Horoskopas gegužės 29 – birželio 4 d. savaitei

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

Horoskopas gegužės 29 – birželio 4 d. savaitei

Astrologė Lolita Žukienė

Permainų savaitė. Jos dienoms Saulei keliaujant Dvynių ženklu, tiktų išmintis, kad nieko nėra pastovesnio už laikiną. Dienos pasižymės žinių ir įvykių gausa, situacijos bus linkę kisti, net tai, kas atrodė stabilu, gali imti ir pabyrėti kaip pajūrio smėlis, tarp pirštų.

Tokia gali būti jau savaitės pradžia.

Svarbiausių savaitės darbų palankiau imtis nuo antradienio, Saulei įžengus į karališkąjį Dvynių ženklo laipsnį ir Jaučio ženkle susijungus Jupiteriui su Kylančiu Mazgu. Tai tinkamas metas ieškoti išeičių iš kilusių situacijų labirinto. palankus deryboms, sutarčių rengimui bei pasirašymui, nekilnojamo turto operacijoms.

Savaitės viduryje Liūto ženklu keliaujančiam Marsui įžengus į karališkąjį laipsnį, ši ir ketvirtadienio diena – tinkamas laikas organizaciniams darbams, naujų idėjų pateikimui, projektų pristatymui ir vystymui.

Šeštadienį skirkite atokvėpiui nuo darbo įtampos. Praleiskite daugiau laiko su šeima gamtoje. O sekmadienį su artimiausiais šeimos nariais pasidžiaukite gražia Tėvo diena.

Sėkmingos jums šios savaitės!

Avinas

Savaitė svarbiems jūsų pasirinkimams. Jos dienos gali priminti kelių kryžkelę, svarbu bus nuspręsti, kokiu keliu judėsite toliau, o pasirinkus, nebeabejojant, ryžtingai žengti pirmyn.

Tokia gali būti jau savaitės pradžia.

Antradienis Saulei viešint karališkajame Dvynių ženklo laipsnyje, tiktų dalykiniams susitikimams, bei deryboms, – šią dieną lengviau rastumėte kompromisą ir sutarimą. Jaučio ženkle susijungus Jupiteriui su Kylančiu Mazgu, metas palankus ieškantiems veiklų, darbo pokalbiams.

Trečiadienį ir ketvirtadienį Marsui viešint karališkajame Liūto laipsnyje, palankus laikas nutarusiems imti situacijų vairą į savas rankas, tinkamas organizaciniams darbams. Tai metas atskleisti lyderystės gabumus, išreikšti dosnumą ir kilniaširdiškumą.

Penktadienį skirkite buitiniams reikalams. Ši diena būtų sėkminga norintiems labiau pasirūpinti mažųjų šeimos narių turiningu laisvalaikiu, kartu paplanuoti mokinukų būsimas atostogas.

Šeštadienis šaunus aktyviai fizinei veiklai, darbams sode, išvykoms į gamtą, o sekmadienį kartu su kitais šeimos nariais surenkite įsimintiną Tėvo dienos šventę.

Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę!

Jautis

Naujų galimybių savaitė. Dienos, Jupiteriui keliaujant jūsų ženklu, pasižymės jų didele gausa, reikės išsirinkti iš jų pačią perspektyviausią. Iš kurios, kaip iš pasodintos gilės, vėliau galėtų užaugti galingas ąžuolas.

Tam palanki jums jums jau savaitės pradžia, ypač antradienis, jūsų ženkle susijungus Jupiteriui su Kylančiu Mazgu, o Saulei viešint karališkajame Dvynių ženklo laipsnyje. Būtent šią dieną aiškiau matysite būsimas perspektyvas, tolesnę savo kelio kryptį ir tuo pačiu žengsite svarbius žingsnius savojo tikslo link.

Savaitės viduryje Marsui įžengus į karališkąjį laipsnį, darbuose imkitės lyderystės. Ši ir penktadienio diena pasižymės stipriomis energijomis, tad ypač svarbu bus nukreipti jas tinkama linkme. Dienos tinkamos aktyviai fizinei veiklai, statybų remonto, namų pertvarkos darbams.

Šeštadienį puoselėkite ir stiprinkite gražius tarpusavio ryšius, kurkite jaukumą namuose. O sekmadienis tegu suteiks jums kuo daugiau džiugių šventiškų akimirkų.

Turiningos jums savaitės!

Dvyniai

Naujų atsiveriančių durų paieškos savaitė. Jos dienos, Saulei keliaujant jūsų ženklu, pasižymės stipriu informaciniu srautu ir jame bus svarbu atsirinkti kas tikra, kuo galima tikėti ir pro kurias duris žengti.

Antradienį Saulei viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje – ypatingas metas nekilnojamo turto operacijoms, sutarčių pasirašymui. Šią dieną Jupiteriui susijungus su Kylančiu Mazgu Jaučio ženkle, palankus laikas kai kam karjeros pokyčiams.

Trečiadienis ir ketvirtadienis pasižymės stipriais, harmoningais Marso ritmais. Šiomis dienomis norėsis apginti tiesą, išspręsti anksčiau susikaupusias problemas. Kartu šios dienos svarbios tarpusavio santykių kūrimui bei stiprinimui.

Penktadienį į situacijas neprošal pažvelgti tarsi atsitraukus, iš didesnio atstumo, kad pamatytumėte daugiau galimų kelių, bei sprendimų būdų. Šią dieną palanki būtų kolektyvinė veikla, neprošal įsiklausyti į kolegų bei draugų patarimus.

Šeštadienį skirkite laiko geriems darbams. Kas pagelbės bičiuliui, o kas – savo kaimynui. Ši diena puiki mėgstantiems pasidarbuoti sode, ketinantiems surengti su draugais įsimintiną ekskursiją, ar kelionę. Sekmadienis puikus gražiai šeimos šventei, artimųjų susibūrimui.

Giedros nuotaikos jums šią savaitę!

Vėžys

Romantiška savaitė. Jūsų ženklu keliaujant Venerai, dažniau išgyvensite gilius jausmus, patirsite „buvimo čia ir dabar“ džiaugsmą. Tai metas, kai galėsite nauju žvilgsniu pažvelgti į savo gyvenimą, atrasdami laimę teikiančius ir mažesnius dalykus, kurie, kaip dėlionės gabalėliai, gali sugulti į gražų gyvenimo paveikslą.

Tokia gali būti jums jau šios savaitės pradžia, suteiksianti galimybę džiugiu, mylinčiu žvilgsniu pažvelgti į artimuosius ir į savo pačių gyvenimą.

Antradienį palankių Saulės ir Jupiterio ritmų įtakoje, sektųsi atsirinkti žinias ir tolesnes kryptis. Šis metas, Saulei viešint karališkajame laipsnyje ir Jupiteriui susijungus su Kylančiu Mazgu Jaučio ženkle, palankus ir sužadėtuvėms, planuojantiems santuoką.

O trečiadienis ir ketvirtadienis, pasižymintys stipria Marso energija, ragins judėti teisinga kryptimi. Dienos tiktų veikloms, reikalaujančioms stiprybės ir jėgos, drąsos bei ryžto keisti situacijas į gera.

Penktadienį skirkite smulkiems nepabaigtiems darbams ir reikalams. Svarbu jų gausoje nepamesti gyvenimo džiaugsmo.

O šeštadienis šaunus mėgstantiems aktyvų poilsį, išvykas ir keliones. Sekmadienis tegu džiugins šventiškais įspūdžiais bei giedra nuotaika.

To ir norisi palinkėti jums šią savaitę!

Liūtas

Ryžtingų sprendimų savaitė. Jūsų ženklu keliaujant Marsui šios savaitės dienomis pajausite, kaip sportininkas, antrąjį kvėpavimą, norėsis įveikti kliūtis, nuveikti kuo daugiau. Tam palanki jums jau savaitės pradžia, kurios dienomis ypač antradienį esant palankiai Saulės ir Jupiterio pozicijai, o Mėnuliui viešint Svarstyklių ženkle, nuveikti galėsite daug būdami diplomatiški, derindami skirtingas nuomones bei požiūrius.

Trečiadienį į jūsų ženklo karališkąjį laipsnį įžengus Marsui, kuriame jis viešės ir ketvirtadienį, imkitės svarbiausiųjų darbų, pribrendusių pokyčių. Tai tinkamas metas pasiryžusiems keisti darbą, ar ketinantiems keisti gyvenamą vietą. Dienos palankios lyderystei, organizaciniams darbams, ypač jei subursite jiems bendraminčių komandą, o taip pat statybų – remonto, buities gerinimo darbams. Penktadienis tiktų pabaigimui to, ką jau esate pradėję.

Saulei keliaujant Dvynių ženklu, savaitgalio dienomis būsite linkę daugiau bendrauti, norėsis dažniau susitikti su draugais, rengti išvykas ar išsiruošti į kelionę. Pasisemkite puikių įspūdžių, ypač ir šį šventišką sekmadienį.

Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę!

Mergelė

Savaitė objektyviam situacijų įvertinimui. Kad galėtumėte judėti toliau, būtina įvertinti nueitą kelią, savo pasiekimus, apmąstyti tolesnius lūkesčius, paderinto juos su esamomis galimybėmis. Šios savaitės dienos įteiks jums, kaip gėlių puokštę, naujų smulkių reikalų, įpareigojimų bei darbelių, o įvertinę jau pasiektus rezultatus, galėsite pradėti naują, įdomų gyvenimo etapą.

Tokia gali būti, Mėnuliui judant jūsų ženklu, jau pati savaitės pradžia.

Antradienis, Saulei viešint karališkajame laipsnyje ir Jupiteriui susijungus su Kylančiu Mazgu, ypač tiktų svarbių dokumentų pasirašymui, sutarčių tvirtinimui.

Trečiadienis ir ketvirtadienis stiprių Marso ritmų įtakoje jums metas, kai galėtumėte iš sąstingio išjudinti ir įstrigusius smulkmenose savo ratus. Šiomis dienomis palanku pabaiginėti statybų-remonto darbus, spręsti buitines problemas, gražinti aplinką ir namus.

Penktadienio astrologiniai ritmai įpūs kūrybinę ugnelę, tad su įkvėpimu imkitės kūrybingų veiklų. Beje, šią dieną kūrybingai norėsis pažvelgti ir į savo pačių gyvenimą, atrandant džiaugsmą teikiančias naujas veiklas.

Šeštadienis šaunus toliau gyvenančių draugų aplankymui, o Tėvo dieną – sekmadienį – skirkite gražiai šventei namuose.

Kūrybingos jums šios savaitės!

Svarstyklės

Derybų ir kompromisų paieškos savaitė. Jos dienomis ypač svarbu bus nuspręsti, kam skirti visas pastangas ir jėgas. Kai kam gali paaiškėti, kad pagrindinėje veikloje gali būti iš didelio debesio mažas lietus. O tai, į ką kreipėte mažiau dėmesio, gali išaugti galingu medžiu,- nauja, įdomi veikla.

Tai aktualu jau šios savaitės pradžioje.

Antradienį Saulei viešint karališkajame Dvynių ženklo laipsnyje, o Jupiteriui susijungus su Kylančiu Mazgu – tinkamas metas deryboms, nekilnojamo turto operacijoms, o kai kam – statybų-remonto darbams.

Savaitės viduryje Mėnuliui judant jūsų ženklu, palankūs dalykiniai susitikimai, darbo pokalbiai. Kartu tai romantiškų nuotaikų ir patyrimų laikas, kai stiprės emocijos ir jausmai.

Stiprių Marso ritmų įtakoje ketvirtadienį sektųsi savo kelyje įveikti ir didesnes kliūtis.

Penktadienį ieškokite balanso tarp darbų ir šeimos reikalų.

O savaitgalio dienomis norėsis dažniau įkvėpti gaivaus pavasarinio oro, laisvalaikį leisti gamtoje, daugiau laiko praleisti su šeima, atrasti vidinę harmoniją. Tam palankus jums ir šis šventiškas sekmadienis.

Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę!

Skorpionas

Savaitė ryžtingiems sprendimams. Jūsų ženkle viešint Nusileidusiam Mazgui Ketu, jos dienomis gali tekti spręsti ir anksčiau atidėtąsias problemas. Svarbu bus atsirinkti esmines, visa ko pagrindą.

Savaitės pradžioje Mėnuliui judant Mergelės ženklu, koncentruokitės į finansinius klausimus.

Naujoms viltims ir galimybėms realizuoti jums palankus, Saulės ir Jupiterio ritmų įtakoje, šis antradienis. Diena tinkama deryboms, dokumentų nagrinėjimui ir tvirtinimui, kompromiso radimo bei sutarimo paieškoms. Saulei judant karališkuoju Dvynių ženklo laipsniu, sektųsi subūrus bendraminčių komandą, kolektyvinė veikla.

Trečiadienį Marsui įžengus į karališkąjį Liūto ženklo laipsnį, kuriame jis viešės ir ketvirtadienį, palanku pristatyti naujus sumanymus bei projektus. Šiomis dienomis labiau pasirūpinkite mažaisiais šeimos nariais, paplanuokite jų būsimas atostogas, padėkite išreikšti jų gabumus ir talentus. O kai kam į pirmą planą kils asmeniniai klausimai.

Penktadienį svarbu nepaskubėti, tiek kelyje, tiek ir priimant esminius sprendimus. Tai metas, kai prieš kerpant, reikėtų išties devynis kartus atmatuoti.

Savaitgalį norėsis įkvėpti gaivaus oro, pasidžiaugti gamta ir malonia draugų kompanija. Kartu pamąstykite, kokia malonia staigmena sekmadienį nudžiuginsite mylimą tėtį.

Gražios šventės ir džiugių patyrimų jums šią savaitę!

Šaulys

Savaitė, kurios dienos gali priminti kopimą į viršų kopėčiomis. Jos dienomis reikėtų atsargiau statyti savo kojas, įvertinant kopėčių patikimumą. Jums pravers tinkamas planavimas, nes daugiau laiko reikėtų skirti ne tik darbams, bet ir poilsiui.

Tokia gali būti, Saulei keliaujant jums opoziciniu Dvynių ženklu, jau savaitės pradžia.

Antradienį Jupiteriui susijungus su Kylančiu Mazgu Jaučio ženkle, būkite atidūs bei rūpestingi darbuose. Tai metas, kai labai svarbu nesuklysti, o priimti pačius tinkamiausius sprendimus. Jums tame padėtų, jei išklausysite kolegų patarimus.

Trečiadienį ir ketvirtadienį Marsui keliaujant karališkuoju laipsniu, į pirmą planą kils tarpusavio santykių klausimai. Šiomis dienomis būdami greiti ir energingi, galėsite pasiekti ženklių pergalių darbe, individualioje veikloje, ar sporte.

Penktadienis palankus suplanuotiems stambesniems pirkiniams.

O savaitgalį kurkite nuotaikingą ir įdomų, tad surenkite smagią išvyką. O šventišką sekmadienį aplankykite artimuosius.

Aukštų viršukalnių jums šią savaitę!

Ožiaragis

Naujų projektų kūrimo savaitė. Jos dienomis norėsis atsispirti nuo to, ką jau pasiekėte ir kilti į naujas kūrybines aukštumas. O kai kas šios savaitės dienomis ryšis svarbiems darbo pokyčiams, randant naują įdomią veiklos kryptį.

Dalykiniams susitikimams jums palanki jau šios savaitės pradžia.

Antradienį gali pasiekti netikėtos įdomios žinios. Šią dieną palankių Saulės ritmų įtakoje ir Jupiteriui susijungus su Kylančiu Mazgu Jaučio ženkle, sektųsi išnarplioti, kaip išvyniojant sumazgytą siūlo kamuolį, ir anksčiau susikaupusias problemas.

Savaitės vidurys Marsui įžengus į karališkąjį Liūto laipsnį, ypač tiktų darbo sutarčių pasirašymui. Ši ir ketvirtadienio diena – jums tinkamas metas svarbiems apsisprendimams bei pasirinkimams.

Penktadienį kelionei į darbus skirkite daugiau nei įprastai laiko. Šią dieną ypač svarbus bus tinkamas darbų paskirstymas, jų organizavimas. Namuose išgirskite artimųjų lūkesčius, pagal tai planuokite savaitgalio veiklas. Tegu atsiranda vietos ne tik buities darbams, bet ir smagiems pasivaikščiojimams bei draugų susitikimams, o taip pat šventiškam sekmadienio susibūrimui artimųjų rate.

Šaunių sumanymų jums šią savaitę!

Vandenis

Savaitė, kai tam, kad išplauktumėte į platesnius vandenis, reikėtų pakelti inkarus. Tad šios savaitės dienomis tam, kad galėtumėte judėti į priekį, ypač svarbus atsisveikinimas su praeitimi, finansinių ir karminių skolų atidavimas. Tam palanki jums jau savaitės pradžia.

Antradienį Saulei viešint karališkajame Dvynių ženklo laipsnyje, o Mėnuliui judant Svarstyklių ženklu, ypatingas laikas svarbiems susitikimams, bei dokumentų tvarkymui.

Trečiadienis ir ketvirtadienis energingų Marso ritmų įtakoje, ypač tiktų konkretiems, materialų pagrindą stiprinantiems veiksmams. Kartu šios dienos gali išryškinti kai kada norą, kad būtų būtent taip, kaip jūs norėjote ir įsivaizdavote. Vis tik vertėtų atsižvelgti į aplinkybes, į šalia esančių troškimus bei lūkesčius. Tam ypač svarbus šis penktadienis, kai svarbiausia bus tinkamai pasirinkti, ar keisti, griauti, ar kurti nauja.

Šeštadienį norėsis pakeisti aplinką, pabuvoti ten, kur dar nebuvote. Tad kartu su brangiais jums žmonėmis surenkite smagią išvyką ar ekskursiją. O sekmadienį savo meile ir dėmesiu pradžiuginkite mylimą tėtį.

Įdomios jums šios savaitės!

Žuvys

Kūrybinga savaitė. Jos dienomis jūsų ženklu judant Neptūnui ir Saturnui, jūsų idėjos lengviau gali tapti kūnu, įgauti materialų pavidalą.

Energinga gali būti jums jau šios savaitės pradžia, kai Mėnuliui keliaujant jums opoziciniu Mergelės ženklu, svarbu būtų nenukrypti į detales ir smulkmenas, o orientuotis į pagrindinį savo tikslą.

Antradienį palankūs Saulės ir Jupiterio ritmai gali padėti pamatyti ir atverti tuos kelius, kurių iki tol dar galėjote nenumatyti. Tai tinkama diena darbo sutarčių pasirašymui, įsipareigojimų prisiėmimui, o taip pat tvirtų tarpusavio santykių kūrimui.

Trečiadienį ir ketvirtadienį stiprūs Marso ritmai ragins nukreipti visas jėgas materialaus pagrindo kūrimui. O penktadienį rūpės dvasiniai reikalai: norėsis pagelbėti savo artimui, išspręsti svarbiausias tarpusavio santykių problemas.

Savaitgalio dienos palankios sodo-daržo darbams, aplinkos tvarkymui, šeimos šventėms ir išvykoms. O mėgstantys keliones, kai kas, planuosite būsimas atostogas.

Nuotaikos jums šios savaitės!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *