Horoskopas balandžio 22-28 d. savaitei

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

Horoskopas balandžio 22-28 d. savaitei

Stiprių patyrimų savaitė. Jos dienos gali priminti plaukimą baidare sraunia kalnų upe. Reikės įveikti nerimo bangas, o priimant esminius sprendimus, pravers greita jūsų reakcija.

Savaitės pradžioje Mėnulio pilnaties Svarstyklių ženkle įtakoje, stiprės emocijos ir jausmai, o kartu gali iškilti abejonės kai kurių pasirinkimų teisingumu. Joms įveikti Venerai viešint karališkajame laipsnyje, palankus antradienis.

Saulei keliaujant Jaučio ženklu, savaitės vidurys gali išryškinti ir parodyti iki šiol nepastebėtus ant jūsų kelio akmenukus.

Antros savaitės pusės dienos palankios materialaus pagrindo kūrimui, o taip pat tiktų buities tvarkymo, remonto-statybų darbams. Nuo penktadienio Merkurijui vėl judant direkcine kryptimi, darbai galės judėti greitesniu tempu.

Savaitgalį praleiskite daugiau laiko gamtoje, surenkite smagią šeimos iškylą, įkvėpkite gaivaus pavasarinio oro, pasidžiaukite buvimu su mylimais žmonėmis kartu.

Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę!

Avinas

Greitų sprendimų savaitė. Jos dienomis galite pasijusti lenktynininku trasoje. Jūsų ženklu keliaujant Venerai, Merkurijui, Chironui ir Kylančiam Mazgui, aiškiau matysite situacijas, seksis reaguojantiems greitai ir lanksčiai.

Savaitės pradžioje Merkurijaus jūsų ženkle ir Mėnulio, judančio Svarstyklių ženklu pilnaties ritmų įtakoje, stiprės emocijos ir jausmai, būsite linkę žodžių nevynioti į vatą. Norėsis įsitikinus teisumu, išsakyti ir apginti savo nuomonę, sieksite greitų sprendimų bei rezultatų. Jiems ypač palankus būtų antradienis, Venerai viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje. Ši diena šauni draugystei ir meilei, kai kam tiktų ir suplanuotam transporto priemonės įsigijimui.

Savaitės viduryje galimi netikėti įvykiai ir situacijos, gali tekti greičiau ieškoti sprendimų bei išeičių. Ketvirtadienį esant artimai retrogradinio Merkurijaus ir Chirono pozicijai, palankiau grįžti prie anksčiau pradėtųjų darbų ir reikalų. Penktadienį Merkurijui jūsų ženkle judant jau vėl direkcine kryptimi, – laikas ieškantiems papildomų darbų, naujų galimybių. O savaitgalį daugiau laiko skirkite aktyviai fizinei veiklai, sportui, pasivaikščiojimams gryname ore.

Sėkmingų sprendimų jums šią savaitę!

Jautis

Materialių reikalų savaitė. Saulei keliaujant jūsų ženklu, jos dienoms tiktų posakis, kad esate savo laimės kalvis. Tai puikus metas naujai jūsų pradžiai, karjeros pokyčiams, norintiems patiems nusikalti savo sėkmę.

Savaitės pradžioje Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, stiprės emocijos ir jausmai, lengviau atskleisite savo kūrybinius sugebėjimus. Antradienį Venerai viešint karališkajame laipsnyje, o Jupiteriui, Uranui ir Selenai keliaujant jūsų ženklu, – tinkamas laikas pribrendusiems pokyčiams. Jis palankus darbų paieškoms, tiktų ir norintiems pradėti kažką visai naujo.

Ketvirtadienį Mėnuliui viešint jums opoziciniame Skorpiono ženkle, svarbu būtų susilaikyti nuo kritikos, sprendžiant problemas, paieškoti bendro požiūrio ir sutarimo. O penktadienį dažniau lankys ir kelionių ilgesys. Kai kas šiuo metu norės paplanuoti ne tik darbus, bet ir atostogų keliones.

Savaitgalis puikus mėgstantiems sodo-daržo darbus, norintiems pertvarkyti ir savo namų aplinką. Šiomis dienomis daugiau laiko skirkite ir vyresniems šeimos nariams, palanku būtų aplankyti ir toliau gyvenančius giminaičius.

Sėkmingų sprendimų jums šią savaitę!

Dvyniai

Savaitė galinti priminti gražinantį į praeities laiką, filmą. Jos dienos – anksčiau kilusių idėjų įgyvendinimui. Jomis gali iškilti panašios į anksčiau buvusias, situacijos, kam darbuose, o kam ir asmeniniame gyvenime.

Jau savaitės pradžioje Mėnulio pilnatis Svarstyklių ženkle,kuriame vieši Nusileidęs Mazgus Ketu, gali sustiprinti abejones, būtinybę rinktis, kam veiklas, o kam ir tolesnę kelio kryptį. Antradienį palankūs Veneros ritmai stiprins greitų rezultatų troškimą. Šis laikas tinkamas ir nutarusiems pradėti sportuoti.

Savaitės viduryje palanku gilintis į reiškinių ir situacijų priežastis, gilinti žinias, stiprinti sveikatą.

Venerai, Merkurijui, Chironui ir Kylančiam Mazgui viešint Avino ženkle, ketvirtadienis tiktų darbo pokalbiams ir susitikimams. Atkreipkite dėmesį į draugų bei kolegų pasiūlymus bei patarimus, tarp jų gali būti jums ypač tinkamas. O penktadienį Merkurijui judant vėl direkcine kryptimi, visi reikalai galės pajudėti greitesniu tempu.

Savaitgalį norėsis pakeisti aplinką, pabuvoti, kur dar nebuvote. Tai puikus laikas jūsų išvykoms bei kelionėms.

Džiugių patyrimų jums šią savaitę!

Vėžys

Jautri, emocinga savaitė. Jos dienos gali priminti jūros potvynius ir atoslūgius. Mėnulio pilnaties dienomis stiprės emocijos, intuicija, bei kūrybiniai sugebėjimai.

Jau savaitės pradžioje Mėnuliui judant Svarstyklių ženklu, gali stiprėti jausmai, o taip pat ir abejonės. Panaudokite šią pilnaties energiją kūrybai bei saviraiškai, ji tiktų jūsų gabumų ir talentų atskleidimui. Antradienį Venerai viešint karališkajame laipsnyje, tinkamas laikas greitiems sprendimams bei veiksmams. Palankus draugystei ir meilei, kai kam ir persikėlimui į naują gyvenamą vietą.

Savaitės viduryje Mėnuliui judant Skorpiono ženklu, galite jautriau, nei įprastai, reaguoti į situacijas. Šiuo metu įsiklausykite, ką jums pataria ne tik logika, bet ir jūsų intuicija

Ketvirtadienį priimdami sprendimus, remkitės patirtimi, išmintimi bei dvasinėmis vertybėmis. Penktadienį Merkurijui vėl judant direkcine kryptimi, daugelį reikalų galėsite išjudinti iš sąstingio taško.

O savaitgalį skirkite pasidžiaugimui pavasarine gamta, smagiam ir kūrybingam laisvalaikiui.

Daug širdžių šilumos jums šią savaitę!

Liūtas

Stiprios energijos savaitė. Jos dienos gali priminti pakilusį galingą vėją. Reikės reaguoti ryžtingai bei greitai, tą energiją nukreipiant reikiama linkme. Venerai, Merkurijui, Chironui ir Kylančiam Mazgui judant Avino ženklu, seksis ryžtingiems, kartu gebantiems derinti norus su galimybėmis, nekertant šakos, ant kurios esate.

Tokia gali būti jau šios savaitės pradžia. Mėnulio pilnaties ritmai gali įsiūbuoti nuotaikų kaitą, o taip pat išryškinti ir sustiprinti abejones bei nerimo mintis. Nukreipkite šią stiprią energiją kūrybai bei saviraiškai, gabumų bei talentų realizavimui.

Savaitės vidurys tiktų jūsų organizaciniams darbams, pradėtųjų projektų tęstinumui.

O ketvirtadienį daugiau dėmesio skirkite tarpusavio santykiams,- ieškokite, kas jus jungia, o ne skiria. Penktadienį Merkurijui judant vėl direkcine kryptimi, palankus laikas ieškantiems naujų darbų pasiūlymų.

Šeštadienis jums buities tvarkymo darbams, šaunus mėgstantiems pasidarbuoti sode. O sekmadienį Marsui susijungus su Neptūnu Žuvų ženkle, atraskite dar nerealizuotus savo sugebėjimus ir talentus. Laikas puikus draugų susitikimams bei kultūriniams renginiams.

Džiugių patyrimų jums šią savaitę!

Mergelė

Intensyvių darbų savaitė. Jos dienos gali priminti suspaustą laike spyruoklę. Saulei ir Jupiteriui judant Jaučio ženklu, koncentruokitės į esminius dalykus, atsirinkite svarbiausius tikslus. Ir nors šios savaitės dienomis jūsų ženklu judant Juodajam Mėnuliui kai kurie jų į priekį judėtų lėčiau, bet juk svarbu, kad į priekį.

Mėnulio pilnaties ritmai savaitės pradžioje bendraujant gali įsiūbuoti emocijas, o kartu sustiprinti įžvalgas ir intuiciją, jie tiktų kūrybai.

Venerai viešint karališkajame laipsnyje, antradienis palankus laikas ieškantiems pagrindinių bei papildomų darbų. Tad jau savaitės viduryje pasinaudoję įžvalgomis ir intuicija, galite rasti kai ką jums tinkamo.

Ketvirtadienis tiktų materialių klausimų sprendimui. O penktadienį Merkurijui vėl judant direkcine kryptimi, pats metas naujam jūsų startui. Diena tinkama darbo naujoje vietoje pradžiai, o taip pat naujų finansinių šaltinių paieškoms.

Šeštadienis palankus planuojantiems persikelti į naują gyvenamą vietą. O sekmadienį Marsui susijungus su Neptūnu jums opoziciniame Žuvų ženkle, daugiau laiko skirkite atokvėpiui, smagioms laisvalaikio pramogoms ir poilsiui.

Žvaigždžių palankumo jums šią savaitę!

Svarstyklės

Emocinga savaitė. Jos dienomis, Nusileidusiam Mazgui Ketu judant jūsų ženklu, gyvenimas suteiks progų gilintis žinias, įgyti reikalingas patirtis, o kartu ragins atsisukus veidu į praeitį, prisiminti ir išspręsti buvusias problemas.

Savaitės pradžia Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, jam judant jūsų ženklu, pasižymės stipriomis emocijomis, jausmais, kai kada ir nuotaikų kaita. Sustiprėti gali ir abejonės, o kai kam iškils svarbių pasirinkimų būtinybė.

Antradienį Saulei viešint karališkajame laipsnyje, metas asmeniniams, pribrendusiems jūsų pokyčiams. Daugiau laiko ir dėmesio norėsis skirti ir mažiesiems šeimos nariams.

Ketvirtadienis jums energingas, palankus kolektyvinei veiklai. O penktadienį Merkurijui vėl pasukus direkcine kryptimi, pavyktų išjudinti ir įstrigusius, ilgokai neišspręstus reikalus.

Savaitgalį šaunu būtų pakeisti aplinką, surengti smagią išvyką ar kelionę. O kažkieno širdį džiugins romantiškas susitikimas. Sekmadienį Marsui susijungus su Neptūnu Žuvų ženkle, norėsis daugiau laiko skirti ir mėgstamam hobiui.

Giedros nuotaikos jums šią savaitę!

Skorpionas

Savaitė, kai reikėtų neskubėti. Jos dienomis Saulei, Jupiteriui ir Uranui viešint jums opoziciniame Jaučio ženkle, per gyvenimą į priekį judėkite minkštais katės žingsneliais. Neapsikraukite per dideliu darbų krūviu, jį tinkamai paskirstykite, dažniau darbus derinkite su aktyviu poilsiu.

Savaitės pradžioje Mėnulio pilnaties ritmai stiprins jūsų jausmus ir intuiciją. Dažniau susimąstysite apie gyvenimo prasmingumą. Antradienį palankių Veneros ritmų įtakoje, gali pavykti išspręsti šeimai aktualias problemas.

O trečiadienį ir ketvirtadienį Mėnuliui viešint jūsų ženkle, dažniau lankys ir romantiškos nuotaikos. Tai tinkamas metas gilesniems apmąstymams, situacijų priežasčių analizei.

Penktadienį palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, nauju žvilgsniu pažvelkite į esamas situacijas, paieškokite ir nestandartinių sprendimų.

Šeštadienį kurkite aktyvų, diena šauni sportui, palanki mėgstantiems darbuotis sode ar norintiems pasivaikščioti su augintiniu gamtoje. Marsui susijungus su Neptūnu Žuvų ženkle, sekmadienį norėsis save išreikšti kūryboje, diena puiki kultūriniams renginiams.

Daug meilės jums šią savaitę!

Šaulys

Savaitė svarbiausiems jūsų darbams. Jos dienomis pajutus pavasarinės energijos antplūdį, norėsis nuveikti kuo daugiau. Avino ženkle viešint Venerai, Merkurijui, Chironui ir Kylančiam Mazgui, nukreipkite savo energiją svarbiausių tikslų link.

Savaitės pradžioje Mėnulio pilnaties ritmai ragins daugiau dėmesio skirti tarpusavio santykiams. Įsiklausykite į artimųjų lūkesčius, kartu paieškokite jiems įgyvendinti galimybių.

Antradienį, Venerai viešint karališkajame laipsnyje, imkitės tų reikalų, kuriuos galėtumėte išspręsti išsyk. Tai ir palankus metas siekiantiems pergalių sporte.

Savaitės viduryje nebūtinai norai sutaps su galimybėmis, o ir darbų tempas gali kiek palėtėti.

Ketvirtadienį skirkite tiems darbams, kuriuos buvote atidėję į ilgesnį stalčių. Penktadienį Merkurijui judant vėl direkcine kryptimi, palanku suburti kolektyvą ir imtis naujų projektų bei sumanymų. Ši diena tiktų ir ieškantiems naujų finansinių šaltinių.

Savaitgalis tinkamas išvykoms, jūsų kelionėms, o kai kam, ir trumpoms atostogoms.

Turiningos jums šios savaitės!

Ožiaragis

Savaitė materialaus pagrindo kūrimui ir stiprinimui. Jos dienomis, Jaučio ženklu keliaujant Saulei ir Jupiteriui, kaip statydami pastatą ir klodami plytą po plytos, klokite ir stiprinkite savo materialią gerovę.

Tam palanki jums jau savaitės pradžia. Beje, Mėnulio pilnaties ritmai gali raginti sutelkti pagrindinį dėmesį tarpusavio bendravimui, draugystės ir meilės kūrimui bei stiprinimui.

Antradienį koncentruokitės į darbinę veiklą. Palankūs Veneros ritmai tiktų naujų finansinių šaltinių ir darbų paieškoms.

Savaitės viduryje daugiau dėmesio skirkite dokumentų tvarkymui, sąskaitų peržiūrėjimui.

Ketvirtadienį kolegos išsakyta mintis gali padėti išspręsti rūpėjusį klausimą. Penktadienį Merkurijui vėl judant direkcine kryptimi, tinkamas metas siekiantiems pergalių moksle ar profesinio tobulėjimo.

Šeštadienis palankus ieškantiems nekilnojamo turto pasiūlymų. Ši diena tiktų ir naujų interjero idėjų įgyvendinimui. Sekmadienį skirkite aktyviam ir kūrybingam šeimos poilsiui.

Įdomios jums šios savaitės!

Vandenis

Vidinių atradimų savaitė. Jos dienomis norėsis gilintis į situacijų priežastis, išsigryninti vidines vertybes, o tada jau pagrindinį dėmesį skirti savo darbinėms, bei mėgstamoms veikloms.

Savaitės pradžioje Mėnulio pilnaties ritmai, jam judant Svarstyklių ženklu, kai kuriuos ragins, kaip kelių sankryžoje, apsispręsti, kurią kryptį toliau rinksitės. Antradienį Veneros ritmai ragins rimčiau įvertinti savo finansinę situaciją, paieškoti papildomų galimybių, naujų finansinių šaltinių.

Savaitės viduryje į primą planą iškils tarpusavio santykiai. Kai kam gali tekti spręsti ilgiau atidėliotus šeimai svarbius klausimus.

Ketvirtadienį būkite atidesni buityje, stiprinkite savo ir artimųjų sveikatą, imunitetą, kurkite gerą dvasinį klimatą, tiek darbe, tiek ir šeimoje. Penktadienį Merkurijui judant jau direkcine kryptimi, tinkamas metas dalykiniams susitikimams, palankus kolektyvinei veiklai.

O savaitgalis šaunus jūsų išvykoms bei trumpoms kelionėms.

Gilių įžvalgų jums šią savaitę!

Žuvys

Savaitė, kai daugiau nuveikti galėsite ne jėga, bet švelnumu. Jos dienomis jūsų ženkle viešint Saturnui, Neptūnui ir Marsui, į gyvenimą pažvelkite kūrybingai, rasdami ir netikėtus, įdomius sprendimus.

Savaitės pradžioje Mėnulio pilnaties ritmai jam viešint Svarstyklių ženkle, stiprins jūsų intuiciją bei kūrybinius sugebėjimus, bus palankūs draugystei ir meilei. Antradienį Veneros viešnagė karališkajame laipsnyje palanki siekiantiems grožio ir harmonijos, norintiems kurti ir stiprinti gražius tarpusavio ryšius.

Saulei keliaujant Jaučio ženklu, savaitės viduryje norėsis stiprinti materialų pagrindą.

Ketvirtadienį darbe svarbu bus suderinti požiūrius, rasti bendrą sprendimą. Diena palanki deryboms, dokumentų tvarkymui.

O penktadienis, Merkurijui judant jau direkcine kryptimi, tiktų sutarčių rengimui, nekilnojamo turto operacijoms.

Savaitgalį norėsis daugiau dėmesio skirti mažiesiems šeimos nariams, gražinti namus, jų aplinką, o kai kam ir pasidarbuoti sode.

Išmintingų sprendimų jums šią savaitę!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *