2021 metų lapkričio mėnesio horoskopas

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

2021 metų lapkričio mėnesio horoskopas

Tai kontrastų kupinas, stiprių patyrimų mėnuo. kurio dienomis gilinsitės į esminius dalykus, situacijų priežastis, kitų žmonių motyvacijas. Kaip nukritus medžių lapams, išryškėja jų šakos, – taip šio mėnesio dienomis aiškės tai, kas buvo iki šiol nepastebima ar nutylima.

Jau mėnesio pradžia prisimenant išėjusiuosius, suteiks progų būties apmąstymams, atsirinkimui to, kas laikina, kas turi išliekamąją vertę, dvasinių vertybių išsigryninimui.

Nuo lapkričio 5-os, prasidėjusi Mėnulio jaunatis suteiks naujos energijos pribrendusioms permainoms. O lapkričio 6-ą dieną Merkurijui perėjus į Skorpiono ženklą, kuriuo jau keliauja Saulė ir Marsas, dar daugiau dėmesio vertėtų skirti savo ir artimųjų sveikatai, imuniteto stiprinimui.

Venerai pradėjus kelionę Ožiaragio ženklu, norėsis visas pastangas nukreipti į svarbiausius tikslus.

Lapkričio 19-ą dalinio Mėnulio užtemimo metu svarbu bus atsirinkti, ką palikti vakarykštėje dienoje, o ką pasiimti į rytdieną.

Lapkričio 23-čią Saulei perėjus į Šaulio ženklą, labiau sektųsi kolektyvinė veikla. Veikiant kartu, radus bendrą požiūrį, darbuose jūsų pastangos imtų duoti pagaliau laukiamus rezultatus.

O paskutinės lapkričio dienos palankios materialaus pagrindo kūrimui, finansiniams ir komerciniams sprendimams, tarpusavio santykių stiprinimui, draugystės ir meilės kūrimui.

Sėkmės bei giedros nuotaikos jums lapkritį!

DELFI TV

Avinas

Lapkritis jums įdomus mėnuo. Jo permainingomis dienomis kaip ilgai bėgus, dažniau norėsis stabtelėti, atsikvėpti, įvertinti įveiktą kelią, bei pasiekimus.

Jau mėnesio pradžioje su meile prisiminę išėjusiuosius, pagalvokite apie savo gyvenimą, kurio dienas galite pripildyti meilės, gyvenimo džiaugsmo ir dėkingumo.

Lapkričio 5-ą prasidėjus jaunačiai vėlesnėmis pirmos dekados dienomis skubėti, save spausti ir raginti nevertėtų. Saulei ir Marsui keliaujant Skorpiono ženklu, kuo daugiau dėmesio skirkite aktyviai fizinei veiklai ir sportui, sveikatai bei imuniteto stiprinimui.

Lapkričio 6-ą dieną Merkurijui perėjus į Skorpiono ženklą, vėlesnės pirmos lapkričio dekados dienos palankios gilesnei įvykių analizei bei situacijų įvertinimui.

Lapkričio 10-ą Saulei keliaujant griaunamuoju laipsniu bei lapkričio 19-ą, dalinio Mėnulio užtemimo metu, naujų darbų geriau dar nepradėti. Antroji dekada labiau tiktų projektų tęstinumui. Svarbiausiems darbams sėkmingos galėtų būti lapkričio 16-ta ir 18-ta dienos. Naujų tikslų išsikėlimui bei projektų pradžiai jums palankus metas – trečioji dekada, ypač 22-a ir 23-ia dienos.

Saulei perėjus į Šaulio ženklą, mėnesio vėlesnės dienos būtų palankios kolektyviniams sprendimams bei veiksmams, tarpusavio gražių ryšių kūrimui. Pripildykite jas šviesių minčių, gilių jausmų, džiugių patyrimų!

Sėkmingų sprendimų jums lapkritį!

Jautis

Lapkritis jums – balanso paieškos mėnuo. Jo dienomis svarbu bus suderinti darbus ir šeimą, norą greitų rezultatų su būtinybe kantriai, kaip augalus, juos užsiauginti. Tai aktualu bus jau mėnesio pradžioje. Jo pirmos dienos ragins dažniau susimąstyti apie gyvenimo prasmę ir tikslus, o taip pat ir tempą jų siekiant.

Saulei ir Marsui keliaujant jums opoziciniu ženklu, jau pirmąją mėnesio dekadą ypač svarbu bus darbus derinti su aktyviu poilsiu. Lapkričio 6-ą, Venerai įžengus į Ožiaragio ženklą, pats metas kurti ilgalaikius planus, kaupti lėšas svarbiausiems tikslams.

Antroji dekada palanki jūsų konkretiems materialiems siekiams. Jau pirmosiomis jos dienomis lengviau kils naujų idėjų, įdomių sumanymų. Šios dienos palankios informacijos paieškai, naujų dalykinių bei asmeninių kontaktų užmezgimui. Dar tebeieškantiems savojo žmogaus naujoms pažintims jums būtų lapkričio 13-a ir 14-a dienos, Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje.

O lapkričio 16-a ir 17-a, Venerai keliaujant karališkuoju Ožiaragio laipsniu, ypač tiktų naujų finansinių galimybių paieškoms, suplanuotiems stambesniems pirkiniams.

Lapkričio 19-ą dalinio Mėnulio užtemimo metu svarbu bus pasaugoti gražius partnerystės ryšius.

O trečiąją dekadą sektųsi suburti bendraminčius įdomiai, naujai veiklai. Šiomis dienomis auginantiems mažuosius daugės rūpestėlių, galvosite kaip tinkamai organizuoti jų laisvalaikį.

Lapkričio 23-ią, Saulei perėjus į Šaulio ženklą, į kurį 24-ą įžengs ir Merkurijus, jums prasidės ypač įdomus ir energingas laikotarpis. Šiomis paskutinėmis lapkričio dienomis sektųsi ieškoti naujų galimybių, kurti tvarius tarpusavio santykius.

Lapkričio 27-tą ir 28-tą dienomis, jautresnių astrologinių ritmų įtakoje, būkite atidesni kelyje ir buityje. Siekiantiems karjeros, norintiems keisti darbą, ypač tiktų 29-a ir 30-ta. Šiomis dienomis Urano, keliaujančio jūsų ženklu įtakoje, jums pravers lankstumas bei diplomatija.

Įdomaus ir kūrybingo jums lapkričio!

Dvyniai

Mėnuo, kai išlaikydami tolygų veiksmų tempą nuveikti galėsite ypač daug. Ir ne vien fiziniame, bet ir dvasiniame lygmenyje. Tai laikas, kai aiškiau galėsite suvokti būties trapumą bei laikinumą, gyvenimo dovaną ir galimybes esant čia ir dabar kurti ir keisti ne tik savo aplinką, bet ir save patį. Tokios gali būti jau pirmosios, prisimenant išėjusiuosius, lapkričio dienos.

Nuo lapkričio 3-ios iki 12-os, Juodajam Mėnuliui viešint griaunamajame jūsų ženklo laipsnyje, svarbu būtų atsirinkti teisingą informaciją. Šiuo laikotarpiu neskubėkite prisiimti naujų svarbių įsipareigojimų, daugiau laiko skirkite situacijų analizei. Lapkričio 10-tą, Saulei viešint griaunamajame laipsnyje, aštrių, įtampą keliančių klausimų geriau nespręsti.

Antrąją dekadą seksis tie darbai, kuriuos galėsite atlikti iškart, tad ilgalaikių planų kurti dar nevertėtų. Šis metas palankus gilinimuisi į savo sielos gelmes, susivokimui, kas jums gyvenime yra prioritetai.

Lapkričio 19-ą, dalinio Mėnulio užtemimo metu, svarbu bus išlaikyti vidinę harmoniją, o nuo lapkričio 20-os lapkričio, Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, palankus metas draugystės ir partnerystės kūrimui, gilių jausmų puoselėjimui.

Saulei perėjus į jums opozicinį Šaulio ženklą nuo 23-ios lapkričio – jums ramesnis laikotarpis. Šiuo metu į priekį judėkite neskubėdami, apmąstydami tolesnius žingsnius, veiklas derinkite su aktyviu poilsiu.

Giedros nuotaikos jums lapkritį!

Vėžys

Gilių jausmų mėnuo. Jo dienomis, Saulei ir Marsui keliaujant Skorpiono ženklu, gyvenimas suteiks progų panirti į jausmų gelmes – jei mylėsite, tai labai stipriai, iš visos širdies.

Pirmosiomis jautrių astrologinių ritmų lapkričio dienomis, uždegdami atminimo žvakelę, su dėkingumu prisiminkite jums brangius, išėjusiuosius anapilin. Tai metas dvasiniams apmąstymams, gilioms įžvalgoms.

Emociškai jautrus laikas – lapkričio 4-5-a dienos, keičiantis Mėnulio fazei. Jos labiau tiktų ramiai įprastinei veiklai, pradėtųjų darbų užbaigimui. Prasidėjus Mėnulio jaunačiai, vėlesnės pirmos dekados dienos palankios materialaus pagrindo stiprinimui, tolesnių ateities planų kūrimui, tiktų norintiems pereiti į naują darbą ar pradėti savo veiklą.

Lapkričio 10-ąją, Saulei viešint griaunamajame Skorpiono laipsnyje, skirkite geriems darbams, materialių ir dvasinių skolų atidavimui. O lapkričio 12-13-a dienos palankios naujų dalykinių bei asmeninių ryšių užmezgimui.

Vėlesnėmis antros dekados dienomis finansus rūpestingai planuokite, laikas tinkamas strateginių krypčių pasirinkimui, konkretiems ryžtingiems veiksmams.

Dalinio Mėnulio užtemimo metu lapkričio 19-ą – svarbių sprendimų geriau nepriiminėti, sutarčių nepasirašinėti. Tai metas vidinei švarai, skaudžios praeities paleidimui, atsirinkimui to, ką vertėtų pasiimti į rytdieną.

Lapkričio 23-ią, Saulei perėjus į Šaulio ženklą, o Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, kurkite ir stiprinkite partnerystės ryšius.

Aštresnių astrologinių ritmų lapkričio 26-27-ą dienomis, kuo daugiau dėmesio skirkite šeimai, savo ir artimųjų imuniteto ir sveikatos stiprinimui.

Paskutinės lapkričio dienos tiktų materialaus pagrindo stiprinimui, komerciniams sprendimams, nekilnojamo turto operacijoms.

Daug meilės jums lapkritį!

Liūtas

Lapkritis jums – šeimos reikalų mėnuo. Jo dienomis, kaip ir dera karališkiems valdovams, būsite linkę labiau pasirūpinti šalia esančiais jums brangiais žmonėmis. Lengviau galėsite rasti išeitis bei tinkamus sprendimus ir iš sudėtingesnių ne tik savo, bet ir artimųjų situacijų. Tokia gali būti jau pirmoji emociškai jautresnė lapkričio dekada. Prasidėjusi jaunatis jos dienomis suteiks stiprios energijos pliūpsnį, kurį norėsis realizuoti tiek kuriant naujus ateities planus, tiek ir gerinant materialią ir dvasinę šeimos gerovę.

Aštresnių astrologinių ritmų jums būtų lapkričio 10-a, Saulei keliaujant griaunamuoju laipsniu, ir Mėnulio dalinio užtemimo metas – lapkričio 19-a diena. Šiomis dienomis naujų projektų geriau nepradėti, patartina neskubėti kelyje. O štai lapkričio 13-a ir 14-a, Merkurijaus ritmų įtakoje, dar tebeieškantiems savojo žmogaus, palankios dienos asmeninėms pažintims, draugystės pradžiai.

Trečiąją dekadą, nuo lapkričio 23-os Saulei perėjus į Šaulio ženklą – jums ypač energingas metas, kai darbai rankose tirpte tirptų, kai siekiant tikslo sektųsi suburti bendraminčius.

O štai lapkričio 26-28-ą dienomis, sudėtingesnių Marso ir Veneros astrologinių ritmų įtakoje, svarbių reikalų neplanuokite. Šiuo laikotarpiu ypatingą dėmesį skirkite savo ir artimųjų sveikatai, imuniteto stiprinimui, giedros nuotaikos palaikymui, harmoningos aplinkos kūrimui.

Paskutinėmis lapkričio dienomis lengviau spręsite šeimai ir mažiesiems aktualius klausimus, sektųsi pabaigti pradėtuosius projektus bei buitį gerinančius, statybų-remonto darbus.

Daug širdžių šilumos jums lapkritį!

Mergelė

Naujų veiklos krypčių paieškos mėnuo. Lapkritį gilinkitės į reiškinių priežastis, neskubėkite. Jo dienomis palanku ieškoti naujų galimybių, išreikšti savo talentus bei gabumus. Lapkričio pirmosios dienos nuteiks susimąstymams apie gyvenimo prasmę, buvimo Žemėje laikinumą, stiprins norą po savęs palikti ryškų pėdsaką, tiek saviraiškoje, tiek ir mylimų žmonių širdyse.

Lapkričio 5-ą prasidėjusi Mėnulio jaunatis palanki naujų bei papildomų darbų paieškoms, naujų projektų kūrimui bei įgyvendinimui. Lapkričio 6-ą Merkurijui perėjus į Skorpiono ženklą, savo paieškose būsite taiklūs, darbuose – kryptingi. Venerai įžengus į Ožiaragio ženklą, sektųsi kurti strateginius planus, vystyti ilgalaikius projektus.

Svarbiausiems sumanymams, palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, jums ypač tiktų lapkričio 13-14-a dienos. Šiomis dienomis sektųsi rasti naujų bendraminčių bei dalykinių partnerių, papildomų darbų bei finansinių šaltinių.

O lapkričio 16-17 ir 18-ta dienos jums tiktų nekilnojamo turto sandoriams. Lapkričio 19-ą – Mėnulio dalinio užtemimo dieną – sunkiais darbais neapsikraukite. Šis metas tinkamas ir peržiūrai spintų bei sandėliukų, atsisakymui nebereikalingų daiktų, o taip pat minčių, kurios jus stabdo judėti į priekį.

Lapkričio 23-ią Saulei pradėjus kelionę Šaulio ženklu, palankus metas komandiruotėms, išvykoms bei atostogų kelionėms.

Paskutinės lapkričio dienos šaunios draugystei ir meilei, gražių šeimos ryšių stiprinimui.

Džiugaus bei kūrybingo jums lapkričio!

Svarstyklės

Lapkričio dienomis norėsis įgyvendinti kilusias mintis, idėjas bei sumanymus. Tai mėnuo, kai reikės pereiti nuo pasvarstymų prie veiksmų. Pirmosios šio mėnesio dienos suteiks peno gilesniems būties apmąstymams, o nuo lapkričio 5-os prasidėjusi Mėnulio jaunatis palanki deryboms, sutarimo paieškai. Juolab, kad nuo lapkričio 6-os Venera, perėjusi į Ožiaragio ženklą, ragins kurti ateities planus.

Emociškai jautresnis metas jums – lapkričio 10-a diena, Saulei viešint griaunamajame Skorpiono ženklo laipsnyje. Tai metas kai reikėtų pasaugoti gražius tarpusavio ryšius, nerizikuoti finansais, kai būtinas didesnis atsargumas kelyje ir buityje.

Draugystei ir meilei jums ypač palankios lapkričio 13-a, 14-a ir 16-a dienos, o 17-a tiktų nekilnojamo turto operacijoms, sutarčių pasirašymui.

Lapkričio 19-ą įvyksiantis Mėnulio dalinis užtemimas iškels būtinybę atsisakyti ilgai trunkančių dvejonių ir apsispręsti, kuriuo keliu judėsite toliau.

O lapkričio 23-ią Saulei pradėjus kelionę Šaulio ženklu, dažniau galite susidurti su aplinkybių kitimu, netikėtumais, bei darbuose pokyčiais. Tad vėlesnėmis lapkričio dienomis jums ypač pravers diplomatija, gebėjimas išklausyti oponentą. Šių savybių ypač prireiks, sudėtingesnių Marso ir Veneros ritmų įtakoje, lapkričio 26-ą ir 27-ą dienomis.

O mėnesio pabaiga ragins gyvenime atrasti kuo daugiau ryškesnių spalvų, džiaugsmo ir laimės akimirkų. Juolab, kad jomis Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, gyvenimas suteiks progų sustiprinti ir draugystės bei meilės ryšius.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums lapkritį!

Skorpionas

Lapkritis jums – mėnuo naujam startui. Jo dienomis būdami veiklūs ir energingi pasiekti galėsite ypač daug. Mėnesio pradžioje su meile ir dėkingumu prisiminę išėjusiuosius, aiškiau suvoksite, kokia vertybė jums jūsų artimieji, kartu kursite gražius ateities planus.

Lapkričio 4-ą ir 5-ą, Saulei viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje svarbu bus atsirinkti, apmąstyti tolesnius žingsnius. Jūsų ženkle viešint Mėnuliui prasidėjusi jo jaunatis suteiks startą tų žingsnių pradžiai. Šios emociškai jautrios dienos ragins stiprinti gražius tarpusavio ryšius, gausinti draugystę ir meilę.

Lapkričio 10-ą dieną Saulei keliaujant griaunamuoju jūsų ženklo laipsniu svarbių susitikimų geriau neplanuoti. Šis metas jums gerų darbų darymui, pagalbai tiems, kam jos labiausiai reiktų.

Antroji dekada suteiks naujų progų bei galimybių savirealizacijai. Tai pats metas kai reikėtų ryžtingai imtis įgyvendinti svarbiausius sumanymus bei svajones. O dar tebeieškantiems savojo žmogaus, lapkričio 13-a, 14-a, 17-a ir 18-a – puikus metas asmeninėms pažintims bei draugystės pradžiai. Mėnulio dalinis užtemimas lapkričio 19-ą dieną tiktų nuoskaudų bei praeities skriaudų atleidimui, dvasiniam, vidiniam apsivalymui.

Vėlesnėmis dienomis, atšventusieji savo gimtadienius, pajusite jėgų ir energijos antplūdį, norėsis kurti, veikti ryžtingai, nuridenti nuo savo kelio pasitaikančius akmenėlius. Jums ypač palankus metas nuo lapkričio 22-os iki 25-os.

Sudėtingesnių astrologinių ritmų būtų lapkričio 26-a, 27-a ir 28-a dienos, kai reikėtų vengti konfliktų, bendraujant išklausyti, o taip pat palaikyti artimuosius, labiau pasirūpinti sveikata.

O paskutinės lapkričio dienos palankios finansinių klausimų sprendimui, naujų sumanymų pradžiai.

Žvaigždžių palankumo jums lapkritį!

Šaulys

Kontrastų kupinas mėnuo, kai kuriomis dienomis galintis priminti ir kontrastinį šaltai-karštą dušą. Tad jo dienomis svarbiausia būtų sureguliuoti tinkamą sau to vandens temperatūrą, išlaikyti vidinę ramybę bei pusiausvyrą. Jau pirmosios lapkričio dienos jums – gilesniems apmąstymams, ramesniam atokvėpiui.

Lapkričio 5-ą prasidėjus Mėnulio jaunačiai – jums gilių jausmų bei patyrimų metas. Draugystei ir meilei ypatingas laikas, Mėnuliui viešint jūsų ženkle, būtų lapkričio 6-7-a dienos.

Lapkričio 10-ąir 11-ą, jautresnių Saulės ritmų įtakoje – neskubėkite spręsti, būtinas didesnis atidumas keliuose. O štai vėlesnės dienos – lapkričio 13-14, 16-17 ir 18-a – ypatingo palankumo metas, kai nuveikti galėsite ypač daug. Svarbu tik tinkamai nukreipti savo energiją bei jėgas.

Lapkričio 19-ą – Mėnulio dalinio užtemimo dieną – svarbių sprendimų geriau nepriiminėti. Jiems palankesnis metas būtų Saulei atkeliavus į jūsų ženklą, trečios dekados 23-ia, 24-a ir 25-a dienos. Jos tiktų ir bendraminčių bei sąjungininkų paieškoms, šaunios kolektyvinei veiklai. O štai 26-27 ir 28-a gali pažerti ir nemažai netikėtumų. Marsui ir Venerai keliaujant griaunamaisiais laipsniais, būkite atsargesni buityje, pasaugokite savo sveikatą, bei gražius tarpusavio ryšius. Šiomis dienomis naujų projektų geriau nepradėti, o ramiai tęsti pradėtuosius darbus.

Paskutinėmis lapkričio dienomis pajausite, kaip sportininkas, antrąjį kvėpavimą. Tai tinkamas metas norintiems keisti darbą ar pradėti nuosavą veiklą.

Sėkmės jums lapkritį!

Ožiaragis

Planų kūrimo mėnuo. Šio mėnesio dienomis dažniau kils įdomių minčių bei naudingų sumanymų, norėsis išsikelti naujus tikslus bei siekius. O kartu bendriems tikslams suburti bendraminčių komandą.

Lapkričio pirmosiomis dienomis dažniau susimąstysite apie buvimo čia laikinumą, suprasdami, kad ilgam išliekame mus mylinčių žmonių širdyse ir atmintyje. Norėsis labiau pasirūpinti savo ir artimųjų sveikata. Nuo lapkričio 6-os, Venerai atkeliavus į jūsų ženklą, stiprės jūsų strateginiai sugebėjimai bei įžvalgos, koncentruositės į esminius tikslus. Mėnulio jaunaties dienos ypač palankios jų siekiams.

Antros dekados pradžioje, sudėtingesnių Saulės ritmų įtakoje, svarbu neapsikrauti per dideliu darbų krūviu – juos pasiskirstykite tolygiai. O darbuose pasitelkę kolegas, lengviau rasite tinkamiausius sprendimus.

Mėnesio vidurys palankus komerciniams sprendimams, stambesnių pirkinių įsigijimui. O lapkričio 17-a ir 18-a dienos ypač svarbios ir palankios naujų dalykinių kontaktų užmezgimui, vystantiems verslą – jo plėtrai.

Lapkričio 19-ą Mėnulio dalinio užtemimo metu gali ryškėti abejonės, nerimo mintys. Svarbu būtų jas įveikti pozityviomis, daugiau bendrauti su mėgstančiais dalintis gera nuotaika bei gyvenimo džiaugsmu.

Trečios dekados pradžia palanki naujų sumanymų pradžiai. Saulei atkeliavus į Šaulio ženklą, palankus laikas komandiruotėms, dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, karjeros augimui.

Venerai viešint griaunamajame jūsų ženklo laipsnyje, lapkričio 27-28-ą labiau pasaugokite gražius tarpusavio ryšius ir sveikatą O paskutinės lapkričio dienos tiktų naujų finansinių šaltinių paieškoms, materialaus pagrindo kūrimui.

Turiningo bei įdomaus jums lapkričio!

Vandenis

Lapkritis jums – naujų krypčių paieškos mėnuo. Jo dienos palankios jūsų karjeros siekiams, įsitvirtinimui darbuose, o, ieškantiems darbų – suteiks galimybę ir rasti gerą naujo darbo pasiūlymą. Tad lapkričio dienomis nukreipkite savo pastangas svarbiausių tikslų link.

Mėnesio pradžia lankantiems artimųjų kapus suteiks progų vidiniams apmąstymams o taip pat seniai matytų artimųjų susitikimams..

Merkurijui nuo lapkričio 6-os dienos perėjus į Skorpiono ženklą bendraudami su kolegomis įsiklausykite į jų patarimus. Tarp jų, kaip aukso grynuolis, jums gali būti ypač svarbi mintis.

Pirmos dekados dienos palankios kolektyviniams sprendimams bei veiksmams, o taip pat informacijos atsirinkimui.

Lapkričio 5-ą prasidėjusi Mėnulio jaunatis pasižymės žinių ir darbų gausa, tad vėlesnėmis pirmos dekados dienomis svarbu atsirinkti, kas jums reikalinga, o ką atidėti į paraštes.

Antros dekados pradžioje, Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu ir sudėtingesnių Saulės ritmų įtakoje, labiau pasirūpinkite savo ir artimųjų sveikata bei gera savijauta. O lapkričio 15-16 ir 17-a dienos būtų palankios jūsų kūrybos bei gabumų atskleidimui.

Lapkričio 19-ą Mėnulio dalinio užtemimo metu svarbu neskubėti vertinti situacijų, o vėlesnėmis dienomis atsirinkti ne tik informaciją, bet ir tolesnio kelio bendrakeleivius. Naujus gautus darbų pasiūlymus neskubėdami detaliai įvertinkite.

Saulei perėjus į Šaulio ženklą lapkričio 23-24 ir 25-a dienos tiktų buitinių klausimų sprendimui, palankios statybų-remonto darbų užbaigimui. O jautresnėmis Marso ir Veneros ritmų įtakoje lapkričio 26-27 ir 28-ą dienomis daugiau dėmesio skirkite savo ir artimųjų sveikatai bei tarpusavio ryšių stiprinimui.

Paskutinės lapkričio dienos palankios namų, darbo vietos, o taip pat ir savo minčių pertvarkai.

Palankaus vėjo jums lapkritį!

Žuvys

Lapkritis jums – jausmų plėtrai bei gilinimui. Šio mėnesio dienomis aiškiau matysite reiškinių priežastis, įžvelgsite kitų motyvacijas bei ketinimus, dažniau lankys noras pasirūpinti kitais, būsite linkę savitumo bei saviraiškos paieškoms.

Pirmosios lapkričio dienos jautresnių astrologinių ritmų, kai norėsis išsigryninti savo jausmus bei troškimus, o kartu mąstant apie išėjusiuosius pajausite norą mintimis sugrįžti prie laiko išbandymus atlaikančių vertybių, Emociškai jautrios jums lapkričio 4-5-a dienos, keičiantis Mėnulio fazei. Tai kupinas kontrastų metas, kai iš vienos pusės norėsis aktyvumo, o iš kitos stabdyti gali abejonės ir vidinės baimės. Prasidėjusi Mėnulio jaunatis padės tai įveikti ir nukreipti savo jėgas gražių tarpusavio santykių kūrimui.

Lapkričio 6-ą prie Saulės ir Marso, keliaujančių Skorpiono ženklu, prisijungs ir Merkurijus. Tai metas, kai galite aiškiau ir konkrečiau matyti savo kelyje kliūtis ir trukdžius, kuriuos reikės įveikti, o kartu jausti didelį jėgų antplūdį, padėsiantį tai padaryti.

Lapkričio 10-ą, Saulei viešint griaunamajame laipsnyje, labiau pasirūpinkite savo ir artimųjų tiek fizine, tiek ir dvasine sveikata, gera savijauta.

Romantiškiems susitikimams, Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, jums palankus metas – lapkričio 12 ir 14 dienos, o finansiniams sprendimams, Venerai viešint karališkajame Ožiaragio ženklo laipsnyje, ypač tiktų lapkričio 17-18-a dienos, juolab, kad ir Marsas tuo metu keliaus karališkuoju Skorpiono ženklo laipsniu. Tai metas, kai nuveikti galėtumėte ypač daug tiek darbuose, tiek ir gerindami savo buitį.

Lapkričio 19-ą Mėnulio dalinio užtemimo metu, įveikite abejones ir nerimo mintis, rinkitės viltį, matykite šviesą tunelio gale. O lapkričio 23-ią, Saulei įžengus į Šaulio ženklą, vėlesnėmis dienomis priimdami sprendimus remkitės išmintimi, savo gyvenimo patirtimi bei įžvalgomis. Jų ypač prireiks, sudėtingesnių Marso ir Veneros ritmų įtakoje, lapkričio 26-27 ir 28-ą dienomis.

Paskutinės lapkričio dienos suteiks progų tiek kūrybai, tiek ir geriems jūsų darbams, pagalbai savo artimui.

Daug širdžių šilumos jums lapkritį!