2024 m. liepos horoskopas

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

2024 m. liepos horoskopas

Liepa – mėnuo, galintis priminti lėtą plačios upės tekėjimą. Jos dienomis Saulei judant Vėžio ženklu, norėsis gilinti draugystės ir meilės jausmus, kurti gražius tarpusavio santykius, stiprinti dvasines vertybes bei tradicijas, o taip pat dažniau pasidžiaugti vasara.

Mėnuo prasidės Jupiteriui viešint karališkajame Dvynių ženklo laipsnyje, o liepos 2-ą Merkurijus pradės kelionę Liūto ženklu, tad jau pirma liepos savaitė šauni norintiems gilinti žinias, išmokti ir patirti kažką įdomaus ir naujo.

Prasidėjus Mėnulio jaunačiai ir šventišką Lietuvai liepos 6-ą, Merkurijui įžengus į karališkąjį Liūto ženklo laipsnį, – ypatingas laikas jūsų džiugiems patyrimams, naujiems planams.

Antrąją dekadą Veneros, įžengusios į Liūto ženklą, astrologiniai ritmai stiprins jausmus, aistrą, gilins patyrimus. O mėnesio viduryje Marsui susijungus su Uranu Jaučio ženkle, antros dekados pabaiga palanki mąstantiems apie karjeros pokyčius.

Liepos 21-ą Marsui įžengus į Dvynių ženklą, o 22-ą Saulei perėjus iš Vėžio į Liūto ženklą, laikas jūsų pokyčiams. Liepos 26-ą, Merkurijui įžengus į Mergelės ženklą, liepos paskutinės dienos tiktų ieškantiems ir naujų bei papildomų finansinių šaltinių.

Daug meilės jums liepą!

Avinas

Mėnuo, kurio dienos, kaip upeliui įtekėjus į upę, kiek palėtins jūsų tempą. Tai laikas, kai į pirmą planą kils šeimai aktualūs klausimai, kai norėsis labiau pasirūpinti tais, kuriuos mylite, savo artimaisiais. Darbuose palankiau bus spręsti pradėtuosius reikalus, vystyti projektus, užbaiginėti remonto-statybų darbus.

Ir tam palankios jums, Jupiteriui viešint karališkajame laipsnyje, o Merkurijui pradėjus kelionę Liūto ženklu, būtų jau pirmos liepos savaitės dienos. Juolab, kad džiugi Mindaugo karūnavimo diena, kaip ir smagūs Dainų šventės akordai, suteiks puikių įspūdžių, gyvenimo džiaugsmo, o prasidėjusi Mėnulio jaunatis skatins paieškoti naujų savirealizacijos kelių.

Antrąją dekadą Veneros ritmai Liūto ženkle palankūs suplanuotiems stambesniems pirkiniams, atostogų pramogoms.

O mėnesio viduryje Marsui susijungus su Uranu Jaučio ženkle, kai kas galės sulaukti ir netikėto naujos veiklos pasiūlymo. Antrąją dekadą, artėjant Mėnulio pilnačiai, tinkamas metas kūrybos proveržiams, palanku kurti ir stiprinti tarpusavio ryšius.

O trečiąją dekadą, liepos 21-ą Marsui įžengus į Dvynių, o 22-ą – Saulei į Liūto ženklą, tinkamas laikas pristatyti naujas idėjas, imtis naujų projektų, organizacinių darbų. Tam ypač palanki liepos 29-oji, Saulei viešint karališkajame Liūto ženklo laipsnyje.

Paskutinės liepos dienos – ypatingas laikas jums draugystei ir meilei.

Sėkmės jums liepą!

Jautis

Mėnuo, įvairove galintis priminti vasaros gėlių kilimą. Jo dienos džiugins margaspalvėmis situacijomis ir įvykiais, naujomis pažintimis bei įdomiais susitikimais.

Mėnesio pradžia, Jupiteriui viešint karališkajame laipsnyje, palanki įsitvirtinimui darbuose. Pirmąją savaitę gražūs Dainų šventės ritmai ir Mindaugo karūnavimo diena – puiki proga ne tik renginiams, bet ir naujoms pažintims bei susitikimams.

Prasidėjusi Mėnulio jaunatis džiugins naujomis idėjomis, o liepos 11-ą Venerai atkeliavus į Liūto ženklą, norėsis kuo daugiau dėmesio skirti ir mažiesiems šeimos nariams. Saulei judant Vėžio ženklu, antros dekados dienos – tarpusavio santykių stiprinimui, namų jaukumo kūrimui.

Mėnesio viduryje, Marsui susijungus su Uranu jūsų ženkle, vėlesnėmis antros dekados dienomis galimi pokyčiai darbuose. Liepos 16-ą Venerai viešint karališkajame Liūto laipsnyje, diena palanki sutarčių pasirašymui, nekilnojamo turto operacijoms, o kai – kam ir sužadėtuvėms bei bendro gyvenimo pradžiai.

Liepos 19-ą Mėnulio pilnatis įsiūbuos emocijas, stiprins jausmus, o kartu padės atskleisti kūrybines galias.

Liepos 21-ą Marsui iškeliavus iš jūsų į Dvynių ženklą norėsis daugiau laiko skirti poilsiui, paplanuokite atostogas. Liepos 22-ą Saulei iškeliavus iš Vėžio į Liūto ženklą, paskutinės liepos dienos tam ypač tiktų.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums liepą!

Dvyniai

Liepa jums mėnuo, galintis priminti ilgą kelionę per kopas. Jo dienomis norėsis patirti kuo daugiau smagių įspūdžių, pamatyti įspūdingų vaizdų, o kartu ir atkaklumu įveikti pasitaikančius iššūkius.

Jau mėnesio pradžia, Jupiteriui viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje, gali būti dosni naujomis galimybėmis, įdomiais sumanymais. Šios pirmos savaitės dienos, Merkurijui pradėjus kelionę Liūto ženklu šaunios naujų idėjų pateikimui, palankios, siekiantiems asmeninio ir profesinio tobulėjimo.

Džiugios Dainų šventės ir Mindaugo karūnavimo dienos suteiks galimybę susitikti su seniai matytais draugais, pasidžiaugti kultūriniais renginiais. O prasidėjusi Mėnulio jaunatis galės apdovanoti ir šauniomis idėjomis. Liepos 7-8-ą svarbių reikalų neplanuokite: Merkurijus keliaus griaunamuoju Liūto laipsniu.

Liepos 11-ą Venerai atkeliavus iš Vėžio į Liūto ženklą puikus laikas draugystei ir meilei. Tai šaunus laikas sužadėtuvėms bei vestuvėms. O liepos viduryje Marso ir Urano ritmai gali įsiūbuoti ir jūsų darbinę valtį. Ko pasekoje kai kas galės surasti viliojantį naujos ar papildomos veiklos pasiūlymą.

Liepos 19-ą Mėnulio pilnaties ritmai stiprins intuiciją ir įžvalgas. O liepos 21-ą įžengus į jūsų ženklą Marsui, norėsis keisti į gera situacijas, rinktis tolesnę kelio kryptį.

Saulei iškeliavus liepos 22-ą iš Vėžio į Liūto ženklą, dienos – puikios jūsų organizaciniams darbams. Šios paskutinės liepos dienos šaunios bičiulių susitikimams, artimųjų šventėms.

Džiugių patyrimų jums liepą!

Vėžys

Liepa jums – žvaigždžių palankumo mėnuo. Jūsų ženklu keliaujant Saulei, o pirmąją dekadą ir Venerai, gyvenimas suteiks progų atrasti gyvenimo džiaugsmą naujoje, įdomioje laisvalaikio veikloje, patirti artimųjų meilę, pasidžiaugti gyvenimu, vasara, medžių žaluma ir mėlynu dangumi.

Ir tokia gali būti jums jau mėnesio pradžia, Jupiteriui viešint karališkajame Dvynių ženklo laipsnyje.

Iš jūsų į Liūto ženklą iškeliavus Merkurijui, norėsis labiau pasirūpinti artimaisiais, ypač mažaisiais šeimos nariais, o taip pat labiau pasidžiaugti ir mažais gyvenime dalykais.

Svarbiems asmeniniams pokyčiams palanki liepos 4-a, Saule susijungus su Vakšija Vėžio ženkle.

Mindaugo karūnavimo diena, kaip ir graži, tradicijas puoselėjanti Dainų šventė, galės suteikti daug smagių patyrimų ir gyvenimo džiaugsmo akimirkų. O prasidėjusi Mėnulio jaunatis – ženklų postūmį kūrybinei veiklai.

Antrąją dekadą, liepos 11-ą Venerai iškeliavus iš jūsų į Liūto ženklą, palanku pristatyti naujus sumanymus bei projektus. O Marsui susijungus su Uranu Jaučio ženkle, liepos vidurys kai kam tiktų ir pribrendusiems darbo pokyčiams. Liepos 16-a Venerai viešint karališkajame Liūto laipsnyje, palanki suplanuotiems stambesniems pirkiniams, nekilnojamo turto operacijoms. O liepos 19-ą Mėnulio pilnaties ritmai stiprins jūsų intuiciją ir įžvalgas, o kai kam suteiks progą atsisveikinti su skaudesniais praeities patyrimais.

Liepos 21-ą Marsui atkeliavus į Dvynių ženklą, palanku ieškoti bendraminčių ir partnerių. O Saulei iškeliavus iš jūsų į Liūto ženklą – jums prasidės ramesnis atokvėpio metas, kuris ypač tiktų jūsų džiugioms atostogoms.

Daug širdžių šilumos jums liepą!

Liūtas

Liepa jums – naujų vilčių mėnuo. Panirus į savo sielos gelmes, norėsis atrasti tikrąjį pašaukimą, gyvenimo prasmę. O kai kas rasotomis ir žvaigždėtomis romantiškomis naktimis bandys įsiklausyti į vasaros tylą, stengdamiesi išgirsti, kaip tyliais žingsneliais galėtų priartėti ilgai laukta meilė.

Tokių romantiškų nuotaikų gali būti jau pirmoji liepos savaitė, liepos 2-ą Merkurijui įžengus į jūsų ženklą. Šios dienos, sklidinos Dainų šventės ritmų, o taip pat džiugių Mindaugo karūnavimo dienos nuotaikų, suteiks gražų, vasariškos energijos akordą, įkvėps naujiems sumanymams bei darbams. Kuriems, prasidėjus Mėnulio jaunačiai, ypač palanki bus antroji liepos dekada, liepos 11-ą Venerai atkeliavus į jūsų ženklą. Šiomis antros dekados dienomis norėsis imtis organizacinių darbų, pristatyti savo naujas idėjas. Liepos 16-ą Venerai viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje – ypatingas laikas sutarčių pasirašymui, o kai kam, – ir asmeniniams įsipareigojimams, sužadėtuvėms ar bendro gyvenimo pradžiai. Mėnulio pilnaties ritmai liepos 19-ą gali įsiūbuoti emocijas, kritiškesnį požiūrį į esamas situacijas.

Liepos 21-ą Marsui įžengus į Dvynių ženklą, o į jūsų ženklą liepos 22-ą atkeliavus Saulei, puikus laikas naujų galimybių paieškoms ir jūsų lyderystei. Šios trečios dekados dienos šaunios draugystei ir meilei. O kai kam šiuo metu nuskambės ir Mendelsono maršas.

Liepos 29-a, Saulei viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje, tinkama naujų projektų pristatymui.

Daug romantiškų akimirkų jums liepą!

Mergelė

Liepa jums,- Įdomių susitikimų mėnuo. Šio mėnesio dienos džiugins jus tiek naujomis pažintimis, tiek ir netikėtai sutiktais seniai matytais bičiuliais. Jo dienomis daugelį situacijų, kaip ir sutiktų žmonių, galėsite pamatyti ir naujoje, netikėtai ryškioje, šviesoje.

Mėnesio pradžioje, Jupiteriui viešint karališkajame Dvynių ženklo laipsnyje ir Merkurijui įžengus į Liūto ženklą, ieškokite jums svarbios informacijos, gilinkite žinias. Liepos 6-oji šauni ne tik šventiniams renginiams, tradicijų puoselėjimui, bet ir asmeniniam tobulėjimui.

Prasidėjusi Mėnulio jaunatis skatins atsirinkti tikrąsias vertybes, svarbiausius tikslus. Vėlesnės dienos – namuose jaukumo kūrimui, rūpestingam pasirūpinimui artimaisiais. Liepos 11-ą Venerai įžengus iš Vėžio į Liūto ženklą, stiprės noras atskleisti gabumus ir talentus. Tam ypač palanki būtų liepos 16-oji, Venerai viešint karališkajame Liūto laipsnyje. Liepos 19-ą Mėnulio pilnaties ritmai stiprins intuiciją ir įžvalgas, palankūs ir ieškantiems kūrybinio įkvėpimo, savirealizacijos.

Liepos 22-ą Saulei įžengus iš Vėžio į Liūto ženklą, lengviau atskleisite lyderio gabumus.

Liepos 26-ą į jūsų ženklą įžengus Merkurijui, kaip sportininkui, – antrojo kvėpavimo metas. Tad paskutinės liepos dienos palankios dalykiniams kontaktams, papildomų finansinių šaltinių paieškoms, tinkamos norintiems imtis organizacinių darbų, stiprinti draugystės ir meilės ryšius.

Sėkmės jums liepą!

Svarstyklės

Šeimos reikalų mėnuo. Jo dienomis dažniau jausitės kitiems būtini ir reikalingi, Tačiau pagrindinį savo dėmesį patartina nukreipti į tuos, kurie jus palaiko, supranta ir myli, – į savo artimuosius.

Pirmoji liepos savaitė, Jupiteriui viešint karališkajame Dvynių ženklo laipsnyje, palanki ieškantiems svarbių žinių, norintiems patobulėti profesinėje ir asmeninėje srityje. Nuo liepos 2-os Merkurijui pradėjus kelionę Liūto ženklu, norėsis kuo daugiau laiko praleisti su mažaisiais šeimos nariais, pasirūpinti jų kūrybingu laisvalaikiu. Džiugūs renginiai ir šventiška liepos 6-oji suteiks progų ir nuotaikingiems susitikimams, maloniam bendravimui.

Prasidėjusi Mėnulio jaunatis skatins paieškoti naujų kelių į sėkmę. Juolab, kad Juodajam Mėnuliui judant jūsų ženklu, darbų tempas gali kiek palėtėti, dažniau gali tekti įveikti trukdžius, o ir pačių abejones. Liepos 8-ą Lilit išeis iš jūsų ženklo griaunamojo laipsnio, – tai suteiks progų aiškiau pamatyti esamas situacijas, kartu su bendraminčiais paieškoti sprendimų bei išeičių.

Liepos 11-ą Venerai įžengus į Liūto ženklą, kuo daugiau dėmesio skirkite savo mažiesiems šeimos nariams. Mėnesio viduryje Marsui susijungus su Uranu Jaučio ženkle kai kurie galite jaustis, kaip priėję kelių sankryžą. Svarbu bus nuspręsti, kuriuo keliu pasuksite toliau. Liepos 16-ą Venerai viešint karališkajame Liūto laipsnyje, tinkamas laikas sutarčių pasirašymui, suplanuotoms nekilnojamo turto operacijoms. O liepos 19-ą Mėnulio pilnatis gali išryškinti ir požiūrio kontrastą, – gyvenimas suteiks progą panaudoti savo diplomatinius sugebėjimus.

Liepos 21-ą Marsui įžengus į Dvynių, o Saulei į Liūto ženklą, palankus laikas tebeieškantiems savojo žmogaus pažintimis ir susitikimams, o jau radusiems, – draugystės ir meilės auginimui.

Daug laimės akimirkų jums liepą!

Skorpionas

Gilių jausmų ir stiprių patyrimų mėnuo. Jo dienomis Saulei ir Venerai judant Vėžio ženklu, galėsite patirti stiprius draugystės ir meilės jausmus, norėsis kuo daugiau dėmesio skirti tiems, kuriuos mylite, o taip pat namų jaukumo kūrimui.

Pirmoji liepos savaitė, Jupiteriui viešint karališkajame Dvynių ženklo laipsnyje ir Merkurijui įžengus į Liūto ženklą, palanki informacijos, naujų galimybių paieškoms. Šventiški renginiai suteiks progų šeimos ir artimųjų susibūrimui, išvykoms, pabendravimui su seniai matytais bičiuliais.

Prasidėjusi Mėnulio jaunatis ,- naujų projektų bei sumanymų pradžiai. Svarbiausius finansinius reikalus spręskite kol dar Venera vieši Vėžio ženkle, iki liepos 11-os dienos. Jai perėjus į Liūto ženklą gali pagausėti ir neplanuotų išlaidų. Norėsis kūrybingai pasirūpinti mažųjų atostogomis, o taip pat smagiu šeimos laisvalaikiu, suteiksiančiu daug energijos ir jėgų tolesniems planams.

Mėnesio viduryje, Marsui susijungus su Uranu jums opoziciniame Jaučio ženkle, galimi netikėti pokyčiai darbuose. Jų pasekoje kai kas ryšis paieškoti naujos, geriau apmokamos veiklos.

Mėnulio pilnaties dienos jautresnių astrologinių ritmų. Svarbiausius darbus stenkitės nudirbti, kol Saulė dar vieši Vėžio ženkle. O liepos 21-ą Marsui įžengus į Dvynių ženklą dažniau paplanuokite laisvalaikio išvykas bei keliones. Liepos 22-ą Saulei perėjus iš Vėžio į Liūto ženklą, darbus dažniau derinkite su aktyviu poilsiu, paieškokite įdomių saviraiškos galimybių.

Liepos 29-ą Saulei viešint karališkajame Liūto laipsnyje ,– puikus metas planuojantiems sužadėtuves. O paskutinės liepos dienos – norintiems dalintis ateities planais.

Įdomios ir kūrybingos jums liepos!

Šaulys

Liepa jums – vidinių atradimų mėnuo. Jos dienomis, Saulei judant Vėžio ženklu ir esant palėtėjusiam gyvenimo tempui, dažniau norėsis stabtelėti, pažvelgti, į savo gyvenimą, kaip į skaidrų ežero vandenį, susimąstant apie gyvenimo prasmę, siekius, vertybes ir tikslus.

Tokia gali būti, Jupiteriui viešint karališkajame jums opozicinio Dvynių ženklo laipsnyje, jau mėnesio pradžia, kai įprastiniams veikloms reikėtų skirti daugiau, nei įprastai, laiko. Liepos 2-ą Merkurijui įžengus į Liūto ženklą dažniau norėsis išsakyti savo nuomonę, apginti tiesą. Šventiška Mindaugo karūnavimo diena – atsikvėpimui nuo darbų, sudalyvavimui kultūriniuose renginiuose, pasidžiaugimui Dainų švente ir vasara.

Prasidėjusi Mėnulio jaunatis skatins ieškoti įdomių žinių, progų bei galimybių, o liepos 11-ą į Liūto ženklą įžengusi Venera stiprins dosnumo ir gerumo jausmus, norą padėti savo artimui.

Mėnesio viduryje Marsui susijungus su Uranu Jaučio ženkle, kai kam atsivers naujų galimybių durys. Darbo sutarčių pasirašymui jums palanki, Venerai viešint karališkajame laipsnyje, liepos 16-a diena. Liepos 19-ą Mėnulio pilnaties ritmai gali įtakoti jus kiek sutirštinti spalvas, tad svarbu bus matyti pusiau pilną, o ne pusiau tuščią stiklinę.

Svarbiausius remonto-statybų darbus planuokite, kol dar Marsas vieši Jaučio ženkle. Liepos 21-ą Marsui įžengus į jums opozicinį Dvynių ženklą, darbų tempas gali kiek palėtėti. O liepos 22-ą Saulei perėjus į Liūto ženklą, paskutinėmis šio mėnesio dienomis užsiimkite veikla, gausinančia gyvenimo džiaugsmą.

Kūrybingos jums liepos!

Ožiaragis

Liepa jums – atokvėpio nuo sunkių darbų, mėnuo. Jo dienomis dažniau būtiną veiklą derinkite su poilsiu, Saulei keliaujant jums opoziciniu Vėžio ženklu, darbai judės kiek lėčiau, nei įprastai, tad liepos mėnuo labiau tiktų jūsų atostogoms.

Mėnesio pradžioje Jupiteriui viešint karališkajame laipsnyje, o Merkurijui įžengus į Liūto ženklą, širdis dažniau ilgėsis draugystės ir meilės, norėsis, kaip iš skaidraus šaltinio, gerti tyrą vandenį, vertinsite tai, kas tikra, kas turi išliekamąją vertę.

Mindaugo karūnavimo diena džiugins patyrimais, šauni ir išvykoms, bei kelionėms. Prasidėjusi Mėnulio jaunatis skatins kurti naujus planus. Liepos 11-ą, Venerai iškeliavus iš jums opozicinio Vėžio į Liūto ženklą, palankus laikas norintiems keisti gyvenamą vietą, o mėnesio viduryje Marsui susijungus su Uranu Jaučio ženkle, – darbų bei karjeros pokyčiams.

Svarbioms sutartims palanki liepos 16-a, Venerai viešint karališkajame Liūto laipsnyje. Liepos 21-ą Marsui įžengus į Dvynių ženklą, o 22-ą Saulei iškeliavus iš jums opozicinio Vėžio į Liūto ženklą, – jums vėlesnės trečios dekados dienos suteiks energijos antplūdį, norą kurti ir gražinti savo gyvenimą.

Šaunaus atokvėpio jums liepą!

Vandenis

Liepa jums, – netikėtumų, staigmenų kupinas mėnuo. Jūsų ženklu judant Plutonui, kai kada gali netgi atrodyti, jog gyvenimas nutarė jums parodyti, kad ne viskas yra taip, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodytų. Ir, kad jei nori Kūrėją prajuokinti, papasakok savo planus. O planus norėsis kurti jau mėnesio pirmąją savaitę, Jupiteriui viešint karališkajame Dvynių laipsnyje. Sektųsi rasti reikiamas žinias, pasitelkti bendraminčius ir partnerius. Vis tik, Merkurijui įžengus į Liūtp ženklą, šių planų geriau dar neskelbti, pirmiau įsitikinkite jų realistiškumu.

Lietuvai brangi liepos 6-a kartu su prasidėjusia Mėnulio jaunatimi, suteiks naujų idėjų, įdomių minčių, kurias norėsis realizuoti jau antrąją dekadą, Venerai įžengus į Liūto ženklą. Mėnesio vidurys, Marsui susijungus su Uranu Jaučio ženkle, darbuose gali pateikti netikėtų situacijų, kai kuriuos pastūmėti naujos veiklos paieškoms. Svarbioms sutartims jums tiktų liepos 16-a, Venerai viešint karališkajame Liūto laipsnyje. O Mėnulio pilnaties ritmai liepos 19-ą ragins daugiau dėmesio skirti gražiems tarpusavio ryšiams kurti ir stiprinti.

Liepos 21-ą Marsui įžengus į Dvynių ženklą, puikus metas dar tebeieškantiems savojo žmogaus pažintims bei susitikimams. O liepos 22-ą Saulei iškeliavus iš Vėžio į Liūto ženklą, paskutinės liepos dienos palankios norintiems kurtis naujoje gyvenamoje vietoje, tiktų romantiškiems susitikimams, draugystės ir meilės, jausmų gilinimui.

Nuotaikingos jums liepos!

Žuvys

Liepa jums – romantiškas mėnuo. Saulei ir Venerai keliaujant Vėžio ženklu, širdį, kaip jūros banga, gali užlieti kam naujos, o kam ir atgimusios, meilės jausmai.

Mėnesio pradžia, Jupiteriui viešint karališkajame laipsnyje, palanki norintiems gilinti profesines žinias, siekiantiems pergalių moksle. Įžengęs Merkurijus į Liūto ženklą stiprins lyderystės siekius, o šventišką Lietuvai liepos 6-ą prasidėjusi Mėnulio jaunatis palanki tiek naujų sumanymų ir idėjų realizavimui, tiek ir, kai kam, draugystės pradžiai.

Liepos 11-ą Venerai įžengus iš Vėžio į Liūto ženklą, puikus metas darbuose projektų pristatymui, o namuose norėsis kuo daugiau dėmesio skirti mylimam žmogui, o taip pat labiau pasirūpinti mažųjų šeimos narių kūrybingu laisvalaikiu.

Mėnesio vidurys permainingas, kai kam, – netikėtumai, bei staigmenos darbuose. Svarbių dokumentų pasirašymą, esant palankiems astrologiniams ritmams, planuokite liepos 16-ą. Ši diena šauni ir vestuvėms, bendro gyvenimo pradžiai.

Svarbiausius darbus stenkitės nuveikti, kol dar Saulė vieši Vėžio ženkle. Liepos 21-ą Marsui atkeliavus į Dvynių ženklą, palankus metas kolektyvinei veiklai, bendraminčių paieškoms. Liepos 22-ą Saulė iškeliaus iš Vėžio į Liūto ženklą, skatindama ne tik dirbti, bet ir dažniau ilsėtis. Tad paskutinės liepos dienos šaunios jūsų išvykoms ir kelionėms.

Džiugios ir romantiškos jums liepos!