Horoskopas gegužės 16-22 d. savaitei

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

Horoskopas gegužės 16-22 d. savaitei

Atoveiksmio savaitė. Jos dienomis greičiau galėsite patirti atsaką į anksčiau išsakytus žodžius, buvusius veiksmus. Tebevykstant Ukrainoje karui, tai sudėtingas metas.

Savaitė prasidės aštrių astrologinių ritmų diena. Gegužės 16-ą įvyks pilnas Mėnulio užtemimas. Tai emociškai jautrus laikas, raginantis būti atsargesniems kelyje, pasiryžti atsisveikinti su praeitimi, abejonėmis, baimėmis.

Antradienį Venerai įžengus į karališkąjį Avino ženklo laipsnį, ir trečiadienį, būkite ryžtingesni. Šiomis dienomis sektųsi išspręsti užsitęsusius klausimus, kai kada prisimenant linksmą išmintį, kad, jei problemą galite išspręsti pinigais, tai ne problema, o išlaidos.

Ketvirtadienį ir penktadienį artima Marso ir Neptūno pozicija Žuvų ženkle stiprins jūsų intuiciją, lengviau įžvelgsite buvusias paslaptis, tai, kas buvo iki šiol nutylima.

O savaitgalį, gegužės 21-ą, Saulei perėjus į Dvynių ženklą, – pats metas draugystės ir meilės ryšių kūrimui bei stiprinimui.

Atkaklumo ir sėkmės jums šią savaitę!

DELFI Video

Avinas

Sprinto savaitė. Jos dienomis sėkmė lydės reaguojančius į situacijas išsyk, neatidėliojančius sprendimų.

Pirmadienį, gegužės 16-ą pilno Mėnulio užtemimo dieną, svarbu nepradėti negatyvaus ciklo. Esminių sprendimų nepriiminėkite. Bendravimui rinkitės bendraminčių, jus mylinčių kompaniją.

Draugystei ir meilei jums ypač sėkmingas metas būtų antradienis ir trečiadienis, gegužės 17-a ir 18-a diena – Venerai viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje.

Ketvirtadienį pasitelkite kūrybines galias. Marsui ir Neptūnui viešint tame pačiame Žuvų ženklo laipsnyje lengviau rasite originalius, tinkamiausius sprendimus.

O penktadienis jums – greitam problemų sprendimui. Diena tinkama statybų-remonto darbams, tiktų pradėtųjų buitinių darbų pabaigimui.

Šeštadienį, Saulei perėjus į Dvynių ženklą, nuo gegužės 21-os – palankus laikas asmeniniams pokyčiams, perskėlimui į naują gyvenamą vietą. O sekmadienį, Venerai keliaujant griaunamuoju jūsų ženklo laipsniu, pasaugokite gražius tarpusavio ryšius.

Sėkmingos jums šios savaitės!

Jautis

Savaitė energingiems veiksmams, kurių imkitės su įkvėpimu. Šios savaitės dienomis, kaip bėgikas pajutęs antrąjį kvėpavimą, sparčiai judėkite į priekį.

Tačiau tų veiksmų ir permainų imtis reikėtų jau po pilno Mėnulio užtemimo, kuris pirmadienį įvyks jums opoziciniame Skorpiono ženkle. Tai – sudėtingesnių astrologinių ritmų diena – į paviršių iš sielos gelmių galinti iškelti buvusias nuoskaudas, pergyvenimus ir baimes. O tai kas pamatoma – lengviau galėsite įveikti. Tam palankus būtų, Venerai keliaujant karališkuoju laipsniu, antradienis, o taip pat ir trečiadienis.

Ketvirtadienį ir penktadienį, kol dar Saulė vieši jūsų ženkle, skirkite svarbiausių savaitės darbų pabaigimui. Šios dienos tiktų pribrendusiems darbo pokyčiams, nekilnojamo turto operacijoms, persikraustymui į naują gyvenamą vietą.

Šeštadienis permainingas, Saulei pereinant iš jūsų į Dvynių ženklą, diena tiktų išvykoms bei kelionėms. O sekmadienį svarbių asmeninių klausimų geriau nespręsti, susilaikykite nuo nebūtinų emocinių pirkinių – Venera keliaus griaunamuoju laipsniu.

Turiningos ir darbingos jums savaitės!

Dvyniai

Jautri, emocinga savaitė. Josdienos įvykiais,situacijomis gali paliesti pačią jūsų širdį.

Savaitė prasidės sudėtingais astrologiniais ritmais. Gegužės 16-ą įvyksiantis pilnas Mėnulio užtemimas gali išryškinti praeityje buvusias klaidas, iki galo neišspręstas problemas. Tad palankiomis antradienio ir trečiadienio dienomis nebeatidėliodami imkitės jas spręsti.

Ketvirtadienį artimos Marso ir Neptūno pozicijos įtakoje, stiprės įžvalgos, emocijos ir jūsų jausmai. Tai metas, kai galite būti linkę ir kiek sutirštinti spalvas, tad dažniau šią dieną pabūkite gyvenimo stebėtojais.

Penktadienis gali priminti laiką prieš aušrą. Visa kam reikės daugiau nei įprastai pastangų. O šeštadienį Saulei atkeliavus į jūsų ženklą – energinga, veikli diena. Ji palanki ne tik anksčiau atidėliotiems buitiniams darbams, bet ir seniai matytų bičiulių susitikimams.

Sekmadienį, sudėtingesnių Veneros ritmų įtakoje, tarpusavio santykių klausimų nespręskite. Šią dieną daugiau laiko skirkite mėgstamam hobiui.

Šviesių minčių jums šią savaitę!

Vėžys

Savaitė, kurios dienas reikėtų panaudoti atsisveikinimui su praeitimi. Prasidės ji emociškai jautriai – pilno Mėnulio užtemimo diena. Šią dieną rimtų problemų geriau nespręskite. Tai tinkamas laikas palikti jus skaudinusią praeitį ir veidu atsisukti į rytdieną. Tad ieškokite bendro požiūrio, sutarimo, būkite jautrūs ir dėmesingi savo artimiesiems.

Antradienį Venerai keliaujant karališkuoju laipsniu, ir trečiadienį, sektųsi greitiems ir ryžtingiems. Tai metas keisti tai, ką galite ir norite pakeisti.

Ketvirtadienį, Marsui ir Neptūnui viešint tame pačiame Žuvų ženklo laipsnyje, stiprės jūsų intuicija ir įžvalgos. Laikas palankus kūrybinių galių atskleidimui.

O penktadienį, retrogradinio Merkurijaus įtakoje, kai kurie grįšite prie anksčiau pradėtųjų ir atidėtųjų projektų bei darbų.

Šeštadienis, gegužės 21-a, Saulei perėjus į Dvynių ženklą, palankus svarbios informacijos paieškai, o taip pat seniai matytų giminaičių susitikimams.

O štai sekmadienį jautrių Veneros ritmų įtakoje daugiau laiko skirkite pasivaikščiojimams gamtoje, širdį džiuginančiai veiklai.

Daug meilės jums šią savaitę!

Liūtas

Šeimos reikalų savaitė. Jos dienomis norėsis labiau pasirūpinti artimaisiais, padėti jiems išspręsti iškilusius klausimus. Ši savaitė palanki ir darbe norintiems suburti komandą.

Pirmadienį – pilno Mėnulio užtemimo dieną – būkite atidesni kelyje, labiau pasirūpinkite mažaisiais šeimos nariais.

Antradienį Venerai viešint karališkajame Avino ženklo laipsnyje, ir trečiadienį – tinkamas metas naujai jūsų veiklos pradžiai, palankus nutarusiems keisti darbą. O ketvirtadienis, Marso ritmų įtakoje, ypač tiktų gabumų ir talentų atskleidimui, o taip pat šaunus draugystei ir meilei.

Penktadienis – puiki diena geriems jūsų darbams. Tad atverkite širdį gerumui.

Šeštadienį, Saulei perėjus į Dvynių ženklą, jus gali stebinti naujienos. Ši diena tinkama norintiems patobulėti, išmokti kažką visai naujo. Galbūt ta veikla vėliau taps jūsų hobiu.

Sekmadienį, jautrių Veneros ritmų įtakoje, pasaugokite ne tik materialias vertybes, bet ir gražius tarpusavio ryšius.

Džiugių patyrimų jums šią savaitę!

Mergelė

Vidinių atradimų savaitė. Jos dienos suteiks progų į daugelį situacijų pažvelgti plačiau, nauju žvilgsniu, pamatant ne tik problemas, bet ir atrandant jų išsprendimo galimybes.

Pirmadienį – pilno Mėnulio užtemimo dieną – svarbių darbų geriau neplanuokite. Tai tinkamas laikas atsisakyti to, kas jums trukdo judėti į priekį.

Antradienį ir trečiadienį, palankių Veneros ritmų įtakoje, galite išgirsti įdomių pasiūlymų. Svarbu būtų atsirinkti tuos, kuriuos galėtumėte realizuoti išsyk. Šios dienos tiktų naujų veiklų bei galimybių paieškoms, dalykiniam bendravimui.

Ketvirtadienį, Marsui viešint jums opoziciniame Žuvų ženkle, nepervarkite, derinkite darbą su poilsiu.

O šeštadienį, Saulei perėjus į Dvynių ženklą, trečios dekados dienos pasižymės permainingumu, o kartu ir romantiškais jausmais.

Sekmadienį, jautrių Veneros ritmų įtakoje, venkite nesutarimų bei konfliktų.

Džiugių patyrimų jums šią savaitę!

Svarstyklės

Balanso paieškos savaitė. Jos dienomis ypač svarbu bus išlaikyti vidinę pusiausvyrą, atrasti širdyje taip trokštamą ramybę. Tai aktualu jau pirmadienį, pilno Mėnulio užtemimo dieną, kurios astrologiniai ritmai ragins įveikti kliūtis, abejones bei nerimo mintis.

Svarbiems pokyčiams,sprendimams bei darbams jums palankus būtų esant stipriems Veneros ritmams, šis antradienis, o taip pat – trečiadienis.

O ketvirtadienį, artimos Marso ir Neptūno pozicijos Žuvų ženkle įtakoje, ne tik į darbus, bet ir į savo gyvenimą pažvelkite kūrybingai. Šią dieną atrasti galite naujus gerus veiklos, o taip pat nekilnojamojo turto variantus, o kažkas ir save naujoje įdomioje veikloje.

Penktadienis palankus permainoms darbuose. Kai kas gali ryžtis karjeros pokyčiams. Metas tinkamas jums deryboms, o kai kam – ir naujo geriau apmokamo darbo paieškoms. Šią dieną atkreipkite dėmesį į jus pasiekiančias žinias, kruopščiau tikrinkite gaunamus dokumentus.

Šeštadienį, Saulei atkeliavus į Dvynių ženklą – laikas santarvės namuose kūrimui. O sekmadienį, sudėtingesnių Veneros ritmų įtakoje, būkite atidesni kelyje.

Žvaigždžių palankumo jums šią savaitę!

Skorpionas

Stiprių patyrimų savaitė. Jos dienos pasižymės plačia emocijų ir jausmų amplitude.

Jau savaitės pradžia emociškai jautri, tai bus sąlygota gegužės 16-tą jūsų ženkle įvyksiančio pilno Mėnulio užtemimo. Šis laikas tinkamas atsisveikinti su jus skaudinusia praeitimi.

Antradienis ir trečiadienis – stiprių energingų Veneros ritmų. Šios dienos tinkamos ne tik svarbiems darbams, bet ir namų bei darbo vietos pertvarkai, atsisakant to, kas jums nebereikalinga.

Ketvirtadienį, Marso ir Neptūno astrologinių ritmų Žuvų ženkle įtakoje, stiprės jūsų įžvalgos ir intuicija, lengviau rasite tinkamiausias išeitis bei sprendimus.

O penktadienį skirkite pradėtųjų darbų pabaigimui. Ši diena palanki ir siekiantiems profesinių žinių.

Šeštadienį, Saulei perėjus į Dvynių ženklą, imkitės jums įdomios naujos veiklos. O sekmadienį susilaikykite nuo kritikos. Tai laikas, kai Venerai viešint griaunamajame laipsnyje, galimos didesnės išlaidos bei nesutarimai. Tad jūsų išmintingas požiūris išties pravers.

Išmintingų sprendimų jums šią savaitę!

Šaulys

Naujų kelių paieškos savaitė. Jos dienomis būsite linkę ne tik įvertinti jau nueitą kelią, tačiau ieškoti naujų galimybių bei kelių. Savaitės pradžioje – pirmadienį – svarbių klausimų geriau dar nespręskite. Mėnulio užtemimo dieną galite būti jautresni nei įprastai. Šią dieną palankiau atsisakyti to, kas trukdo judėti į priekį. Ar tai būtų rūpesčiai, ar jus stabdančios abejonės.

O štai antradienį ir trečiadienį Veneros ritmai skatins suplanuotiems stambesniems pirkiniams. Kam automobilio, o kam – nekilnojamo turto įsigijimui.

Ketvirtadienį daugelį rūpimų klausimų išspręsite atidžiai išklausydami oponentą, būdami nuoširdūs, pasiruošę kartu paieškoti išeičių.

Penktadienis tiktų jums intelektualiam darbui, palankus mokslui, dokumentų ruošimui, dalykiniams susitikimams.

O šeštadienį surenkite smagią šeimos iškylą, daugiau laiko praleiskite gamtoje.

Emociškai jautresnis metas jums sekmadienis. Šią dieną daugiau ilsėkitės, pažaiskite su šeimos nariais smagius stalo žaidimus.

Įdomios bei kūrybingos jums savaitės!

Ožiaragis

Naujų kontaktų savaitė. Šios savaitės dienomis Jupiterio ritmų įtakoje sektųsi užmegzti dalykinius ryšius. Tam palankus laikas pasibaigus pirmadienį pilnam Mėnulio užtemimui.

Antradienį ir trečiadienį, Venerai viešint karališkajame laipsnyje, imkitės aktyvumo reikalaujančių darbų. Kas remontuos automobilį, kas tvarkys aplinką ar imsis namuose interjero atnaujinimo darbų.

Ketvirtadienį, artimų Saulės ir Kylančio Mazgo pozicijų įtakoje, ryškiau matyti galėsite tolesnę savo karjeros perspektyvą.

O penktadienis, Marsui ir Neptūnui keliaujant tuo pačiu Žuvų ženklo laipsniu, kurs palankias aplinkybes atsiskleisti jūsų gabumams bei talentams.

Šeštadienį, Saulei iškeliavus iš Jaučio į Dvynių ženklą, kai kurie ryšitės svarbiems asmeninio gyvenimo pokyčiams. Ši diena palanki šeimos šventėms, susibūrimui, toliau gyvenančių giminaičių aplankymui. O sekmadienį, sudėtingesnių Veneros ritmų įtakoje, ir patylėjimas gali būti auksu.

Įdomios bei turiningos jums savaitės!

Vandenis

Pokyčių savaitė. Jos dienomis stiprės vidinis laisvės jausmas, būsite linkę imtis gyvenimą gerinančių permainų. Pirmadienis – pilno Mėnulio užtemimo metas, tiktų norintiems pamiršti skaudinusią praeitį, pasiryžusiems įveikti vidines baimes.

Antradienis ir trečiadienis, Venerai viešint karališkajame laipsnyje, dienos palankios naujai jūsų pradžiai, įdomiems gyvenimo pokyčiams.

Ketvirtadienį Marso ir Neptūno pozicija Žuvų ženkle ragins labiau pasirūpinti tais, kuriems ypač reikėtų jūsų pagalbos. O penktadienį skirkite daugiau laiko kolektyviniams darbams. Ši diena palanki mokslui bei profesiniam tobulėjimui.

Šeštadienį, Saulei atkeliavus į Dvynių ženklą, jums ypač šauni diena smagiems susitikimams. O štai sekmadienį, sudėtingesnių Veneros ritmų įtakoje, pasaugokite namuose santarvę ir harmoniją.

Daug laimės jums šią savaitę!

Žuvys

Gilių patyrimų savaitė. Jos dienomis būsite linkę gilintis į įvykių motyvacijas bei priežastis, pastebėti kai kada ir tam tikrus dėsningumus.

Pirmadienio diena emociškai jautri – pilnas Mėnulio užtemimas Skorpiono ženkle gali iš sielos gelmių iškelti į paviršių buvusias nuoskaudas, liūdesį ir nusivylimus. Tai tinkamas metas palikti tai kaip už slenksčio, tvirtai uždarant praeičiai duris, pasiruošiant žengti į rytdieną.

Geroms permainoms, palankių Veneros ritmų įtakoje, jums ypač tiktų antradienio ir trečiadienio dienos. Jomis ieškokite jums aktualių žinių, eikite į darbo pokalbius, ieškokite naujų jums tinkančių veiklų.

O ketvirtadienį, Marsui ir Neptūnui viešint tame pačiame jūsų ženklo laipsnyje, atkreipkite dėmesį į kylančias mintis bei įžvalgas.

Penktadienis jums ypač palankus aktyviai fizinei veiklai. O šeštadienį, Saulei atkeliavus į Dvynių ženklą, puikus laikas ekskursijoms, išvykoms bei kelionėms.

Sekmadienį, sudėtingesnių Veneros ritmų įtakoje, skirkite daugiau laiko santarvės bei harmonijos namuose kūrimui.

Daug meilės jums šią savaitę!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.