2021 metų vasario 22-28 d. savaitė

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

2021 metų vasario 22-28 d. savaitė

Įdomi, kontrastinga savaitė. Tai metas, kai nereikėtų atidėlioti svarbių klausimų į tolesnį stalčių, – spręskite juos išsyk. O štai savaitės pradžioje, vasario 22-ą, Saulei viešint griaunamajame Žuvų ženklo laipsnyje, ypač svarbu bus derinti norus su galimybėmis.

Nuo antradienio Merkurijui vėl judant direkcine kryptimi, sektųsi užmegzti naujas dalykines pažintis, ieškoti pirkimui ar nuomai nekilnojamo turto variantų.

Ketvirtadienį Venerai viešint karališkajame Vandenio laipsnyje. tinkamas metas sutarčių pasirašymui, darbo naujoje vietoje pradžiai. Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje ieškokite kūrybinių sprendimų.

O poilsio dienas skirkite aktyviam, džiugiam poilsiui.

Sėkmingos bei įdomios jums šios savaitės!

DELFI TV

Avinas

Savaitė, kai sėkmę pelnysite savo atkaklumu. Jos pradžioje, Saulei viešint griaunamajame laipsnyje, kai kada galite jaustis, kaip eidami per gilų sniegą, tačiau pramynus kelią toliau eiti bus vis lengviau.

Nuo vasario 23-ios Merkurijui pradėjus judėti vėl direkcine kryptimi – tinkamas metas bendraminčių ir partnerių paieškai.

Ketvirtadienį, palankių Veneros ritmų įtakoje ir Mėnuliui viešint Liūto ženkle, pats metas pristatyti savo idėjas, Palanku pradėti įgyvendinti naujus sumanymus bei projektus.

Ši diena tiktų ir nekilnojamo turto sutarčių pasirašymui.

Penktadienis, dar Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, ragins gilintis į situacijas, sprendžiant darbines problemas ieškoti kompromiso.

O savaitgalis jums sportui, smagiems pasivaikščiojimams gamtoje.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!

Jautis

Įdomių patyrimų savaitė. Savaitės pradžioje, Saulei keliaujant griaunamuoju laipsniu, dar galite jaustis lyg bandytumėte pajudėti į priekį užtrauktu rankiniu stabdžiu.Tačiau jau nuo antradienio, Merkurijui vėl judant direkcine kryptimi, judėjimas į priekį greitės.

Savaitės viduryje ieškokite svarbios informacijos, derinkite požiūrius.

Esminiams sprendimams jums ypač palankus ketvirtadienis. Venerai viešint karališkajame Vandenio ženklo laipsnyje, atkreipkite dėmesį šią dieną ir į naujai kilusias idėjas bei perskaitytus darbų pasiūlymus. Tarp jų gali būti kas jums tiktų.

Penktadienis dar Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje emociškai jautresnis, saugokite bei puoselėkite gražius partnerystės ryšius.

Paskutinę vasario dieną, Venerai keliaujant griaunamuoju laipsniu, susilaikykite nuo abejotinų finansinių investicijų, poilsio dienomis daugiau dėmesio skirkite mažiesiems šeimos nariams, imuniteto stiprinimui.

Sėkmingų sprendimų jums šią savaitę!

Dvyniai

Savaitė, kurios dienomis labai norėsis kuo labiau paįvairinti savo gyvenimą, suteikti savo gyvenimui ryškių spalvų. Tai metas, kai pavargę nuo rutinos norėsite naujų įspūdžių, linksmesnių naujienų, kad ir trumpų iškylų. Tokiai gyvenimo kūrybai palankios jau pirmosios savaitės dienos.

Nuo vasario 23-ios, Merkurijui vėl judant direkcine kryptimi, tinkamas laikas dalykiniam bendravimui, darbo vietos ir namų pertvarkai, Ketvirtadienis, Venerai viešint karališkajame laipsnyje, – palankus ir norintiems suteikti tarpusavio santykiams daugiau meilės bei šilumos.

Penktadienį Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje dar galite būti emocingesni nei įprastai. Šią dieną skirkite kūrybinių idėjų realizacijai, mažųjų gabumų atskleidimui bei saviraiškai.

Savaitgalį kurkite įdomų, nuotaikingą, susisiekite su jums brangiais artimaisiais, surenkite išvyką į gamtą.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!

Vėžys

Netikėtumų savaitė. Jos dienomis gyvenimas, kaip ilgai lauktų saulutės spindulių, gali pateikti įdomių žinių bei malonių staigmenų. Tiesa, dar pirmadienį, jautrių Saulės įtakoje, svarbių klausimų spręsti nevertėtų. Tai jautresnis metas, kai palanku būtų atsisakyti to, kas jums trukdo judėti į priekį.

Svarbiems reikalams Merkurijui vėl pradėjus judėti direkcine kryptimi, jums ypač tiktų antradienis.

O savaitės viduryje sektųsi užmegzti naujas dalykines pažintis, metas palankus ieškantiems saviraiškos, norintiems išreikšti save kūrybiškai. Tam ypač palankios, Venerai viešint karališkajame laipsnyje ir Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, ketvirtadienio ir penktadienio dienos.

Šeštadienis puikus mėgstamam hobiui. O štai paskutiniąją vasario dieną jautrių Veneros ritmų įtakoje pagrindinį savo dėmesį skirkite artimiesiems. Tai metas, kai jūsų meilė ir gerumas bus ypač svarbūs.

Daug širdžių šilumos jums šią savaitę!

Liūtas

Įdomi ir turininga savaitė. Jos pradžioje nereikėtų skubėti, pirmadienį svarbių sprendimų geriau nepriiminėti – Saulė viešės griaunamajame laipsnyje. O štai antradienį, Merkurijui vėl pradėjus judėti direkcine kryptimi, pats metas galingam šuoliui į priekį, naujiems planams bei sumanymams, dalykiniams susitikimams.

Savaitės viduryje, Mėnuliui atkeliavus į jūsų ženklą, tinkamas laikas idėjų pateikimui, naujų projektų pristatymui. O ketvirtadienis, Venerai keliaujant karališkuoju laipsniu, – ypatingas laikas draugystei ir meilei, palankus nutarusiems pradėti gyvenimą kartu.

Šeštadienį skirkite mažųjų saviraiškai, o paskutinę vasario dieną susilaikykite nuo rizikingų finansinių sprendimų, tai metas namų jaukumo ir harmonijos kūrimui.

Turiningos bei džiugios jums šios savaitės!

Mergelė

Kūrybos savaitė. Jos dienomis, tarsi pajautus artėjantį gamtos budimo iš žiemos miego alsavimą, lengviau kils naujų sumanymų bei įdomių idėjų. Ypač jų gausėti gali nuo antradienio, Merkurijui pradėjus judėti vėl direkcine kryptimi. Šią dieną palanku jums ieškoti svarbios informacijos, o kai kam – ir pagrindinių bei papildomų darbų.

Savaitės vidurys palankus greitam problemų sprendimui, Artėjant Mėnulio pilnačiai, diena tiktų pradėtųjų darbų užbaigimui. Ketvirtadienis, harmoningų Veneros ritmų ir Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, puikus draugystei ir meilei, ši diena palanki ir siekiantiems šeimos pagausėjimo.

Penktadienis jums – materialaus pagrindo kūrimui, buitinių klausimų sprendimui.

O savaitgalis tiktų kad ir nuotoliniam bendravimui su seniai matytais artimaisiais, mėgstamai saviraiškai.

Šaunių idėjų jums šią savaitę!

Svarstyklės

Vidinių atradimų savaitė. Jos dienomis kaip gintarą pajūryje, lengviau sektųsi atrasti savyje glūdinčius dar neišreikštus talentus bei gabumus.

Savaitės pradžioje, Saulei keliaujant griaunamuoju laipsniu, svarbu būtų neskubėti, rūpestingai tikrinti gaunamas žinias. Antradienį Merkurijui pradėjus judėti direkcine kryptimi, palankus metas ieškantiems naujų darbų bei galimybių.

Trečiadienis jums – apibendrinimams, naujų planų kūrimui. Konkretiems svarbiems sprendimams tinkamas ketvirtadienis, Venerai viešint karališkajame Vandenio ženklo laipsnyje.

Penktadienį skirkite dokumentų tvarkymui. O šeštadienį – savito stiliaus paieškoms.

Sekmadienį jautresnių Veneros ritmų įtakoje, branginkite gražius tarpusavio ryšius, stiprinkite draugystę ir meilę.

Džiugios bei įdomios jums šios savaitės!

Skorpionas

Naujos pradžios savaitė. Tai metas, kai lengviau galėsite įgyvendinti anksčiau kilusias idėjas bei sumanymus. Tiesa, pirmadienį dar Saulei viešint griaunamajame Žuvų ženklo laipsnyje sudėtingų darbo klausimų geriau dar nespręsti. Tam palankesnis metas bus jau antradienį, Merkurijui pradėjus judėti direkcine kryptimi.

Trečiadienis tiktų buitinių reikalų sprendimui, o ketvirtadienis, palankių Veneros ritmų bei Mėnulio pilnaties įtakoje, tiktų finansinių klausimų sprendimui, tarpusavio santykių stiprinimui. Ketvirtadienio ir penktadienio dienos palankios konkrečių materialių planų kūrimui, būtų palankios ir kai kurioms poroms, trokštančioms šeimos pagausėjimo.

Savaitgalį susilaikykite nuo nebūtinų finansinių išlaidų, skirkite daugiau dėmesio mažiesiems šeimos nariams, santarvės namuose kūrimui.

Sėkmingų sumanymų jums šią savaitę!

Šaulys

Šeimos reikalų savaitė. Tai metas, kai į paviršių gali iškilti ne tik iki galo neišspręsti darbo, bet ir partnerystės klausimai. Tai patirti jautresnių Saulės ritmų įtakoje susikaupus slogesnėms emocijoms galite jau pirmadienį, tad pravers jūsų tolerancija bei diplomatija, gebėjimas, kaip banguojant vandenynui, jo dugne išlaikyti vidinę ramybę.

Merkurijui pradėjus judėti direkcine kryptimi, antradienis palankus kolektyvinei veiklai, o trečiadienį spręskite anksčiau atidėtuosius buitinius klausimus.

Ketvirtadienį skirkite juridinių dokumentų tvarkymui. Palankių Veneros ritmų įtakoje, diena tinkama sutarčių pasirašymui, sektųsi spręsti partnerystės, tarpusavio santykių klausimus.

O štai savaitgalį, ypač sekmadienį, jautresnių Veneros ritmų įtakoje, namuose venkite ginčų, juk svarbu būti ne tik teisiam, bet ir laimingam.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!

Ožiaragis

Savaitė, kurios dienos gali kurti situacijas, padedančias kaip sportininkui, įveikti kliūčių ruožą. Tokia gali būti jau savaitės pradžia.

Antradienis, Merkurijui pradėjus judėti direkcine kryptimi, palankus praeities paleidimui, naujam žvilgsniui į ateitį, strateginių planų kūrimui. Trečiadienis kai ką gali nustebinti netikėtai gautais pasiūlymais,

Ketvirtadienis, palankių Veneros ritmų įtakoje, tiktų karjeros pokyčiams, deryboms, darbo naujoje vietoje pradžiai. O penktadienis – buitinių klausimų sprendimui, materialaus pagrindo stiprinimui. Tai tinkamas metas norintiems pasirūpinti tais, kuriems ypač reikėtų jūsų konkrečios pagalbos.

Savaitgalį skirkite savito stiliaus paieškoms, gerbūvio gerinimui. Beje sekmadienį, jautresnių Veneros ritmų įtakoje, kuo daugiau dėmesio skirkite jus mylinčiam žmogui.

Daug meilės jums šią savaitę!

Vandenis

Naujų sumanymų savaitė. Tiesa, jos pradžioje, sudėtingesnių Saulės ritmų įtakoje, judėti galite lėčiau, kaip traukinys iš lėto didinantis greitį.

Nuo vasario 23-ios Merkurijui vėl judant direkcine kryptimi, antradienis ir trečiadienis palankūs dalykinėms pažintims, o kai kam ir naujų darbų paieškai. Darbo pokalbiams, deryboms bei sutarčių pasirašymui ypač tiktų ketvirtadienis, Venerai keliaujant karališkuoju jūsų ženklo laipsniu.

Penktadienis jums nuomonių derinimui, kompromiso paieškai. Venerai iškeliavus iš jūsų ženklo, tai metas kai į gyvenimą vertėtų pažvelgti kūrybiškai, atrasti jame daugiau šviesių spalvų.

Paskutinėmis vasario dienomis – savaitgalį – stiprinkite draugystės ir meilės ryšius, jautresnių Veneros ritmų įtakoje susilaikykite nuo rizikingų finansinių sumanymų , savo dėmesiu džiuginkite artimuosius.

Šaunių patyrimų jums šią savaitę!

Žuvys

Pasirinkimų savaitė. Jos dienomis, Saulei keliaujant jūsų ženklu, rinksitės ar matyti pusiau pilną ar pusiau ruščią stiklinę, ar liūdėti dėl to ko neturite, ar būti dėkingais už tai, kuo jau gyvenimas jus apdovanojo.

Pirmadienį dar, Saulei keliaujant griaunamuoju jūsų ženklo laipsniu, kai kam iš liūdnesnių nuotaikų gali tekti save traukti pačiam, kaip Miunchauzenui už plaukų. Nuo antradienio Merkurijui pradėjus judėti direkcine kryptimi laikas palankus dalykinėms pažintims, o kai kam – ir darbo pokalbiams.

Ketvirtadienis, Venerai viešint karališkajame laipsnyje – jums tinkamas metas konkretiems finansiniams sprendimams bei pasirinkimams. Penktadienį Venerai keliaujant jau jūsų ženklu, atverkite širdį gerumui ir atjautai, pasirūpinkite tais, kam ypač reikia jūsų pagalbos.

Šeštadienis šaunus smagioms šeimos pramogoms, o sekmadienį, Venerai įžengus į griaunamąjį laipsnį, susilaikykite nuo nebūtinų finansinių išlaidų, pagrindinį dėmesį skirkite santarvės ir harmonijos namuose kūrimui.

Giedros nuotaikos bei sėkmės jums šią savaitę!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *