Horoskopas kovo 13-19 d. savaitei

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

Horoskopas kovo 13-19 d. savaitei

Intuityvi savaitė. Jos dienomis Saulei, Merkurijui, Saturnui, Neptūnui ir Selenai viešint Žuvų ženkle, ypač svarbu būtų įsiklausyti į savo įžvalgas, pajautimus, taip atrandant jumyse glūdinčią išmintį, padėsiančią priimti tinkamiausius sprendimus.

Savaitės pradžia Jupiteriui susijungus su Chironu Avino ženkle – energingų ir ryžtingų veiksmų metas. Žuvų ženkle Neptūnui susijungus su Selena, svarbu bus įveikti abejones, vidines baimes.

Ketvirtadienį Saulei susijungus su Neptūnu, stiprės jūsų intuicija. Penktadienį Žuvų ženkle susijungus Merkurijui ir Saulei, lengviau atskleisite savo kūrybinius sugebėjimus. Tai padės į darbines bei asmenines situacijas pažvelgti kūrybingu žvilgsniu. Ši diena, Venerai perėjus į Jaučio ženklą, siekiantiems permainų darbe, žymės būsimą palankų laikotarpį.

Šeštadienį esant Saulės ir Selenos artimai pozicijai, o sekmadienį Merkurijui perėjus į Avino ženklą, galite būti emociškai jautresni. Tad svarbu būtų, planuojant laisvalaikį, įsiklausyti į artimųjų lūkesčius.

Daug širdžių šilumos jums šią savaitę!

DELFI Video

Avinas

Savaitė, kai sėkmę pelnysite ryžtingais veiksmais. Jos dienomis jūsų ženklu keliaujant Jupiteriui ir Chironui, sektųsi svarbius klausimus sprendžiantiems išsyk. Tai dienos, kai lengviau sukaupsite jėgas ir esminiams gyvenimo pokyčiams.

Jiems ypač palanki pati savaitės pradžia, jūsų ženkle susijungus Jupiteriui ir Chironui. Tai metas, kai aiškiau matysite savo veiklos perspektyvą, karjeros augimo galimybes. Tai padės jums rinktis tolesnę gyvenimo kryptį, darbinę veiklą.

Savaitės viduryje jūsų ženklu tebekeliaujant Venerai, svarbu rūpestingai tvarkyti finansus, būti atsargesniems keliuose.

Ketvirtadienį susijungus Saulei ir Neptūnui Žuvų ženkle, stiprės kūrybingumas, jūsų išradingumas.

Penktadienį Venerai perėjus į Jaučio ženklą, pagrindinį dėmesį skirkite darbinei veiklai. Ši diena sėkminga siekiantiems aukštų rezultatų profesinėje veikloje, būtų palanki darbo pokalbiams bei deryboms. Ji tiktų statybų-remonto darbams, namų pertvarkai.

Šeštadienį šaunu būtų surengti šeimos išvyką ar trumpą kelionę, daugiau laiko praleisti gryname ore. O sekmadienį į jūsų ženklą atkeliavus Merkurijui, bendraukite jautriai, stiprinkite imunitetą, užsiimkite gyvenimo džiaugsmą gausinančia veikla.

Sėkmingų pokyčių jums šią savaitę!

Jautis

Kūrybinga, darbų kupina savaitė. Tai metas, kai ryškės tolesnis veiksmų planas, o į gyvenimą žvelgdami kūrybingai – rasite ne tik išeitis, bet ir naujas galimybes.

Tam palanki jau pati savaitės pradžia. Selenai susijungus su Neptūnu, tai tinkamas laikas įveikti neryžtingumą, priimti būtinus sprendimus. Juolab, kad Jupiteris bus susijungęs Avino ženkle su Chironu, ir tai kurs palankias aplinkybes siekiantiems darbinių pokyčių.

Savaitės vidurys palankus komandiniam darbui. O ketvirtadienį Merkurijui ir Saulei susijungus Žuvų ženkle, dažniau gali aplankyti įkvėpimas. Tai šaunus metas intelektualiai veiklai, meninei saviraiškai, gabumų bei talentų atskleidimui, palankus darbų neatidėliojantiems, problemas sprendžiantiems išsyk. Penktadienį Venera įžengs į jūsų ženklą. Ši diena palanki jums dalykiniams susitikimams, deryboms, tiktų darbo naujoje vietoje pradžiai, verslo idėjų realizavimui, nekilnojamo turto operacijoms.

O savaitgalis būtų šaunus ne tik kūrybingam laisvalaikiui, bet ir geroms asmeninėms permainoms, pavyzdžiui, persikėlimui į naują gyvenamą vietą.

Kūrybinio įkvėpimo jums šią savaitę!

Dvyniai

Jautri širdies atsivėrimo savaitė. Jos dienomis iš pačių sielos gelmių į paviršių kils gerumas ir atjauta, noras padėti savo artimui, jautriau priimsite ir kitų situaciją. Tokia gali būti, Saulei susijungus su Selena Žuvų ženkle, jau pati savaitės pradžia.

Kartu tai laikas, Jupiterio ir Chirono artimų pozicijų įtakoje, kai jūsų žodžiai ir veiksmai kitiems turės stiprią įtaką, kai lengviau galėsite keisti esamas situacijas į gera.

Savaitės vidurys stiprins norą išvykų ir kelionių, laikas tinkamas komandiruotėms, labiau seksis apjungiantiems jėgas.

Ketvirtadienį Saulei ir Merkurijui susijungus Žuvų ženkle, jums ypač palankus laikas kūrybai bei savirealizacijai. Šis metas kai kam bus svarbus ir naujos draugystės pradžiai. Penktadienį Venerai įžengus į Jaučio ženklą į pirmą planą kils darbiniai reikalai. Tad apjungę kolektyvo jėgas nuveikti galėsite ypač daug, diena puiki asmeniniam tobulėjimui.

Savaitgalis, esant Saulei ir Selenai Žuvų ženkle artimoje pozicijoje, puikus metas saviraiškai bei kūrybai, tad šią dieną daugiau laiko skirkite mėgstamam hobiui, savo ir mažųjų gabumų bei talentų atskleidimui.

Daug širdžių šilumos jums šią savaitę!

Vėžys

Gilių įžvalgų savaitė. Jos dienomis Saulei, Neptūnui, Merkurijui ir Saturnui judant Žuvų ženklu, stiprės jūsų intuicija. Situacijas jauste išjausite, lengviau ir kūrybingai apibendrinsite savo patirtis.

Savaitės pradžioje esant artimai Neptūno ir Selenos pozicijai, aiškiau suvoksite savo abejones, vidines baimes.

Jupiteriui su Chironu susijungus Avino ženkle, lengviau ir greičiau galėsite jas įveikti.

Savaitės viduryje stiprės emocijos ir jausmai.

Ketvirtadienį, Saulei susijungus su Neptūnu, lengviau atskleisite gabumus bei talentus, situacijas matysite ryškiau bei kontrastingiau. O penktadienį Venerai įžengus į Jaučio ženklą, galite susižavėti nauju sumanymu ar projektu, būsite linkę ryžtingiau spręsti ir susikaupusias buitines problemas.

Savaitgalis artimos Saulės, Neptūno ir Selenos įtakoje, jums tinkamas laikas namų pertvarkai, jaukumo kūrimui. Šis metas palankus vidinių talentų atskleidimui. Norėsis mylimus žmones džiuginti savo meile ir dėmesiu. Tai puikus laikas norintiems aplankyti ir toliau gyvenančius giminaičius.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!

Liūtas

Savaitė, kai seksis energingiems ir greitiems. Jos dienomis Avino ženkle viešint Jupiteriui, Chironui, o pirmosiomis savaitės dienomis ir Venerai, svarbu būtų nesustoti prieš iškylančias kliūtis ar trukdžius, o ryžtingai judėti į priekį.

Savaitės pradžioje susijungus Jupiteriui su Chironu, greičiau pelnysite pergalę veikdami ne individualiai, o kartu.

Savaitės vidurys ragins pagrindinį dėmesį skirti ne tik darbiniams, bet ir asmeniniams reikalams.

Ketvirtadienis, Saulei susijungus su Neptūnu, gali būti kontrastingesnis. Išryškėti gali ir tai, kas buvo iki šiol nutylima. Penktadienį Saulei susijungus su Merkurijumi, Venerai perėjus į Jaučio ženklą, tinkamas laikas koncentruotis į esminius darbus, pagrindinius uždavinius.

Savaitgalį artima Saulės ir Selenos pozicija ragins atidžiau rinktis draugus bendravimui, o kai kam – rūpestingiau ir gyvenimo partnerį. Tai metas, kai galite būti jautresni artimo skausmui ir pergyvenimui, kai norėsis paguosti, palaikyti draugą, lengviau rasite įkvepiančius žodžius.

Šaunių patyrimų jums šią savaitę!

Mergelė

Savaitė, kai reikėtų neskubėti. Jos dienomis Saulei, Merkurijui, Neptūnui, Saturnui bei Selenai judant jums opoziciniu Žuvų ženklu, būtų svarbu gilintis tiek į savo jausmus, tiek į susiklosčiusias situacijas. Ir tam palanki esant artimai Neptūno ir Selenos poziciai jau savaitės pradžia, kada susijungus Jupiteriui su Chironu nereikėtų darbų atidėlioti, o įžvelgus priežastis ir motyvacijas, kilusius uždavinius iškart išspręsti.

Savaitės viduryje palanku ieškoti svarbios informacijos, analizuoti gaunamas žinias.

O ketvirtadienį susijungus Saulei su Neptūnu lengviau sektųsi atskleisti gabumus bei talentus.

Penktadienį, artima Saulės ir Merkurijaus pozicija, palanki ženklių rezultatų darbuose pasiekimui, jų pabaigimui. Venerai perėjus į Jaučio ženklą sektųsi spręsti darbinius klausimus. Metas palankus norintiems rasti papildomą veiklą, naują finansinį šaltinį.

Šeštadienis jautrių Saulės ir Selenos pozicijų įtakoje ragins savo meile apgaubti tuos, kuriuos mylite, labiau pasirūpinti savo artimaisiais, giedra nuotaika, kūrybingu laisvalaikiu. O sekmadienį Merkurijui įžengus į Avino ženklą daugiau laiko skirkite sportui, imuniteto stiprinimui.

Įdomios jums šios savaitės!

Svarstyklės

Grūdų nuo pelų atsirinkimo savaitė. Ji – giliems jūsų apmąstymams bei tolesniems pasirinkimams. Jos dienomis Saulei, Merkurijui ir Saturnui keliaujant Žuvų ženklu, daugelį klausimų reikės spręsti kūrybingai, įsigilinant į reiškinių priežastis, apmąstant tolesnę situacijų perspektyvą. Ir tokia gali būti jau savaitės pradžia, Jupiteriui ir Chironui susijungus jums opoziciniame Avino ženkle. Sudėtingesnių Veneros ritmų įtakoje, savęs per daug nespauskite, svarbių finansinių klausimų geriau dar nespręskite.

Savaitės viduryje norėsis kurti tolesnius ateities planus, rinktis veiklos kryptis.

Ketvirtadienį susijungus Saulei su Neptūnu Žuvų ženkle, į savo gyvenimą pažvelkite kūrybingai, atrasdami ir naujas, iki šiol nepastebėtas galimybes. Penktadienį Venerai iškeliavus iš jums opozicinio Avino ženklo, lengviau sektųsi spręsti finansinius klausimus. Diena palanki nekilnojamo turto operacijoms.

O savaitgalį daugiau dėmesio skirkite savo artimam žmogui, pasaugokite ir plėtokite gražius tarpusavio ryšius, atraskite ir mažiesiems įdomių laisvalaikio užsiėmimų. Kai kam šis laikas tiktų ir trumpoms atostogoms.

Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę!

Skorpionas

Savaitė, kurios dienomis galite jaustis lyg sportininkas, teniso kortuose atmušinėjantis priešininko teniso kamuoliuką. Jos dienomis dažniau susidursite su nepagrįstais reikalavimais ar klaidingai tvarkomais dokumentais, dažniau reikės nei bet kada, įrodyti savo teisumą. Tad jūsų atkaklumas ir ištvermė bus tai, ko labiausiai šiomis dienomis reikia.

Ir tokia, Nusileidusiam Mazgui keliaujant jūsų ženklu, gali būti jau savaitės pradžia. Šiomis dienomis Mėnulio ritmai palankesni kolektyviniams sprendimams. Savaitės viduryje sektųsi apjungti savo ir kolegų jėgas, suburti bendro tikslo siekiančią komandą.

O ketvirtadienį Saulei susijungus su Neptūnu Žuvų ženkle, lengviau atskleisite savo kūrybiškumą, gabumus ir talentus. Penktadienį būsite linkę spręsti darbines problemas. Tačiau, šią dieną Venerai įžengus į jums opozicinį Jaučio ženklą, svarbu nepervargti, imtis tų darbų, kurie išties būtini. Labiau pasirūpinkite savo ir artimųjų sveikata.

Savaitgalį, esant Saulės ir Selenos artimoms pozicijoms Žuvų ženkle, labiau pasirūpinkite vyresnio amžiaus artimaisiais. Raskite daugiau laiko kūrybinei saviraiškai, mėgstamam hobiui.

Turiningos jums šios savaitės!

Šaulys

Savaitė, kurios dienomis daugiau gali būti mažiau. Jos dienomis svarbu būtų siekiant tikslų, situacijų neperspausti. Lilit viešint Liūto ženkle, tai ne pats palankiausias metas ryškiai lyderystei, savaitės dienos labiau tiktų komandiniam darbui, jėgų apjungimui.

Savaitės pradžioje Mėnuliui atkeliavus į jūsų ženklą. galite būti emocingesni, jautresni, nei įprastai, – bendraukite švelniai ir dėmesingai.

Savaitės viduryje svarbu būtų susidaryti platesnį situacijų vaizdą, išklausyti ir kitokią, nei jūsų, nuomonę, paieškoti bendrų sąlyčio taškų.

Ketvirtadienį esant artimai Saulės ir Neptūno pozicijai, įveikite abejones, kad ir mažais žingsneliais judėkite tikslo link. O penktadienį Venerai perėjus į Jaučio ženklą, palanku eiti į darbo pokalbius, versle ieškoti naujų galimybių. Tam kurs palankias aplinkybes ir Saulės su Merkurijumi susijungimas Žuvų ženkle.

Šeštadienis labiau tiktų aktyviai fizinei veiklai, trumpoms išvykoms bei kelionėms.

O sekmadienį, Merkurijui įžengus į Avino ženklą, nors dažniau ir norėsis išsakyti savo poziciją, apginti nuomonę, bendraudami su artimaisiais labiau naudokite tam diplomatiškus būdus.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!

Ožiaragis

Susikaupimo savaitė. Jos dienomis prieš didesnius pokyčius reikėtų sukaupti jėgas, giliau analizuoti situacijas bei aplinkybes.

Tam palanki jau šios savaitės pradžia.

Savaitės viduryje galite būti jautresni, nei įprastai. Šią ir ketvirtadienio dienomis, kai jūsų ženklu judės Mėnulis, stiprės emocijos. Svarbu bus rasti balansą tarp jų ir logikos.

Ketvirtadienį Saulei susijungus su Neptūnu ieškokite nestandartinių išeičių bei sprendimų.

Penktadienis, Venerai perėjus į Jaučio ženklą, palankus dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams. Ši diena, Saulei susijungus su Merkurijumi, būtų sėkminga siekiantiems pergalių moksle bei profesinio tobulėjimo.

Šeštadienis gali būti kontrastingas, kupinas netikėtumų. O sekmadienis, į Avino ženklą įžengus Merkurijui, tiktų trumpoms ekskursijoms, būtų palankus renginiams. Šios dienos būtų puikios ir jūsų geriems darbams, šaunios, norintiems labiau pasirūpinti ir vyresnio amžiaus artimaisiais.

Sėkmingų sprendimų jums šią savaitę!

Vandenis

Savaitė, kai stiprės vidinės laisvės ir nuotykių troškimas. Jos dienomis būsite linkę įgyvendinti permainingas, o kai kada ir labiau rizikingas idėjas. Vis tik kol Venera juda Avino ženklu, jos astrologinių ritmų įtakoje, spręsdami finansinius klausimus, būkite atidūs, kruopščiau įvertinkite sąlygas ir aplinkybes.

Savaitės pradžioje Jupiteriui susijungus su Chironu Avino ženkle naujai kilusias idėjas vertėtų įgyvendinti išsyk.

Savaitės vidurys įdomus naujomis pažintimis bei netikėtais susitikimais.

Ketvirtadienį Saulei susijungus su Neptūnu, būsite linkę situacijas vertinti kontrastingiau, o kai kada gal net kiek sutirštinti spalvas. Tad svarbu būtų išlaikyti objektyvų stebėtojo požiūrį.

Penktadienis, Saulei susijungus su Merkurijumi Žuvų ženkle ir Venerai perėjus į Jaučio ženklą, tinkamas metas norintiems pradėti naują veiklą, ieškantiems naujo pagrindinio, ar papildomo finansinio šaltinio.

Savaitgalį kurkite nuotaikingą, surenkite smagią išvyką arba įdomią kelionę. Beje, sekmadienį Merkurijui įžengus į Avino ženklą, bendraujant patartina rinktis švelnius žodžius, vengiant kritikos.

Džiugaus įkvėpimo ir giedros nuotaikos jums šią savaitę!

Žuvys

Žvaigždžių palankumo savaitė. Jos dienomis jūsų ženklu judant Saulei, Neptūnui, Merkurijui, Saturnui ir Selenai – tai ypatingas metas realizuoti kilusias idėjas, kurti ir įgyvendinti naujus planus.

Savaitės pradžioje, susijungus Neptūnui su Selena, svarbu būtų įveikti vidines baimes, nerimo mintis, ir nukreipti energiją šviesaus tikslo link.

O savaitės vidurys šaunus draugystei ir meilei, o kai kam ir naujoms netikėtoms pažintims.

Ketvirtadienį, Saulei su Neptūnu susijungus jūsų ženkle, dažniau jausite kūrybinį įkvėpimą.

Penktadienis Saulei susijungus su Merkurijumi jūsų ženkle ,ypač palankus kūrybai, literatūrai ir muzikai, jūsų gabumų bei talentų atskleidimui. Venerai perėjus į Jaučio ženklą, šią dieną spręskite ir svarbiausius buityje iškilusius uždavinius.

Savaitgalį atšventę gimtadienį ir pajutę energijos antplūdį, imkitės asmeninių gerų pokyčių, – tai jums žvaigždžių palankumo laikas. Iš jūsų ženklo iškeliavus Merkurijui į Avino ženklą, sekmadienį skirkite ramiam atokvėpiui, meditacijai, jogai, mėgstamai muzikai, įkvepiančiai knygai ar įdomiam kultūriniam renginiui.

Įdomios bei kūrybingos jums savaitės!