Horoskopas gegužės 22-28 d. savaitei

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

Horoskopas gegužės 22-28 d. savaitei

Savaitė įdomiems projektams. Jos dienomis Jupiteriui, Merkurijui, Kylančiam Mazgui ir Uranui keliaujant Jaučio ženklu, tinkamas laikas imtis įgyvendinti ilgai brandintus sumanymus, bei naujas idėjas.

Savaitės pradžia, Vėžio ženkle susijungus Venera ir Vakšija, o vėliau ir Mėnuliui su Venera, emociškai jautri. Galite jautriau reaguoti į įvykius, kritiką, kitokį požiūrį, tad svarbu būtų išlaikyti vidinę ramybę, emocinę pusiausvyrą.

Savaitės viduryje Mėnuliui tebejudant Vėžio ženklu, norėsis labiau pasirūpinti artimaisiais ir savo namais, jų jaukumu ir harmonija.

Antroji savaitės pusė Saulei judant Dvynių, o Mėnuliui Liūto ženklu, palanki projektų ir darbų pristatymui.

O savaitgalį kai kas darbuosis sode, o kažkam labai norėsis išvykų ir kelionių. Pabuvokite naujose vietose, patirkite naujų įspūdžių.

Šaunių sumanymų jums šią savaitę!

video

Avinas

Šeimos reikalų savaitė. Jos dienomis svarbu bus tinkamai paskirstyti savo jėgas, nukreipiant jas ne tik darbams, bet ir namų reikalams. Šiomis dienomis iškilusias problemas spręskite išklausydami vieni kitus, kartu ieškodami bendro požiūrio, sutarimo.

Tam palanki, jūsų ženkle viešint Chironui, jau savaitės pradžia. Mėnuliui su Venera judant Vėžio ženklu, ir esant artimoms su Vakšija pozicijoms, palanku spręsti iš esmės gyvenamos vietos klausimus, bendraujant jautriai, stiprinti tarpusavio ryšius, spręsti buitinius, šeimai aktualius klausimus.

Savaitės viduryje stiprinkite savo pozicijas darbe. Nutarusiems keisti darbą, Jupiterio ritmai palankūs dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams.

Ketvirtadienis ir penktadienis Saulei judant į Dvynių ženklu, palankūs deryboms, sutarčių rengimui, siekiantiems žinių, norintiems patobulėti profesinėje ir asmeninėje srityje. Šios dienos šaunios naujų kontaktų užmezgimui, nuoširdžiam bendravimui, komandiruotėms.

O savaitgalis šaunus sportui, išvykoms bei ekskursijoms.

Sėkmingų sprendimų jums šią savaitę!

Jautis

Materialaus pagrindo kūrimo savaitė. Jos dienomis jūsų ženkle viešint Jupiteriui ir Merkurijui, o Saulei judant Dvynių ženklu, tinkamas metas naujų darbų paieškoms, darbo pokalbiams, deryboms, sutarčių pasirašymui. Tai metas, kai jūsų pastangos gali atnešti ženklius rezultatus, ir pagaliau būti apvainikuotos sėkme.

Savaitės pradžioje rūpestingai planuokite išlaidas, dienos palankios remonto-statybų, interjero atnaujinimo, aplinkos tvarkymo darbams.

Savaitės vidurys tiktų bendraminčių ir sąjungininkų paieškai.

O ketvirtadienį Mėnuliui ir Marsui judant Liūto ženklu, – draugystei ir meilei.

Penktadienį galite išgirsti netikėtų naujienų. Tai metas, kai sėkminga kolektyvinė veikla, kai vertėtų įsiklausyti į draugų ir kolegų patarimus, kartu paieškant tinkamiausių sprendimų.

Šeštadienis šaunus namų pertvarkai, sodo-daržo darbams. O sekmadienį skirkite mėgstamam hobiui, kūrybai bei saviraiškai, daugiau laiko praleiskite su šeima gamtoje.

Sėkmės jums šią savaitę!

Dvyniai

Naujų galimybių savaitė. Saulei judant jūsų ženklu, būkite atviri naujiems pasiūlymams, kilusioms įdomioms idėjoms. Tai metas, kai norėsis gerte gerti pavasarinę energiją, saulės šilumą. Norėsis daugiau bendrauti, būsite linkę dalintis sumanymais ir idėjomis. dienos šaunios draugystei ir meilei, kūrybiniams sumanymams.

Savaitės pradžioje kai kas permąstys draugystės ir partnerystės ryšius, atsirinkdami tuos žmones, su kuriais sieja ne vien darbas, išsikelti tikslai, bet ir dvasinis bendrumas.

Savaitės vidurys tinkamas dalykiniams susitikimams, jis palankus kolektyviniams sprendimams.

O ketvirtadienį Marsui ir Mėnuliui judant Liūto ženklu, būsite linkę imtis lyderystės, organizacinių darbų. Penktadienį rūpės ne tik karjeros siekiai, bet norėsis ir paplanuoti mažųjų laisvalaikį, labiau pasirūpinti mylimu žmogumi, namų jaukumu.

Savaitgalį kurkite nuotaikingą ir įdomų. Dienos šaunios draugų ir bičiulių susitikimams, smagioms išvykoms, kad ir trumpoms kelionėms.

Šaunių sumanymų jums šią savaitę!

Vėžys

Įdomių permainų savaitė. Jos dienomis jūsų ženklu judant Venerai ir Vakšijai, pats laikas pribrendusiems jūsų pokyčiams. Jei brandinote įdomias mintis ir idėjas kaip pertvarkyti savo namus, užbaigti remonto-statybų ar interjero atnaujinimo darbus, pats laikas tai įgyvendinti. O kai kas šiomis dienomis perkraus tarpusavio ryšius, atsirinkdami su kuo toliau eiti gyvenimo keliu.

Savaitės pradžioje esant jūsų ženkle artimai Veneros ir Vakšijos pozicijai, būdami kartu, venkite kritikos, pasaugokite gražius tarpusavio ryšius. Šiomis dienomis finansai gali būti linkę greičiau ištekėti, tad susilaikykite nuo emocinių pirkinių.

Esant artimai Mėnulio ir Veneros pozicijai, antradienis ir trečiadienis palankūs harmoningų tarpusavio santykių kūrimui bei stiprinimui.

Ketvirtadienį Mėnuliui judant jau Liūto ženklu, kuo daugiau dėmesio skirkite mažiesiems šeimos nariams. O penktadienis jums tiktų naujų projektų pristatymui, organizaciniams darbams.

Šeštadienis šaunus pabuvimui gamtoje, aplankymui seniai matytų giminaičių ir draugų. O sekmadienį skirkite kūrybai bei saviraiškai, meditacijai, jogai, mėgstamam aktyviam poilsiui.

Sėkmingų pokyčių jums šią savaitę!

Liūtas

Ši savaitė jums – energingas naujos veiklos laikotarpis. Jos dienos, jūsų ženklu keliaujant Marsui, palankios greitiems ryžtingiems veiksmams, esminiams sprendimams bei pasirinkimams.

Savaitės pradžioje kai kas prieis veikloje sankryžą ir spręs, kuriuo keliu pasukti toliau?

Savaitės viduryje galite jautriau matyti situacijas, būti kategoriškesni, tad svarbu būtų išklausyti kitus, atsižvelgti į šalia esančių norus bei troškimus.

Ketvirtadienį Mėnuliui įžengus į jūsų ženklą ir esant artimai jo ir Marso pozicijai, jausite energijos antplūdį, norėsis imti vairą į savo rankas. Penktadienį turėsite progų išreikšti lyderio gabumus, sektųsi suburti bendram tikslui komandą.

Savaitgalį norėsis kuo daugiau dėmesio skirti artimiesiems, ypač mažiesiems šeimos nariams.

Saulei keliaujant jau Dvynių ženklu, būsite linkę daugiau bendrauti, norėsis dažniau susitikti su draugais, rengti išvykas ar išsiruošti į kelionę.

Tad šaunių patyrimų jums šią savaitę!

Mergelė

Savaitė, kai jūsų pastangos ims duoti apčiuopiamus rezultatus. Jos dienomis Jupiteriui, Merkurijui ir Kylančiam Mazgui judant Jaučio ženklu, savo jėgas norėsis nukreipti į pagrindinį tikslą, kaip alpinistui kopiant į viršukalnę, įveikiant sunkumus ryžtingai palypėti aukštyn.

Savaitės pradžia esant Veneros ir Vakšijos artimoms pozicijoms Vėžio ženkle, ryžtingų pasirinkimų laikas.

Savaitės viduryje Saulei judant Dvynių ženklu, sektųsi užmegzti dalykinius kontaktus. Tai tinkamas metas kolektyviniams darbams, siekiant svarbiausių tikslų, komandos subūrimui. Mėnuliui įžengus į Liūto ženklą, kuriuo jau juda Marsas, jau ketvirtadienį galėtumėte sėkmingai pradėti naujus projektus.

Penktadienį norėsis pabaiginėti tai, ką jau buvote pradėję. Tai tinkamas laikas rezultatų įvertinimui ir apibendrinimui.

Šeštadienį ir sekmadienį Mėnuliui keliaujant jau jūsų ženklu, puikus metas sodo-daržo darbams, išvykoms į gamtą. Įkvėpkite gaivaus oro, pasidžiaukite pavasariniais žiedais.

Įdomios ir turiningos jums šios savaitės!

Svarstyklės

Savaitė galinti priminti plaukiančios valties įsiūbavimą. Tad kad sėkmingai įveiktumėte pasitaikančius gyvenimo iššūkius, dažniau pasitelkite kolegas ir bendraminčius. Saulei judant jau Dvynių ženklu, tai tinkamas laikas kolektyviniams planams, kūrybingam bendravimui.

Savaitės pradžia Veneros, Vakšijos ir Mėnulio ritmų įtakoje – emocingesnė. Tad svarbu bus apsispręsti ir atsirinkti, kas jums išties svarbu, o kas tik atima ir gaišina jūsų laiką.

Savaitės vidurys tinkamas konkretiems, materialiems darbams.

Mėnuliui keliaujant Liūto ženklu, ketvirtadienį imkitės iniciatyvos. Tai metas, kai galėtumėte ryžtingiau stumtelėti iki šiol buvusias uždarytas duris. Penktadienis tiktų darbo aplinkos tvarkymui, o taip pat buitinių, šeimai aktualių klausimų sprendimui.

O savaitgalis įdomus draugų pasiūlymais, artimųjų šventėmis, o kai kam puikus išvykoms bei kelionėms.

Giedros nuotaikos jums šią savaitę!

Skorpionas

Savaitė svarbiems jūsų darbams. Mėnulio jaunaties dienomis jos dienos suteiks jums naujų vilčių bei galimybių, o taip pat nuteiks energingiems, atkakliems veiksmams. Vis tik, Nusileidusiam Mazgui Ketu tebeviešint jūsų ženkle, o Jupiteriui judant jums opoziciniu Jaučio ženklu, gali tekti įdėti daugiau pastangų, savo energijos, sėkmę greičiau pasieksite į priekį judėdami labai apgalvotai, mažesniais žingsneliais.

Savaitės pradžioje, Mėnuliui ir Venerai keliaujant Vėžio ženklu, stiprės jūsų įžvalgos bei intuicija. Jomis ir stenkitės vadovautis, nes esant artimai Veneros ir Vakšijos pozicijai, svarbu būtų išvengti kategoriškų sprendimų, aštresnių pasisakymų.

Savaitės vidurys ypač tiktų konkretiems buitiniams darbams. O ketvirtadienį, Mėnuliui judant jau Liūto ženklu, gali tekti padėti spręsti mokinukams aktualias mokyklines problemas. Ši ir penktadienio dienos palankios organizaciniams darbams, naujų sumanymų kolektyve pateikimui.

Šeštadienis šaunus norintiems pertvarkyti namus, užbaigti pradėtuosius buitinius ir remonto darbus, mėgstantiems pasidarbuoti darže ar sode. O sekmadienį skirkite smagiems draugų susitikimams, išvykoms į gamtą.

Gilių įžvalgų jums šią savaitę!

Šaulys

Savaitė, kai nereikėtų labai skubėti. Tai įdomus metas, kai palankesnis jums lėtesnis gyvenimo tempas, kaip lėčiau važiuojant traukiniu, kai galima stebėti gražius pro šalį plaukiančius vaizdus. Saulei judant jums opoziciniu Dvynių ženklu, įprastiniams darbams gali reikėti daugiau jūsų pastangų, nei įprastai.

Savaitės pradžia ragins rūpestingai planuoti finansus, dažniau tartis su artimaisiais, iškilusius klausimus spręsti kartu.

Savaitės vidurys gali patikrinti kai kuriuos jūsų planus. Aiškiau matysite ir kas jus darbo kolektyve linkę palaikyti.

Ketvirtadienio ir penktadienio dienomis svarbus būtų rūpestingas planavimas. Stenkitės nepervargti, situacijų neperspausti, darbus derinti su aktyviu poilsiu.

O savaitgalio dienomis nesistenkite visų namams aktualių buitinių klausimų išspręsti vienu įkvėpimu. Tai metas, kai reikėtų pasidžiaugti kiekvienu savo žingsniu, kad ir mažesniu pasiekimu, svarbiausia – judėjimu į priekį. Šios dienos galėtų būti jums ramesnis atokvėpio metas. Skirkite laiko pasivaikščiojimams gamtoje, pasidžiaugimui saulės spinduliais, pameditavimui ir maloniam bendravimui.

Giedros nuotaikos jums šią savaitę!

Ožiaragis

Naujų planų savaitė. Jos dienomis Jupiteriui ir Merkurijui keliaujant Jaučio ženklu jums sektųsi kurti strateginius planus, išsikelti naujus tikslus ir uždavinius. Saulei iškeliavus į Dvynių, o Marsui į Liūto ženklą, didesnę reikšmę įgaus dalykinis bendravimas, sektųsi kurti kolektyvinius projektus.

Savaitės pradžioje Venerai keliaujant jums opoziciniu Vėžio ženklu gali padaugėti neplanuotų išlaidų. Tai metas, kai Mėnuliui viešint jums opoziciniame Vėžio ženkle, širdis gali sakyti viena, o logika – kita. Tad svarbu būtų rasti vidinį balansą. Tam palankus jums savaitės vidurys. Šiomis dienomis daugiau laisvalaikio leiskite gamtoje, stiprinkite savo sveikatą.

Ketvirtadienis tiktų dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, deryboms, naujų projektų rengimui. O penktadienį skirkite šių naujų tikslų įgyvendinimo pradžiai. Kartu tai palankus metas jūsų aukštesniems karjeros siekiams.

Savaitgalis tiktų aktyviam poilsiui gamtoje. Pailsėkite nuo įtampos, įsileiskite į savo širdį pavasarį.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!

Vandenis

Susitikimų savaitė. Saulei keliaujant Dvynių ženklu, jų, dalykinių, o ir asmeninių, nestokosite. To pasekoje kils įdomių kolektyvinių sumanymų, kuriuos ir būtų šaunu neatidėliojant, įgyvendinti. Tad šios savaitės dienos jums – ryžtingiems sprendimams bei svarbiems pasirinkimams, kam darbuose, o kam ir asmeniniame gyvenime.

Savaitės pradžioje, Mėnuliui judant Vėžio ženklu, į pirmą planą kils ne tik darbiniai bet ir šeimos reikalai. Šiomis dienomis jautriau įsiklausykite į artimųjų lūkesčius, suderinkite abipusius troškimus.

Savaitės viduryje atidžiai stebėkite palankumo ženklus. Šiuo metu galite netikėtai sutikti seniai matytą kolegą ar bičiulį, atkreipkite dėmesį į jų išsakomas mintis.

Ketvirtadienį, Marsui ir Mėnuliui judant jums opoziciniu Liūto ženklu, galite susidurti savo aplinkoje su kolegų noru lyderiauti. Stenkitės ieškoti bendro požiūrio, dalinkitės ne tik idėjomis, bet ir atsakomybėmis. Penktadienis palankus darbams materialiame plane, tai tinkamas metas norintiems spręsti buitinius klausimus, užbaigti remontą ar statybas.

Savaitgalį norėsis pakeisti aplinką, patirti naujų įspūdžių. Tad šaunu būtų leistis į ekskursiją ar suorganizuoti su draugais smagią išvyką į gamtą.

Džiugių patyrimų jums šią savaitę!

Žuvys

Sumanymų įgyvendinimo savaitė. Jos dienomis prasidėjusi Mėnulio jaunatis, Venerai judant Vėžio ženklu, suteiks jums gilių įžvalgų, padės rasti kelius į sėkmę. Šios savaitės dienos jums – ryžtingiems sprendimams bei svarbiems pasirinkimams, kam – darbuose, o kam – asmeniniame gyvenime.

Tam palanki jums jau savaitės pradžia. Venerai susijungus su Vakšija Vėžio ženkle – tinkamas metas atsisijoti svarbiausius tikslus, kurti su kitais šeimos nariais naujus planus.

Mėnuliui judant Vėžio ženklu, savaitės vidurys palankus jaukumo namuose kūrimui, jautriam pasirūpinimui artimaisiais, ypač vyresnio amžiaus šeimos nariais. Tai gerų darbų metas, kai atvėrę širdį atjautai ir pagalbai savo artimui, galėtumėte nuveikti ypač daug.

Ketvirtadienis gali pasižymėti romantiškomis nuotaikomis. Kai kam, tebeieškantiems savojo žmogaus, tai naujos pažinties metas, kai galite jį netikėtai sutikti.

Penktadienį auginantys mažuosius, paplanuokite su jais turiningą laisvalaikį. Galbūt jau šį savaitgalį atrasite kartu naują įdomią kūrybinę veiklą, aktyvų poilsį gamtoje.

Daug džiaugsmo akimirkų jums šią savaitę!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *