Horoskopas sausio 30 – vasario 5 d. savaitei

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

Horoskopas sausio 30 – vasario 5 d. savaitei

Vidinės švaros savaitė. Jos dienos suteiks progą ne tik išorinei, bet ir vidinei švarai bei tvarkai. Tai tinkamas laikas atsisakyti jus stabdančių minčių bei įpročių, rinktis tolesnę kelio kryptį, o kai kam – ir perkrauti, kaip lagaminus, tarpusavio santykius.

Savaitės pradžia, Venerai keliaujant griaunamuoju laipsniu, ragins būti atidesniems ne tik kelyje, bet ir planuojantiems būsimas investicijas.

Savaitės vidurys – vasario 1-oji – svarbios informacijos paieškoms. Ieškantiems darbų, pats metas peržiūrėti pasiūlymus.

Antroji savaitės pusė, artėjant pilnačiai, pasižymės stipriomis emocijomis, o kai kada – ir nuotaikų kaita. Venerai keliaujant Žuvų ženklu, o ketvirtadienį ir sudėtingesnių Merkurijaus ritmų įtakoje, finansai bus linkę ne tik atitekėti, bet, atsirandant neplanuotų išlaidų, galima sakyti, ir mistiškai ištekėti, – kruopštus jų planavimas būtų savalaikis.

Savaitgalį jautrių Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, švelnumas ir dėmesys artimiesiems bus ypač svarbūs. Tad pagrindinį dėmesį skirkite savo artimiesiems, gražių tarpusavio santykių kūrimui bei stiprinimui.

Sėkmės jums šią savaitę!

Delfi video

Avinas

Naujų sumanymų savaitė. Jos dienomis jūsų ženklu keliaujant Jupiteriui ir Chironui dažniau kils naujų idėjų bei sumanymų. Svarbu būtų šios savaitės dienomis prieš imantis tai įgyvendinti – įsitikinti jų perspektyvumu. Tai ypač aktualu jau savaitės pradžioje, Venerai viešint griaunamajame laipsnyje.

Savaitės viduryje galimi netikėtumai darbuose, kai kam, siekiantiems karjeros, išradingumas padėtų įveikti ir stipresnę konkurenciją.

Ketvirtadienį labiau seksis kolektyvinė veikla, tad idėjoms įgyvendinti suburkite komandą.

O penktadienį palėtinkite tempą. Tai metas, kai per daug savęs neskubindami, galėsite pasikliauti ne tik logika, bet ir savo intuicija.

Šeštadienis jautrių Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje gali priminti, kaip jūroje, emocijų bangavimą. Tad gebėjimas jautriai išklausyti artimuosius ir draugus bus laiku ir vietoje. Sekmadienį skirkite mėgstamam hobiui, smagioms šeimos laisvalaikio pramogoms.

Šaunių sumanymų jums šią savaitę!

Jautis

Netikėtumų savaitė. Jos dienomis ypač svarbi bus jūsų išmintis ir savalaikė į kintančias situacijas reakcija. Ir tai pravers, Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, bei sudėtingesnių Veneros ritmų įtakoje, jau savaitės pradžioje. Šiomis dienomis kruopščiau analizuokite didesnių įdėjimų reikalaujančius pasiūlymus, atidžiau tikrinkite jus pasiekiančias žinias.

Savaitės viduryje jums tiktų išmintis, kad nereikėtų mesti kelio dėl takelio. Tad gavę naujo darbo pasiūlymą, neskubėdami išsiaiškinkite visas sąlygas.

Ketvirtadienis palankus profesiniam tobulėjimui, vidinių talentų atskleidimui.

O penktadienį skirkite konkretiems, buitį gerinantiems materialiems darbams. Tai tinkamas metas statybų-remonto darbų pabaigimui.

Šeštadienis Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, į pirmą planą kai kam iškels ir iki galo neišspręstąsias tarpusavio santykių problemas. Kad geriau vieni kitus suprastumėte, lengviau rastumėte sutarimą, šiuo metu neprošal į situaciją pažvelgti ir iš kitos varpinės. Sekmadienį raskite laiko sportui ar pasivaikščiojimui gamtoje. Įkvėpkite gaivaus miško oro ir pajuskite vidinę ramybę savo viduje.

Sėkmingų sprendimų jums šią savaitę!

Dvyniai

Energinga, veikli savaitė. Jos dienomis Marsui jūsų ženkle judant direkcine kryptimi, galite pajausti jėgų antplūdį ir norą imtis pribrendusių pertvarkų. Kam veikloje, o kam ir asmeniniame gyvenime. Tačiau pirmadienį, sudėtingesnių Veneros ritmų įtakoje, ypatingą dėmesį skirkite tarpusavio bendravimui, venkite konfliktų.Tai metas, kai palanku prieš pradedant kažką naujo, atsisakyti to, kas trukdo jūsų asmeninei gerovei, bei harmoningiems tarpusavio santykiams.

Permainoms darbe jums palankios dienos – antradienis ir trečiadienis, kai darbai jūsų rankose gali degte degti.

Ketvirtadienis, Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, stiprins romantiškas nuotaikas bei žingeidumą. Tai tinkamas laikas naujų dalykinių, o kai kam ir asmeninių, kontaktų užmezgimui. Artėjant Mėnulio pilnačiai, penktadienį skirkite santarvę ir harmoniją kuriantiems dalykams.

O savaitgalį daugiau laiko skirkite kūrybai bei saviraiškai. Mėnulio pilnatis padės atskleisti jums gabumus bei talentus, o taip pat suburti šeimos narius smagiai laisvalaikio veiklai.

Giedros nuotaikos jums šią savaitę!

Vėžys

Įdomi savaitė. Jos dienos gali priminti tinklą, kuriuo norėsite sugauti gražias gyvenimo akimirkas, įdomius gyvenimo įspūdžius bei vidinį pasitenkinimą gausinančias veiklas, pro jo skylutes iškratant liūdesį ir nerimą gausinančias mintis, vidinį nuovargį, ar nepasitikėjimą rytdiena.

Savaitės pradžioje sudėtingesnių Veneros ir Mėnulio ritmų įtakoje, būkite atidesni kelyje, o bendraudami rinkitės švelnius žodžius. Antradienį ir trečiadienį skirkite materialaus pagrindo kūrimui bei stiprinimui.

Savaitės vidurys – tinkamas laikas subalansuoti pajamas bei išlaidas, o kartu ir norus bei galimybes.

Ketvirtadienį sektųsi rasti naujas darbų kryptis, o kai kam ir įdomias laisvalaikio veiklas. Mėnuliui viešint jūsų ženkle, penktadienį,dažniau lankys romantiškos nuotaikos, kurios ypač sustiprės šeštadienį, prasidėjus Mėnulio pilnačiai.

Savaitgalis puikus ne tik saviraiškai, bet ir romantiškiems susitikimams, draugystei ir meilei.

Džiugių patyrimų jums šią savaitę!

Liūtas

Savaitė, kai kada galinti priminti kalnų upę, galinga jėga įveikiančią pasitaikančius slenksčius. Jos dienomis svarbu bus įveikti kliūtis ne tik išorėje, bet, kai kada ir viduje kylančias abejones, nerimą dėl ateities.

Savaitės pradžia, sudėtingesnių astrologinių ritmų įtakoje, nėra palanki grožio procedūroms ar didesnėms išlaidoms. Jas geriau planuokite savaitės viduryje.

Ketvirtadienį Mėnuliui keliaujant Dvynių ženklu, sektųsi bendraminčių ir sąjungininkų paieška. Tai laikas norintiems patobulėti, siekiantiems naujų žinių.

Penktadienį į pirmą planą gali iškilti ne tik darbiniai bet ir šeimyniniai reikalai. Labiau pasirūpinkite ne tik mažaisiais, bet ir vyresnio amžiaus artimaisiais.

Šeštadienį Mėnulio pilnatis gali kaip valtį, įsiūbuoti jausmus. Tad šią ir sekmadienio dienomis nusistatykite tinkamą savo laivo plaukimo kryptį. Vengdami rifų ir povandeninių akmenų, bendraukite nuoširdžiai ir jautriai. Jums būdingas širdies dosnumas ir noras padėti bus ypač brangūs artimiesiems bei draugams.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!

Mergelė

Savaitė, kurios dienos gali priminti naujų batų prisimatavimą. Jos dienomis kai kas turės progų pasitikrinti gabumus naujoje surastoje veikloje, o kai kas – savo sugebėjimus naujų galimybių paieškoje. Tokios gali būti jau pirmosios savaitės dienos. Beje jomis, Venerai keliaujant opoziciniu ženklu svarbu bus atidžiau įsiklausyti į mylimo žmogaus pageidavimus bei norus.

Savaitės viduryje kai kam gali tekti rinktis – ar likti įprastinėje komforto zonoje, ar ryžtingai nerti į naujos veiklos vandenis.

Ketvirtadienis tiktų dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams bei deryboms.

O penktadienį svarbu bus tolygiai paskirstyti darbų krūvį: tiek darbe, tiek ir namuose.

Mėnulio pilnatis Vėžio ženkle šeštadienį ir sekmadienį skatins susitelkti į šeimai svarbias veiklas. Kartu šios dienos būtų ypač sėkmingos kūrybai, talentų atskleidimui.

Kūrybingos jums šios savaitės!

Svarstyklės

Savaitė dalykiniams susitikimams bei deryboms. Jos dienomis Saulei keliaujant Vandenio ženklu ir Marsui Dvynių ženkle judant direkcine kryptimi, sektųsi užmegzti naujus dalykinius kontaktus, atrasti bendrus sąlyčio taškus.

Tačiau pirmadienį Venerai judant griaunamuoju laipsniu, – nepaskubėkite, gaunamus pasiūlymus detaliai išnagrinėkite, apsvarstykite.

Svarbiems apsisprendimams bei pasirinkimams jums tiktų savaitės vidurys.

Mėnuliui judant Dvynių ženklu, jis galėtų būti romantiškas, tiktų dar tebeieškantiems savojo žmogaus, asmeninėms pažintims. O ketvirtadienį sudėtingesnių Merkurijaus ritmų įtakoje, kruopščiau tikrinkite gaunamas sąskaitas ir kitus dokumentus. Penktadienį skirkite kolektyvinei veiklai, iškilusias problemas spręskite kartu.

Šeštadienį Mėnulio pilnatis stiprins išgyvenamus jausmus. Ši diena tiktų asmeninių kūrybinių sumanymų plėtrai ir vystymui. O sekmadienį skirkite džiugiam atokvėpiui nuo įprastinės veiklos. Diena jums – renginiams bei susitikimams.

Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę!

Skorpionas

Savaitė gilesniems apmąstymams. Jos dienomis analizuokite gautas patirtis, apibendrinkite patyrimus. Nusileidusiam Mazgui tebeviešint jūsų ženkle, o Saulei keliaujant Vandenio ženklu, galimi vidiniai prieštaravimai, reikės atrasti balansą tarp noro remtis praeitimi, ir kartu būti atviram rytdienos naujovėms.

Savaitės pradžioje sudėtingesnių Veneros ritmų įtakoje, susilaikykite nuo abejotinų finansinių sprendimų.

Naujų darbų bei finansinių šaltinių paieškoms jums labiau tiktų savaitės vidurys.

Ketvirtadienį, esant sudėtingesniems Merkurijaus ritmams, skirkite buitiniams reikalams. O penktadienį ieškokite savo projektams bendraminčių bei sąjungininkų.

Mėnulio pilnaties ritmai savaitgalį didins jautrumą, ragins susitelkti į šeimą, ieškoti gyvenimo džiaugsmą gausinančios smagios laisvalaikio veiklos. Tai puikus metas nutarusiems peržiūrėti spintas ir stalčius, atlaisvinant vidinę erdvę naujai ateinančioms idėjoms, o taip pat smagiems šeimos stalo žaidimams.

Išmintingų sprendimų jums šią savaitę!

Šaulys

Savaitė, kai ypač svarbūs bus jūsų sakomi žodžiai. Tam, kad nešaudytumėte tuščiais šoviniais, sakykite juos tik įsitikinę jų teisingumu.

Savaitės pradžioje, kad išvengtumėte neplanuotų išlaidų, būkite atidūs: tiek kelyje, tiek ir tikrindami gaunamas sąskaitas bei kitus dokumentus.

Savaitės viduryje Mėnuliui judant Dvynių ženklu, remkitės ne vien tik savo nuomone, bet ir įsiklausykite į šalia esančių patarimus.

O antroje savaitės pusėje svarbu būtų nepriskaldyti malkų, nesureikšminti neesminių dalykų. Šiomis ketvirtadienio ir penktadienio dienomis gaunamas žinias kruopščiau tikrinkite, o bendraudami rinkitės jautrius žodžius. Tai ypač aktualu šį ketvirtadienį, Merkurijui viešint griaunamajame Ožiaragio laipsnyje, kai planai ir sumanymai gali kisti ir jums reikės greitai rasti tame skaičiuje ir kompromisinius sprendimus.

Mėnulio pilnaties ritmai šeštadienį gali įsiūbuoti emocijas, tirštinti spalvas. Tad jūsų optimizmas ir gera nuotaika bus tai, ko artimiesiems ypač norėtųsi. O sekmadienį paplanuokite trumpą išvyką ar kelionę, kad pakeisdami aplinką patirtumėte kuo daugiau smagių įspūdžių.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!

Ožiaragis

Planų patikrinimo savaitė. Jos dienomis gali tekti pakoreguoti anksčiau kilusius sumanymus, permąstyti tolesnius kelius į tikslą. O kai kada gali paaiškėti, kad ne viskas auksas, kas auksu žiba.

Tokia sudėtingesnių astrologinių ritmų įtakoje gali būti jau pati savaitės pradžia.

Savaitės vidurys gali pažerti nemažai netikėtumų, kam – darbe, o kam – ir asmeniniame gyvenime. Šiuo metu daugiau dėmesio skirkite gerai savijautai, šviesioms mintims.

Jūsų ženklo griaunamuoju laipsniu keliaujant Merkurijui, ketvirtadienį neskubėkite duoti pažadų, neįsitikinę realiomis galimybėmis juos realizuoti, kartu kritiškiau vertinkite ir jums lengvai pažadamus dalykus. Kartu tai metas, kai žodis žvirbliu išlėkęs, gali jaučiu sugrįžti, tad bendraudami būkite atidesni, nei įprastai.

Penktadienis tiktų pradėtųjų darbų bei projektų užbaigimui. Ypač jis bus palankus jei tam pasitelksite kolegas, o namie – artimuosius.

Šeštadienį Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, svarbu bus, nesureikšminant smulkmenų, išlaikyti vidinį balansą. O sekmadienį skirkite maloniam bendravimui, draugų susitikimams.

Sėkmingo planavimo jums šią savaitę!

Vandenis

Savaitė, galinti priminti pasakojimą apie gyvąjį ir negyvąjį vandenį. Jos dienomis svarbu bus atsirinkti vieną nuo kito, kaip ir gaunamas žinias, bei nepamesti veiksmų eiliškumo tvarkos. Tai aktualu, sudėtingesnių Veneros ir Mėnulio astrologinių ritmų įtakoje, jau savaitės pradžioje.

Savaitės viduryje gyvenimas suteiks progų išmokti kažką įdomaus ir visai naujo.

O ketvirtadienį orientuokitės į tarpusavio ryšius. Merkurijui viešint griaunamajame laipsnyje planai gali kisti, tad jūsų gebėjimas, kaip katinėliui nušokti ant minkštų letenėlių, išties pravers.

Penktadienis – metas įdomioms pažintims, požiūrių derinimui, sutarčių rengimui. Darbuose svarbu tinkamai susidėlioti prioritetus, kas po ko, kaip ir pasakoje, kad pavyktų, – pirmiau negyvas, po to gyvas vanduo.

Šeštadienį Mėnulio pilnaties dieną, skirkite kūrybai, savo gabumų atskleidimui. O sekmadienį – sportui, išvykoms bei kelionėms.

nuotaikingos jums šios savaitės!

Žuvys

Kūrybinga savaitė. Jos dienomis tiek į situacijas, tiek ir į savo gyvenimą pažvelkite kūrybingai, atrasdami gražiąsias puses bei naujas galimybes.

Tai svarbu, Venerai keliaujant jūsų ženklo griaunamuoju laipsniu, jau savaitės pradžioje, kai vertėtų pasaugoti ne tik finansus, bet ir gražius tarpusavio ryšius.

Savaitės viduryje priimdami sprendimus, įveikite abejones ir baimes, būkite greiti ir ryžtingi.

O ketvirtadienį, sudėtingesnių Merkurijaus ritmų įtakoje, planai gali kisti, tad į daugelį situacijų pažvelkite stebėtojo žvilgsniu.

Penktadienį, Mėnuliui keliaujant Dvynių ženklu, ieškokite kolektyvinių sprendimų, tarpusavio santykiuose – sutarimo. Tai metas, kai iš esamų situacijų galėsite daug ko išmokti, beje, jums padės įžvalgos bei intuicija.

Šeštadienį Mėnulio pilnaties įtakoje, galite būti jautresni nei įprastai. Tai metas, kai situacijas galite matyti kontrastingiau. Jums padės įsiklausymas į šalia esančiųjų nuomonę, tad svarbu bus iš smulkmenų nekurti dramblio. Sekmadienį skirkite maloniems patyrimams. Kam tai bus mėgstamas hobis, kam – aktyvus poilsis, o kam – malonus tingiadienis.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *