Horoskopas birželio 17-23 d. savaitei

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

Horoskopas birželio 17-23 d. savaitei

Gilių jausmų savaitė. Jos dienomis kaip į jūros bangas norėsis panirti į savo sielos gelmes, išgyvenant gilius draugystės ir meilės jausmus. Tam ypač palankias aplinkybes kurs Venera ir Merkurijus, keliaudami Vėžio ženklu.

Jau pirmosiomis savaitės dienomis Venerai ir Merkurijui perėjus į Vėžio ženklą, darbuose sieksite stabilumo, norėsis kuo daugiau savo laiko skirti ir artimiesiems, ypač mažiesiems šeimos nariams, pasirūpinti jų turiningomis atostogomis.

Savaitės viduryje Mėnulio pilnatis Šaulio ženkle stiprins emocijas ir jausmus, o kai kam suteiks progą perkrauti tarpusavio santykius.

Penktadienį, birželio 21-ą, virsmo metas, – Saulė pereis iš Dvynių į Vėžio ženklą. O laukiant šventiškos Rasų nakties, Merkurijus susijungs su Vakšija Vėžio ženkle, kurdamas aplinkybes draugų susibūrimams, palankias ir ketinantiems sukurti šeimą.

Daug meilės jums šią savaitę!


Avinas

Energinga ir permaininga, kaip šią vasarą oras, savaitė. Jos dienomis jūsų ženklu judant Chironui ir Kylančiam Mazgui, sieksite greitų rezultatų, tačiau opoziciniame ženkle judantis Nusileidęs Mazgas rodys kliūtis, kurias, siekiant tikslų, reikės savo kelyje įveikti.

Savaitės pradžia jums palanki komandiruotėms, kontaktų su užsieniu paieškai bei partnerystės kūrimui. Venerai ir Merkurijui įžengus į Vėžio ženklą, santykiuose norėsis stabilumo.

Mėnulio pilnaties ritmai Šaulio ženkle savaitės viduryje sustiprins kelionių troškulį, o kartu į pirmą planą kels ir partnerystės, bendradarbiavimo tikslus.

Juos įgyvendinti palankus jums ketvirtadienis, kuris tiktų dalykinėms pažintims, darbo pokalbiams bei susitikimams, kūrybinių idėjų realizacijai.

Penktadienį Saulei perėjus iš Dvynių į Vėžio ženklą, dažniau į pirmą planą kils ir šeimai aktualūs klausimai. Tai laikas namų pertvarkai, atsisakymui to, kas nebereikalinga, naujovių, gerinančių buitį, įgyvendinimui.

Šią ir šeštadienio dienomis norėsis daugiau dėmesio skirti savo artimiesiems, gražinti ir puoselėti savo namus. O būsima Joninių naktis suteiks progą ir seniai matytų bičiulių susitikimui.

Daug džiaugsmo akimirkų jums šią savaitę!

Jautis

Materialaus pagrindo klojimo bei stiprinimo savaitė. Jos dienomis klokite savo ateities pamatus. Ypač daug nuveikti galėsite buitiniuose reikaluose. Šios savaitės dienomis ieškokite ne vien bendraminčių, bet būtent tų, kurie jums galėtų konkrečiai tokius reikalus sprendžiant, padėti.

Savaitės pradžioje Venerai ir Merkurijui perėjus į Vėžio ženklą, norėsis ne tik darbuose, bet ir namuose stiprinti gražius tarpusavio ryšius, kurti jaukumą ir harmoniją.

Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai skatins atskleisti kūrybines galias, o kartu gali padidinti jautrumą aplinkos įvykiams, sustiprinti emocijas bendraujant. Tad šiomis dienomis ypač svarbiu bus vidinis balansas.

Ketvirtadienį skirkite naujų planų kūrimui, idėjų generavimui. O penktadienį, birželio 21-ą Saulei iškeliavus iš Dvynių į Vėžio ženklą, norėsis kuo daugiau dėmesio skirti šeimos reikalams. Tai metas, kai galėsite pagaliau išspręsti ir ilgiau atidėliotus buitinius klausimus.

Šeštadienis šaunus išvykoms ir kelionėms, o sekmadienis, ruošiantis Rasų šventei, puikus bendraminčių susitikimams.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!

Dvyniai

Savaitė, galinti priminti simfoninio orkestro koncertą. Jos dienomis svarbūs bus visų instrumentų muzikantai. Tad laimės tie, kurie gebės jų pastangas suderinti.

Ir tam palanki jums jau savaitės pradžia. O namuose, Venerai ir Merkurijui perėjus iš jūsų į Vėžio ženklą, norėsis koncentruotis į šeimos reikalus, stiprinti gražius tarpusavio ryšius, gražinti aplinką ir namus.

Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai jums opoziciniame Šaulio ženkle, gali įsiūbuoti jūsų emocijas ir jausmus. Šią dieną patartina vengti nesusikalbėjimo, nesutarimų ir kritikos, bendraujant ieškoti kompromiso. O su mylimu žmogumi kartu kurti ir stiprinti draugystės ir meilės ryšius.

Ketvirtadienį palanku pabaigti svarbiausius darbus bei projektus. O penktadienį Saulė iškeliaus iš jūsų į Vėžio ženklą, suteikdama daugiau ramybės, stiprindama atostogines nuotaikas, norą kurti kelionių planus.

Jų įgyvendinimui šaunus šis šeštadienis. O sekmadienį prisiminkite gražias tradicijas, ruoškitės Joninių šventei.

Kūrybingos jums šios savaitės!

Vėžys

Savaitė, galinti priminti plaukimą baidare upe. Jos dienomis svarbu bus numatyti, kurlink neša jus gyvenimo upės srovė, įvertinti plaukimo greitį, o kartu stebėti ir kas vyksta krantuose.

Tam palankios jums jau pirmosios savaitės dienos, Venerai ir Merkurijui įžengus į jūsų ženklą. Jos jums ypatingos dienos draugystei ir meilei, palankios norintiems kurti šeimą.

O savaitės viduryje prasidėjusi Mėnulio pilnatis padės atskleisti gabumus bei talentus, išryškins intuiciją ir lyderystės siekius.

Ketvirtadienis jums – dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, kolektyvinei veiklai. Penktadienį į jūsų ženklą atkeliavus Saulei, norėsis kuo daugiau dėmesio skirti savo šeimos nariams, harmoningų tarpusavio santykių stiprinimui jaukumo namuose kūrimui.

Šeštadienis šaunus norintiems pasidžiaugti gamta, pasidarbuoti sode ar pailsėti prie jūros. O sekmadienis, Merkurijui susijungus su Vakšija jūsų ženkle, džiugins magiška naktimi, o taip pat ir gražiomis tradicijomis.

Nuotaikingos jums šios savaitės!

Liūtas

Pažinčių ir susitikimų savaitė. Jos dienomis kol dar Saulė keliauja Dvynių ženklu, ieškokite bendraminčių ir partnerių, kurkite naujus verslo ryšius. O kartu astrologiniai ritmai skatins atverti širdį dvasinėms vertybėms, kurti ir stiprinti gražius tarpusavio santykius.

Savaitės pradžioje Venerai ir Merkurijui įžengus į Vėžio ženklą, norėsis kuo daugiau dėmesio skirti ne tik darbams, bet ir artimiesiems, pasirūpinti mažųjų kūrybingu laisvalaikiu.

Savaitės viduryje prasidėjusi Mėnulio pilnatis Šaulio ženkle, stiprins kolektyvines pastangas, darbe skatins suburti bendraminčių komandą.

Ketvirtadienis šaunus kolektyvinių sprendimų paieškoms, projektų vystymui bei tęstinumui. O penktadienį, birželio 21-ą, Saulei perėjus į Vėžio ženklą, tarp darbų dažniau norėsis atrasti vidinę ramybę bei gyvenimo pilnatvę.

Savaitgalį planuokite nuotaikingą. Tai puikus metas išvykoms, ekskursijoms, renginiams ir susitikimams. O sekmadienio naktis tegu pradžiugins jus magiška Rasų šventės nuotaika.

Įdomios jums šios savaitės!

Mergelė

Gilių jausmų ir įžvalgų savaitė. Jos dienos džiugins darbuose naujomis galimybėmis ir pasiūlymais, o kai kada ragins susimąstyti apie gyvenimo prasmę, norus bei tikslus.

Jau savaitės pradžioje Merkurijui ir Venerai perėjus į Vėžio ženklą, norėsis gilintis į būties klausimus, atrasti vidinę tiesą, įsiklausyti, ką pataria intuicija.

Tam ypač palankus ir birželio 19-ą prasidėjęs Mėnulio pilnaties metas, kuris šaunus jūsų gabumų ir talentų atskleidimui, kūrybiniams sumanymams.

Ketvirtadienį palanku pabaiginėti anksčiau pradėtuosius darbus, o taip pat kurti ateities planus, išsikelti siektinus tikslus. O penktadienį, birželio 21-ą Saulei perėjus į Vėžio ženklą, norėsis kuo daugiau savo dėmesio skirti artimiesiems bei namų reikalams. Būsite linkę vertinti tradicijas ir dvasines vertybes.

Šeštadienį daugiau laiko skirkite sportui, aktyviai fizinei veiklai. O sekmadienis šaunus seniai matytų bičiulių susitikimui, įdomiems renginiams.

Gilių įžvalgų jums šią savaitę!

Svarstyklės

Savaitė, kai norėsis įkvėpti kuo daugiau vasaros nuotaikos ir energijos, pajausti gyvenimo džiaugsmą, o įgavus jėgų – užbaigti pradėtuosius projektus.

Savaitės pradžioje iš Dvynių ženklo į Vėžio perėjus Venerai ir Merkurijui, dažniau prisiminkite ne tik darbinius, bet ir namams svarbius reikalus.

Savaitės viduryje Mėnulio pilnatis Šaulio ženkle gali stiprinti emocijas, išryškinti būtinybę savo sprendimus ir veiksmus derinti su kolektyvu. Jūsų ženklu keliaujant Nusileidusiam Mazgui, šią ir ketvirtadienio dienomis dažniau gali tekti grįžti prie anksčiau pradėtųjų darbų ir projektų.

Penktadienį, Saulei perėjus iš Dvynių į Vėžio ženklą, tinkamas metas prisiminti jau išbandytus kelius.

O savaitgalį pabuvokite naujose, įdomiose vietose, patirkite puikių įspūdžių. Juolab, kad sekmadienio naktį Rasų šventė suteiks tam puikių progų.

Turiningos jums šios savaitės!

Skorpionas

Stiprių patyrimų savaitė. Jos dienomis kai kada panirsite į pačią jausmų bei patyrimų gelmę, – jei mylėsite, tai visa širdimi, o jei pyksite, tai ir labai nuoširdžiai. Stengsitės aiškiau matyti situacijas, suvokti reiškinių priežastis.

Tam palankios jums jau pirmosios savaitės dienos, Venerai ir Merkurijui įžengus į Vėžio ženklą. Jomis pagrindinį dėmesį skirkite ne tik veikloms, bet ir artimiesiems bei namams.

Mėnulio pilnaties ritmai savaitės viduryje stiprins emocijas, o kartu ir intuiciją, išryškins jūsų gabumus.

Ketvirtadienis šaunus dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams. O penktadienį Saulei prisijungus prie Veneros ir Merkurijaus Vėžio ženkle, gilių patyrimų ir įžvalgų metas. Paskutinės šios savaitės dienos jums – romantiškas laikas.

Jos puikios draugystės ir meilės stiprinimui,o taip pat tiktų išvykoms ir renginiams. Juolab, kad sekmadienį Merkurijus susijungs su Vakšija Vėžio ženkle, suteikdamas Rasų šventei ypatingą mistiką.

Daug meilės jums šią savaitę!

Šaulys

Kontrastų kupina savaitė. Ji kai kada galės priminti kontrastingą dušą. Jos vienomis dienomis patartina neskubėti, savo tolesnius žingsnius rūpestingai apgalvoti, jiems pasiruošti, o kitomis – pajutę vasarinės energijos antplūdį, galėsite ypač daug nuveikti.

Savaitės pradžioje Venerai ir Merkurijui iškeliavus iš jums opozicinio Dvynių į Vėžio ženklą, palankiau darbuose spręsti tiek partnerystės, tiek ir finansų valdymo problemas.

Trečiadienį birželio 19-ą, Mėnulio pilnaties ritmai jūsų ženkle – kūrybinių idėjų generavimui. O kai kam ši diena bus palanki ir trokštant šeimos pagausėjimo.

Ketvirtadienį užtikrintais žingsneliais judėkite į priekį, imdamiesi darbinių klausimų, kaip gabaliukais suraikyto pyrago – po vieną.

Svarbius darbo pokyčių klausimus spręskite šį penktadienį, Saulei perėjus iš jums opozicinio, į Vėžio ženklą. Ši diena tiktų ir bendraminčių komandos subūrimui.

O savaitgalį kurkite kūrybingą ir įdomų. Šeštadienis šaunus iškyloms. O sekmadienis puikus Rasų šventės renginiams.

Nuotaikingos jums savaitės!

Ožiaragis

Išvykų ir kelionių savaitė. Jos dienoms tiktų posakis; gyvenu kai judu.

Greitiems sprendimams, svarbiems pasirinkimams ypač palankios jums šios savaitės pirmosios pusės dienos, Saulei dar keliaujant Dvynių ženklu.

Savaitės pradžioje Venerai ir Merkurijui perėjus į jums opozicinį Vėžio ženklą, planuokite būsimas atostogų išvykos ir keliones. Likusiems darbuose patartina ieškant tinkamų sprendimų, derinti logiką ir jausmus.

Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai Šaulio ženkle ragins didesnį dėmesį skirti sveikatos ir imuniteto stiprinimui, gero emocinio klimato namuose kūrimui.

Ketvirtadienis tiktų buitinių, remonto-statybų darbų užbaigimui. O penktadienį Saulei įžengus į jums opozicinį Vėžio ženklą, patartina neapsikrauti per dideliu darbų krūviu, juos derinti su aktyviu poilsiu ir mėgstama veikla.

Šeštadienį būkite atviri draugų pasiūlymams. O ir sekmadienio magiška Joninių naktis galės suteikti jums daug neišdildomų įspūdžių.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!

Vandenis

Įdomių permainų savaitė. Jos dienomis Saulei dar keliaujant Dvynių ženklu, gyvenimas, kaip išradingas magas, ras kuo jus nustebinti. Ir nors Plutono viešnagė jūsų ženkle gali pakoreguoti jūsų planus – išradingumas, bei gebėjimas pažvelgti į situacijas nauju kampu, padės rasti tinkamiausias išeitis.

Ir tokios gali būti jums jau šios pirmosios šios savaitės dienos.

Beje, Venerai ir Merkurijui atkeliavus į Vėžio ženklą, dažniau pasiilgsite ne tik veiklos, išvykų bei kelionių, bet ir vidinės ramybės, bei poilsio.

Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai Šaulio ženkle atkreips jūsų dėmesį ir į buvusias problemas, skatins rinktis kolektyvinius sprendimus. Šią ir ketvirtadienio dienomis patartina įsiklausyti į artimųjų, draugų ir kolegų patarimus.

O ketvirtadienį jums tiktų posakis: mažiau gali būti daugiau. Penktadienį, Saulei iškeliavus iš Dvynių į Vėžio ženklą, darbų tempas gali kiek palėtėti. Koncentruokitės į šeimai aktualius klausimus, ypač į mažųjų turiningą laisvalaikį.

Šeštadienį puiku būtų pakeisti aplinką. O sekmadienis džiugins magiškos Rasų nakties renginiais.

Šaunių patyrimų jums šią savaitę!

Žuvys

Bangavimu jūrą primenanti savaitė. Jos dienos kai kada primins jos potvynius ir atoslūgius, ragins į gyvenimą žvelgti filosofiškai, atrasti vidinę ramybę ir harmoniją.

Tokioms įžvalgoms palanki jau šios savaitės pradžia, į Vėžio ženklą atkeliavus Venerai ir Merkurijui.

Savaitės vidurys Mėnulio pilnatie įtakoje gali pasižymėti emocijų bangomis. Į paviršių gali išplaukti buvę nusivylimai, nuoskaudos, tarpusavio santykių iki galo neišspręsti klausimai. Pažvelkite į juos nauju, išmintingu žvilgsniu, paieškokite sprendimų kartu.

Ketvirtadienis tiktų pradėtųjų darbų bei projektų užbaigimui. O penktadienį Saulei pradėjus kelionę Vėžio ženklu, norėsis kuo daugiau dėmesio skirti mylimiems žmonėms ir savo namams. Šiuo metu lengviau rasite ir vidinę ramybę.

Savaitgalis pasižymės giliais jausmais, bei patyrimais. Jo dienos šaunios draugų susibūrimui, nuotaikingiems renginiams. Merkurijui susijungus su Vakšija Vėžio ženkle, tinkamas metas ir siekiantiems asmeninių permainų.

Daug širdžių šilumos jums šią savaitę!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *