vasario 6-7-ta dienos palankios naujo stiliaus kūrimui, kosmetinėms procedūroms. Beje, vasario 7-8-ą dienomis, Mėnulio pilnaties įtakoje ir Avino ženkle viešint Venerai, būkite atidesni, nerizikuokite finansais, rūpestingiau planuokite išlaidas.

Antrąją dekadą ragins imtis konkrečių, materialią padėtį gerinančių veiksmų, išspręsti namuose buitines problemas. Keičiantis Mėnulio fazei, emociškai jautresnės būtų vasario 22-23-ia dienos, jomis svarbių susitikimų geriau neskirti, Merkurijui judant retrogradine kryptimi, paskutinėmis vasario dienomis kai kurie grįšite prie ankstesnių idėjų bei sumanymų kai kas norės atnaujinti buvusią draugystę.

Sėkmingų bei džiugių jums pokyčių vasarį!

Dvyniai

Pažinčių ir susitikimų mėnuo. Tam palanki jau pirmosios savaitės pradžia, Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje, ji šauni ir naujų idėjų generavimui. Šios savaitės dienos tiktų informacijos paieškai, dalykinėms bei asmeninėms pažintims. Jos palankios kolektyvinei veiklai, gilesnei situacijų analizei.

Antroji dekada suteiks progų į gyvenimą pažvelgti nauju kampu, atrasti naujas galimybes. Vasario 12-13-a, dienos, Mėnuliui viešint Svarstyklių ženkle,ypač palankios darbo pokalbiams, deryboms, sutarčių pasirašymui, darbo naujoje vietoje pradžiai. Svarbiausius mėnesio darbus planuokite iki vasario 17-os dienos, kol dar Merkurijus juda direkcine kryptimi. Šis laikotarpis palankus norintiems paieškoti naujos ar papildomos veiklos, finansinių šaltinių, o taip pat siekiantiems žinių, – konsultacijoms bei seminarams.

Trečioji dekada, Saulei perėjus į Žuvų ženklą, tiktų asmeniniam tobulėjimui, gilesniems apmąstymams. Vasario 23-24-ą dienomis keičiantis Mėnulio fazei ir prasidedant jaunačiai, galimos netikėtos žinios bei pasiūlymai. Juos kruopščiai tikrinkite.

Vasario 27-28-ą dienomis, sudėtingesnių Merkurijaus ritmų įtakoje, bendraukite jautriai, susilaikykite nuo kritikos. Paskutinėmis šio mėnesio dienomis dažniau įsiklausykite ką jums pataria intuicija.

Įdomaus bei kūrybingo jums vasario!

Vėžys

Vasaris jums naujų idėjų mėnuo. Jo dienomis norėsis ženklių gyvenimo pokyčių. Dienos palankios naujos gyvenimo krypties paieškai. Mėnesio pradžia, Venerai viešint Žuvų ženkle, šauni kūrybai bei saviraiškai. O nuo vasario 3 dienos ir Merkurijui perėjus į Žuvų ženklą, lengviau atskleisite savo gabumus bei talentus, realizuosite menines idėjas.

Pirmąją savaitę stiprės jausmai ir įžvalgos, aiškės situacijos, norėsis gilesnio tarpusavio supratimo. Palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, dienos tiktų drąsioms iniciatyvoms, jūsų asmeninio gyvenimo permainoms. Emociškai jautresnis metas, Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, vasario 7-ta ir 8-ta dienos, jomis įveikite liūdnesnes mintis.

Antroji dekada įdomi naujais susitikimais. Šiomis dienomis gyvenimas gali jums pasiūlyti kažką visai naujo.

Nuo vasario 20-os Saulė pereis į Žuvų ženklą. Tad trečiąją dekadą sustiprės jūsų įžvalgos bei intuicija. Vasario 22-23-ia dienos – emociškai jautrios, keisis Mėnulio fazė. Būtinas didesnis atsargumas keliuose ir buityje. Prasidėjus jaunačiai nuo vasario 24-os paskutinioji mėnesio savaitė palanki intelektualiai veiklai, o tarpusavio santykiuose – santarvės ir harmonijos kūrimui.

Šviesių minčių bei naujų idėjų jums vasarį!

Liūtas

Atokvėpio mėnuo. Jo dienomis neskubėkite priiminėti svarbių sprendimų, savęs nespauskite. Saulei keliaujant jums opoziciniu ženklu, svarbu būtų į besikeičiančius planus nereaguoti per karštai, pasidžiaugti ir nedideliais gerais dalykais.

Pirmąją savaitę kurkite džiugią ir nuotaikingą. Palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, būkite atviri naujiems pasiūlymams. Šios savaitės dienomis gali išaiškėti įdomios aplinkybės, jus gali stebinti, gali išaiškėti ir nutylėta informacija. Vasario 8-9-ą, Mėnuliui viešint jūsų ženkle, metas puikus draugystei ir meilei, romantiškiems susitikimams.

Antrąją dekadą daugiau laiko skirkite saviraiškai, asmeniniam tobulėjimui. Vasario 18-19-a dienos, palankių Saulės ritmų įtakoje, tiktų norintiems atnaujinti tarpusavio ryšius, stiprinti partnerystę. Saulei perėjus į Žuvų ženklą, nuo vasario 20-os, metas jums saviraiškai bei kūrybai. O vasario 22-23-ią dienomis, Saulei viešint griaunamajame laipsnyje, palanku atsisakyti to, kas jus stabdo ir trukdo judėti į priekį – abejonių, liūdnesnių minčių.

Paskutinioji vasario savaitė šauni norintiems tobulėti profesinėje srityje. Merkurijui judant retrogradine kryptimi, šios dienos gali patikrinti jūsų tarpusavio ryšius, išryškinti būtinas spręsti darbines problemas. Kartu jos suteiks progų į gyvenimą pažvelgti naujai, atrandant šviesiąsias jo puses.

Nuotaikingo bei įdomaus jums vasario!

Mergelė

Vasaris jums – naujų idėjų mėnuo. Jau mėnesio pradžia tiktų materialaus gerbūvio gerinimui, šeimos reikalų sprendimui. Merkurijui keliaujant karališkuoju laipsniu, ji palanki naujų ir papildomų darbų paieškai, dalykiniams susitikimams. Pirmos savaitės dienomis galimi netikėti likimo posūkiai, įdomūs susitikimai. Gali išaiškėti nutylėtos žinios, nuslėpta informacija.

Antros dekados pradžioje, Mėnuliui viešint jūsų ženkle, metas tinkamas dalykinėms ir asmeninėms pažintims, finansinių klausimų sprendimui. Darbo pokalbiams bei karjeros pokyčiams tinkamas laikas – pirmoji mėnesio pusė. Nuo vasario 17-os dienos, Merkurijui pasukus retrogradine kryptimi, palankiau užbaiginėti tai, ką jau buvote pradėję. Emociškai jautresnis metas keičiantis Mėnulio fazei – vasario 22-23-ia dienos. Šiomis dienomis pasaugokite gražius tarpusavio santykius, juolab, kad ir Saulė šiomis dienomis viešės griaunamajame Žuvų ženklo laipsnyje.

Paskutinioji vasario savaitė jautrių Merkurijaus ritmų įtakoje, ragins gilintis ir analizuoti, ieškoti nestandartinių sprendimų bei išeičių, atskleisti kūrybines galias.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums vasarį!

Svarstyklės

Šis mėnuo ali jus įsukti į įvykių ir situacijų sūkurį. Jo dienomis norėsis gyvenimą kurtu nuotaikingą ir įdomų, būti atviriems naujiems pasiūlymams. Jau pirmąją savaitę, Selenai tebekeliaujant jūsų ženklu, lengviau atsiskleis jūsų diplomatiniai gabumai, gebėjimas susitarti, rasti kompromisą. Jos dienomis, palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, ruoškite sutartis, veskite derybas.

Antroji dekada tiktų naujų dalykinių kontaktų užmezgimui. Kai kas šiomis dienomis lengviau ras tinkamą darbo pasiūlymą, o kai kas nuspręs kurti gyvenimą kartu. Ypač sėkmingas laikas jums Merkurijui judant direkcine kryptimi iki vasario 17-os dienos. Kol dar Saulė vieši Vandenio ženkle imkitės svarbiausių jums darbų. Iki vasario 19 dienos, rinkitės ne tik žmones, su kuriais jums pakeliui, bet ir naujas svarbiausias idėjas, verslo sumanymus.

Vasario 20-ą Saulė pereis į Žuvų ženklą. Keičiantis Mėnulio fazei, vasario 22-23-ią dienomis, svarbių tarpusavio klausimų geriau nespręsti. Prasidėjus Mėnulio jaunačiai, irSaulei ir Mėnuliui viešint Vėžio ženkle, vasario 24-25 dienos tiktų kūrybinių sugebėjimų bei talentų atskleidimui. Vasario 27-28-ą dienomis, jautrių Veneros ir Merkurijaus ritmų įtakoje, svarbių finansinių klausimų geriau nespręsti. Paskutinės vasario dienos labiau tiktų santarvės su aplinka ir savimi paieškai.

Turiningo bei sėkmingo jums vasario!

Skorpionas

Vasaris jums intensyvios veiklos mėnuo. Mėnesio pradžioje, Venerai, o nuo vasario 3 dienos ir Merkurijui pradėjus kelionę Žuvų ženklu, stiprės jūsų įžvalgos bei intuicija. Pirmosios savaitės dienomis net patys stebėsitės, kiek daug galite nuveikti, visur suspėti. Marsui viešint Šaulio ženkle, sektųsi planuoti, derinti su kitais savo veiksmus, ieškoti kolektyvinių sprendimų. Dienos tiktų partnerystei, profesinių žinių gilinimui. Metas palankus vidinių talentų bei gabumų atskleidimui. Kai kas užsiimsite naujo stiliaus paieškomis.

Šios savaitės pabaigoje, jautrių Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, galite būti emocingesni, nei įprastai. Savęs neskubinkite, visa kam skirkite daugiau, nei įprastai laiko.

Antrąją dekadą palanku praplėsti savo draugų ratą. Dienos palankios svarbių žinių, bendraminčių ir partnerių paieškai. Vasario 14-15-ą dienomis, Mėnuliui viešint jūsų ženkle – ypatingas metas draugystei ir meilei.

Vasario 19-ą Saulei pereinant į Žuvų ženklą, pasijausite įgavę naujų jėgų, lyg ant bangos. Tai įstabus metas, kai sektųsi spręsti tarpusavio santykių klausimus, ieškoti kūrybinio įkvėpimo, įdomios veiklos.

Trečios dekados pradžia palanki konkretiems jūsų veiksmams. O vasario 22-23 dienomis keičiantis Mėnulio fazei ir Saulei viešint griaunamajame laipsnyje, būkite jautrūs ir dėmesingi artimiesiems.

Paskutiniosios vasario savaitės pradžia, Saulei ir Mėnuliui keliaujant Žuvų ženklu, padės atskleisti jūsų kūrybines galias. O paskutinės vasario dienos tiktų konkrečių minčių bei idėjų materialiam išpildymui. Jos palankios komandiruotėms, aplinkos pakeitimui.

Šviesių minčių bei sėkmės jums vasarį!

Šaulys

Vasaris jums aktyvus ir darbingas mėnuo. Jau pirmomis savaitės dienomis išsikelkite aukštus tikslus. Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje, imkitės ženklių pokyčių. Marsui keliaujant jūsų ženklu, dienos suteiks progų naujai pažvelgti ir į tarpusavio santykius, atraskite daug gero ir šviesaus savo gyvenime.

Antrąją dekadą Venerai keliaujant Avino ženklu metas tinkamas jums dalykinėms pažintims, komandiruotėms, išvykoms bei kelionėms. Iki vasario 16 dienos jūsų ženkle viešės Marsas. Tai dienos, kai lengviau rasite sprendimus ir išeitis, kai reikalai galėtų slysti, kaip per sviestą. Vasario 16-17-ą dienomis, Mėnuliui viešint jūsų ženkle, ypatingas laikas ne tik šventei, bet ir romantiškiems susitikimams, draugystės ir meilės ryšių stiprinimui.

Vasario 18-19-ą, Saulei viešint karališkajame laipsnyje, dienos palankios naujai jūsų pradžiai.

Saulei perėjus į Žuvų ženklą nuo vasario 20-os lengviau atskleisite meninius gabumus bei talentus. Vasario 22-23-ą dienomis, Saulei keliaujant griaunamuoju laipsniu, būtinas didesnis atsargumas keliuose ir buityje.

Paskutinė vasario savaitė, prasidėjus Mėnulio jaunačiai, įdomi netikėtais susitikimais. Jupiteriui viešint griaunamajame laipsnyje, jos dienos nėra palankios naujai pradžiai, labiau tiktų darbų užbaigimui, rezultatų apibendrinimui.

Džiugaus bei kūrybingo jums vasario!

Ožiaragis

Darbų ir projektų pabaigimo mėnuo. Tiesa, jo dienomis galimos ir netikėtos situacijos, planų kitimas. Tad lankstumas bei tolerancija vasarį jums tikrai pravers.

Jau mėnesio pradžioje energiją nukreipkite svarbiausia kryptimi. Pirmos savaitės pradžia, palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, tiktų karjeros pokyčiams, o kai kam ir asmeninio gyvenimo permainoms. Šios savaitės dienomis būkite greiti ir ryžtingi. Įveikite pasitaikančias kliūtis, išspręskite buvusius nesutarimus.

Antros dekados pradžioje, Mėnuliui keliaujant Mergelės ženklu ir Merkurijaus ritmų įtakoje, gilinkitės į finansinius klausimus. Lietuvai brangią Vasario 16-tą dieną Marsas pereis iš Šaulio į jūsų ženklą. Tad vėlesnėmis dienomis pagrindinį dėmesį skirkite einamiesiems darbams, materialaus pagrindo kūrimui. Deryboms bei darbo pokalbiams tinkamas metas vasario 17-18-ta dienos. O Saulei perėjus iš Vandenio į Žuvų ženklą nuo vasario 20-os lengviau atskleisite savo kūrybinius sugebėjimus.

Trečioji dekada permaininga. Emociškai jautresnės, Saulės ir Mėnulio ritmų įtakoje, vasario 22 ir 23 dienos. Jomis būtinas didesnis atidumas buityje, pasaugokite gražius tarpusavio ryšius.

Paskutinioji vasario savaitė, Jupiteriui viešint griaunamajame jūsų ženklo laipsnyje, gali pasižymėti planų bei nuomonių kitimu. Šiomis dienomis pabūkite dažniau stebėtojo vaidmenyje, išgirskite kolegų bei draugų patarimus.

Sėkmingo bei įdomaus jums vasario!

Vandenis

Vasaris jums žvaigždžių palankumo mėnuo. Ypač didelio palankumo galite sulaukti atšventę gimtadienį. Mėnesio pradžioje neapsikraukite per dideliu darbų krūviu. Dažniau atsitraukite nuo įtemptų darbų ir minčių, leiskite gyvenimui pasiūlyti jums kažką įdomaus ir naujo. Jo pirmosios dienos suteiks progų kam pagelbėti draugui, o kam labiau pasirūpinti mylimu žmogumi.

Pirmos savaitės pradžioje, Merkurijui viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje, gali kilti geros meninės-kūrybinės idėjos, galėsite daug nuveikti profesinėje srityje. Šios savaitės dienomis atkreipkite dėmesį į sutinkamus žmones, gaunamus pasiūlymus, jos palankios ieškantiems naujų darbų ar kitos gyvenamos vietos. Tai metas, kai sektųsi, jei apjungtumėte jėgas ir ieškotumėte kolektyvinių sprendimų.

Antroji dekada palanki dalykinėms ir asmeninėms pažintims, finansinių klausimų sprendimui. Ypač jums sėkmingos būtų vasario 18-19 dienos, Saulei viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje. Šios dienos – tinkamas laikas norintiems permainų, palankus nusprendusiems keisti gyvenamą vietą. Saulei iškeliavus iš jūsų ženklo, nuo vasario 20-os jums savotiškas atokvėpio metas, kai savęs reiktų neskubinti, ramiai pabaiginėti darbus bei pradėtuosius projektus.

Vasario 22-23 dienomis, Saulei viešint griaunamajame laipsnyje, būkite atsargesni keliuose. O paskutinę vasario savaitę kuo daugiau laiko skirkite artimiausiems žmonėms, apgaubkite juos savo meile, jautriu rūpesčiu.

Giedros nuotaikos bei daug gyvenimo džiaugsmo jums vasarį!

Žuvys

Vasaris jums kūrybingas bei įdomus mėnuo. Jo dienomis norėsis gilintis ne tik į materialius, bet ir į filosofinius klausimus, skirti laiko savišvietai bei kūrybinei saviraiškai. Pirmos savaitės pradžioje, Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje, atkreipkite dėmesį į sutinkamus žmones, gaunamus pasiūlymus, dienos palankios ieškantiems naujų darbų. Šios savaitės pabaigoje, Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, svarbu bus mintis nukreipti pozityvia linkme.

Antros dekados pradžioje, Mėnuliui viešint Mergelės ženkle, gilinkitės ir į smulkmenas bei detales. Darbo pokalbiams tinkamas metas vasario 12-13-ta dienos. O laikotarpis iki vasario 17-os, kol dar Merkurijus keliauja direkcine kryptimi, tiktų naujos veiklos pradžiai.

Vasario 18-19-ta dienos, palankių Saulės ritmų įtakoje, puikios saviraiškai bei profesiniam tobulėjimui, juridinių klausimų sprendimui. Nuo vasario 20-os Saulei pradėjus kelionę jūsų ženklu, prasidės jums įdomus bei sėkmingas laikotarpis. Tiesa, 22-23-ią, jautrių Mėnulio ir Saulės ritmų įtakoje, kuo daugiau laiko skirkite namiškiams, ypač vyresnio amžiaus žmonėms. Vasario 24-25-ą dienomis, prasidėjus Mėnulio jaunačiai jūsų ženkle, metas palankus dalykinėms ir asmeninėms pažintims. Daugiau laiko raskite kūrybiniams sprendimams. Paskutinės vasario dienos aktyvios, jomis spręskite šeimai aktualius klausimus, skirkite laiko asmeniniam tobulėjimui bei saviraiškai.

Puikių kūrybinių idėjų jums vasarį!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *