2021 metų lapkričio 29 gruodžio 5 d. savaitės horoskopas

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

2021 metų lapkričio 29 gruodžio 5 d. savaitės horoskopas

Stiprių situacijų savaitė. Jos dienomis norėsis priimti esminius sprendimus, savo pastangas ir jėgas, kaip šaudant į taikinį, visas strėles nukreipti pagrindinio tikslo link. Savaitės pradžia, paskutinės lapkričio dienos, palankios materialaus pagrindo kūrimui, svarbiems finansiniams ir komerciniams sprendimams.

Savaitės vidurys, gruodžio 1-oji pasižymės stipriais astrologiniais ritmais. Tai metas įsipareigojimų įvykdymui, konkretiems, ypač svarbiems jūsų sprendimams.

Ketvirtadienis palankus drąsiems ir aktyviems. Tai metas norintiems išspręsti problemas greitai ir iš esmės, lyg vienu kirčiu perkertant Gordijaus mazgą. O jautrių Mėnulio ritmų penktadienis ir ypač pilno Saulės užtemimo diena – šeštadienis, gali priminti patiekalą su daug aštrių prieskonių; pasižymėti netikėtais įvykiais aštrių patyrimų situacijomis. Būkite atidesni kelyje ir buityje, venkite konfliktų, išlaikykite vidinę ramybę.

Sekmadienis – tarpusavio santykių stiprinimui, draugystės ir meilės kūrimui.

Sėkmingos jums šios savaitės!

DELFI VIDEO

Avinas

Savaitė, kai praverstų jūsų greita reakcija bei taiklūs sprendimai. Jos dienos kai kada gali priminti sporto varžybas, kuriose laimi ne vienas žaidėjas, o visa komanda. Svarbu bus suderinti tarpusavio veiksmus, į besikeičiančias situacijas reaguoti kartu, greitai bei ryžtingai.

Savaitės pradžioje, Mėnuliui keliaujant jums opoziciniu Svarstyklių ženklu, pravers jūsų diplomatiniai sugebėjimai, sutarimo bei kompromiso paieška. Šios pirmadienio ir antradienio dienos palankios kolektyviniams sprendimams bei veiksmams.

Savaitės viduryje, gruodžio 1-ąją galite jaustis, kaip žaidėjas, turintis žaisti pagal griežtas taisykles. Tai tinkamas metas tvarkos darbo aplinkoje, o ir namuose, įsivedimui.

Ketvirtadienis tiktų dalykinėms pažintims, naujų kontaktų užmezgimui. Diena palanki perėjimui į naują darbą. Penktadienį, sudėtingesnių Mėnulio ritmų įtakoje, galite būti emocingesni. Svarbu būtų išlaikyti vidinę ramybę. Šeštadienį, gruodžio 4-ą – pilno Saulės užtemimo dieną būkite atidesni kelyje ir buityje. Šią dieną venkite nesutarimų bei konfliktų, pasistenkite neatsargiu žodžiu neįskaudinti tų, kuriuos mylite.

O sekmadienis palankus sportui, sveikatos stiprinimo procedūroms, aktyviai fizinei veiklai.

Sėkmingų sprendimų jums šią savaitę!

Jautis

Netikėtumų kupina savaitė. Ir jų gali būti, kaip netikėtai iškritusių ledukų, kam darbuose, o kam ir asmeniniame gyvenime.

Siekiantiems karjeros, norintiems keisti darbą, ypač tiktų pirmadienis ir antradienis – lapkričio 29-a ir 30-ta. Šiomis dienomis Urano, keliaujančio jūsų ženklu įtakoje, keičiantis situacijoms, jums pravers lankstumas, gebėjimas greitai rasti išeitis.

Savaitės vidurys – gruodžio 1-oji – palanki pradėtųjų darbų užbaigimui, skolų, tiek materialių, tiek ir dvasinių, atidavimui. Kuo daugiau savo dėmesio skirkite ir mažiesiems šeimos nariams.

Ketvirtadienis ragins ieškoti naujų galimybių, versle – naujų rinkų. Ši diena tiktų anksčiau suplanuotiems jūsų pokyčiams.

Penktadienį naujų įsipareigojimų geriau neprisiiminėti – ši diena gilesnei situacijų analizei.

Šeštadienį, keičiantis Mėnulio fazei ir pilno Saulės užtemimo metu, svarbu bus neskubėti – tiek sprendimais, tiek ir veiksmais. Tai metas sukaupti jėgas, stiprinti sveikatą, puoselėti gražius tarpusavio ryšius. O sekmadienį norėsis aktyvaus poilsio, diena tinkama bendraminčių, bičiulių susitikimui.

Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę!

Dvyniai

Savaitė, kai užgriuvusiame žinių, svarbios informacijos sraute, reikės atsirinkti pirmaeilius, aktualiausius dalykus. Saulei keliaujant jums opoziciniu ženklu ir Juodajam Mėnuliui tebeviešint jūsų ženkle savaitės pradžioje į priekį judėkite neskubėdami, apmąstydami tolesnius žingsnius, veiklas derinkite su aktyviu poilsiu.

Savaitės vidurys tiktų anksčiau atidėliotų darbų pabaigimui. O ketvirtadienis – naujų planų kūrimui.

Emociškai jautrų Mėnulio ritmų įtakoje penktadienį ypač svarbu bus. kruopščiau tikrinti jus pasiekiančius dokumentus, o taip pat ir savo pateikiamas ataskaitas.

Šeštadienis, keičiantis Mėnulio fazei, pilno Saulės užtemimo diena – aštresnio astrologinio fono. Šią dieną jums svarbių susitikimų, geriau neplanuokite. Svarbu būtų išlaikyti vidinę ramybę, dažniau pabūti gyvenimo stebėtoju.

Sekmadienis jums – smagiai išvykai. Pakeiskite aplinką, patirkite naujų, džiugių įspūdžių.

Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę!

Vėžys

Intensyvi, veikli savaitė. Jos dienomis kaip per tankų sietą norėsis atsijoti, atsirinkti svarbiausius tikslus, į kuriuos nukreipsite savo pastangas. Tokios gali būti jau pirmosios savaitės dienos. Jos tiktų materialaus pagrindo stiprinimui, komerciniams sprendimams, nekilnojamo turto operacijoms.

Savaitės vidurys – gruodžio pradžia – jums aktyvi. Tai metas anksčiau suplanuotiems konkretiems veiksmams bei sprendimams.

Ketvirtadienį būkite ryžtingi, kilusius klausimus bei problemas spręskite išsyk, neatidėliodami į tolesnį stalčių.

Penktadienį, sudėtingesnių Mėnulio ritmų įtakoje, galimi nuotaikų svyravimai. Šią ir keičiantis Mėnulio fazei pilno Saulės užtemimo šeštadienio dieną svarbu bus nepasiduoti liūdnesnėms mintims, į gyvenimą žvelgti optimistiškai, suvokiant, kad sunkumai yra laikini ir kad po nakties vėl išaušta rytas. Tai metas darbui su savimi, asmeniniam tobulėjimui, vidinių vertybių atskleidimui. O sekmadienį norėsis tiesiog smagaus poilsio. Tad raskite laiko mėgstamai muzikai, įdomiai knygai, pasivaikščiojimams, meditacijai, jogai.

Gilių vidinių patyrimų jums šią savaitę!

Liūtas

Savaitė, kai daugelį įvykių galėsite pamatyti naujoje ryškioje šviesoje. Jos dienomis, tarsi tamsiame kambaryje uždegus šviesą, aiškės buvę neaiškios ar sudėtingesnės situacijos, lengviau pamatysite jų priežastis, suvoksite kitų motyvus.

Savaitės pradžioje, paskutinėmis lapkričio dienomis lengviau išspręsite šeimai, ir mažiesiems aktualius klausimus, sektųsi pabaigti pradėtuosius projektus bei buitį gerinančius, statybų-remonto darbus.

Savaitės vidurys – gruodžio 1-oji – pasižymės būtinybe derinti savo veiksmus su kitais. Tai metas, kai neprošal įsiklausyti į šalia esančių nuomonę, išgirsti jums galinčius būti naudingais, patarimus.

Ketvirtadienį norėsis greitų sprendimų ir veiksmų. Šią dieną daugelį veiksmų galėsite atlikti tarsi vienu įkvėpimu.

Jautresnių Mėnulio ritmų penktadienis – diena tinkama taikymuisi, santarvės bei harmonijos kūrimui. O pilno Saulės užtemimo Šaulio ženkle šeštadienis ragins pagrindinį dėmesį skirti gyvenimo bendrakeleiviui – savo artimiausiam žmogui. Tai tinkamas laikas atsisakyti kritiško požiūrio, pabandyti įžvelgti kitame savybes, kurios jus kažkada sužavėjo, jūsų pamiltus charakterio bruožus. Sekmadienį skirkite turiningam šeimos poilsiui. Auginantys mažuosius – kuo daugiau laiko praleiskite su jais.

Gilių įžvalgų jums šią savaitę!

Mergelė

Kūrybinga savaitė. Ji gali džiuginti jus naujomis įdomiomis idėjomis, atrandamomis galimybėmis, kitu kampu pamatytomis situacijomis. Jos dienomis į savo gyvenimą vertėtų pažvelgti kūrybingai, suteikiant dienoms daugiau ryškių spalvų, džiugių patyrimų. Tam ypač tiktų jau savaitės pradžia, paskutinės lapkričio dienos. Šios dienos šaunios draugystei ir meilei, gražių šeimos ryšių stiprinimui.

Savaitės vidurys palankus anksčiau prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui, pradėtųjų projektų užbaigimui.

O penktadienį, sudėtingesnių Mėnulio ritmų įtakoje, galite būti linkę sutirštinti spalvas, tad šią dieną nesureikšminkite smulkmenų, venkite nesutarimų.

Šeštadienis – kontrastingas. Keičiantis Mėnulio fazei ir pilno Saulės užtemimo metu, svarbių susitikimų geriau neplanuokite. Užsiimkite širdžiai džiaugsmą teikiančia veikla, labiau pasirūpinkite artimųjų sveikata bei gera savijauta. O sekmadienį kurkite kūrybingą. Tai puiki diena meninių idėjų realizavimui, mėgstamam hobiui, įdomiai saviraiškai.

Džiugių patyrimų jums šią savaitę!

Svarstyklės

Balanso paieškos savaitė. Jos dienomis norėsis išlyginti svarstyklių lėkšteles, ant kurių – norai, troškimai ir galimybės, atrasti jų pusiausvyrą.

Tokios gali būti jau pirmosios savaitės dienos, kurios ragins gyvenime pamatyti kuo daugiau džiaugsmo ir laimės akimirkų. Juolab, kad Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, gyvenimas suteiks progų sustiprinti draugystės, meilės ryšius.

Savaitės vidurys – informacijos paieškai, svarbiausių žinių atsirinkimui. Tai tinkamas metas siekiantiems moksle pergalių, norintiems patobulėti profesinėje srityje.

Ketvirtadienis – permainingas, šią dieną galimi netikėti įvykiai, neplanuotos situacijos.

Penktadienis mažiau palankus naujai jūsų pradžiai, labiau tiktų įprastinei veiklai, kurią reikėtų derinti su poilsiu.

O šeštadienį, keičiantis Mėnulio fazei ir Saulės užtemimo metu, susilaikykite nuo kritiškesnių vertinimų, giliau neapmąstytų veiksmų. Šią dieną svarbu neskubėti, tinkamai įvertinti situacijas bei aplinkybes.

Sekmadienis jums – smagioms šeimos pramogoms, aktyviam poilsiui, pasivaikščiojimams su augintiniu.

Nuotaikingos jums šios savaitės!

Skorpionas

Vidinių atradimų savaitė. Jos dienos suteiks progų į savo gyvenimą pažvelgti nauju žvilgsniu, atrandant dar nepanaudotus sugebėjimus bei gabumus, naujas progas, o taip ir bendraminčius. Tokia gali būti jau savaitės pradžia. Šios paskutinės lapkričio dienos palankios finansinių klausimų sprendimui, naujų sumanymų pradžiai.

Savaitės viduryje norėsis stabtelėti, įvertinti nueitą kelią, atliktus darbus, suvokti, į kokį tikslą toliau kreipti savo jėgas.

O ketvirtadienis palankus siekiant to tikslo jau konkretiems žingsniams.

Jautresnį Mėnulio ritmų įtakoje penktadienį savęs neskubinkite. Šią dieną bent trumpam stabtelėkite ir leiskite sau apsižvalgyti, atsirinkti, kas iš ties svarbu.

O pilno Saulės užtemimo Šaulio ženkle dieną permąstykite apie savo tarpusavio santykius. Pagalvokite, ką norėtumėte savyje pakeisti, kad jie taptų dar geresni.

Sekmadienis jums – puiki diena savišvietai, smagiam bendravimui su mažaisiais, kad ir trumpai išvykai, ar nuotaikingai kelionei. Tai suteiktų jums šaunų atokvėpį po darbų ir įtampos, o kartu galimybę išreikšti mylimam žmogui savo gilius jausmus.

Sėkmingų įžvalgų jums šią savaitę!

Šaulys

Krypčių pasirinkimo savaitė. Jos dienomis neprošal pasitikslinti savo laivo plaukimo kryptį, įvertinti galimas kliūtis bei būdus joms , įveikti ar apiplaukti. Tokia gali būti jau šios savaitės pradžia. O kai kas šiomis paskutinėmis lapkričio dienomis pajausite, kaip sportininkas, antrąjį kvėpavimą,- tai tinkamas metas norintiems keisti darbą ar pradėti nuosavą veiklą.

Savaitės viduryje – gruodžio 1-ąją dieną – kurkite ateities planus, planuokite konkrečius būsimus veiksmus.

O ketvirtadienį lengviau rasite tinkamas išeitis bei sprendimus.

Penktadienis pasižymės kontrastingumu, svarbu bus suderinti savo ir šalia esančių veiksmus. O šeštadienį, keičiantis Mėnulio fazei ir Saulės užtemimo jūsų ženkle dieną, ne viskas gali būti taip, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodys. Šią dieną jus pasiekiančias žinias būtina kruopščiau tikrinti. Būtinas didesnis atidumas kelyje ir buityje. Branginkite artimus žmones, pasaugokite gražius tarpusavio ryšius. O sekmadienį susitikite su draugais, kartu paplanuokite smagią iškylą.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!

Ožiaragis

Stabilumo paieškos savaitė. Jos dienomis šiame kintančiame pasaulyje norėsis atrati tai, kas išlaiko laiko išbandymus, kas teikia stabilumo ir saugumo pojūtį. Kam – tai būtų įprastinė veikla, kam – materialaus pagrindo kūrimas, o kam – emocinį saugumą teikianti šeima. Tokios gali būti jau pirmosios šios savaitės dienos. Jos tiktų naujų finansinių šaltinių paieškoms, materialaus pagrindo kūrimui. O kai kam – gražių tarpusavio santykių stiprinimui.

Gruodžio 1-oji – savaitės vidurys primins tas veiklas, kurias buvote kuriam laikui atidėję. Tad imkitės jų nebeatidėliodami.

Ketvirtadienis jums – naujoms dalykinėms pažintimis bei darbo susitikimams. Šią dieną sektųsi ieškoti bendrų sąlyčio taškų, derinti nuomones, rasti kompromisą.

Penktadienį, jautresnių Mėnulio ritmų įtakoje galite būti emocingesni, norėsis greitesnių pokyčių. Tačiau sudėtingesnių astrologinių ritmų įtakoje patartina dar neskubėti. Tai aktualu ir šeštadienį – pilno Saulės užtemimo dieną. Šią dieną neapsikraukite per dideliu buitinių darbų krūviu, daugiau laiko skirkite ramiam kūrybingam poilsiui. O sekmadienis tebūnie aktyvus, energingas, diena šauni sportui, sveikatos bei imuniteto stiprinimui, trumpoms išvykoms.

Sėkmingų sprendimų jums šią savaitę!

Vandenis

Savaitė, kai norėsis daug ką keisti. Svarbu tik bus nuspręsti ką ir kada. Kas mąstysite apie naują veiklos kryptį, įdomesnio darbo pasiūlymą, o kas ir norėsite pakeisti ir gyvenamąją vietą. Kad tai padarytumėte pirmiausia savyje vertėtų susivokti, suprasti, ko iš tikrųjų trokštate iš gyvenimo, kokie artimiausi jūsų tikslai. Tam palankios pirmosios šios savaitės dienos, kurios tiktų darbo vietos, o taip pat ir savo minčių pertvarkai.

Gruodžio 1-ąją kurkite detalų tolesnių veiksmų planą. Kartais, kad pasiektumėte pagrindinį tikslą gali tekti išsikelti ir tarpinius tikslus. Jų įgyvendinimo pradžiai palankus jau šis ketvirtadienis. Tad šią dieną, kaip sakoma, imkite jautį už ragų.

Gruodžio 3-ią, sudėtingesnių Mėnulio ritmų įtakoje, informaciją kruopščiau tikrinkite, svarbių sprendimų dar nepriiminėkite. Didesnį dėmesį skirkite savo ir artimųjų sveikatai.

O pilno Saulės užtemimo dieną – šeštadienį – būkite atsargesni buityje ir kelyje, venkite nesutarimų bei konfliktų. Gražių tarpusavio ryšių kūrimui ir stiprinimui jums palankus šis sekmadienis.

Sėkmingos, turiningos jums šios savaitės!

Žuvys

Išminties kaupimo savaitė. Saulei keliaujant Šaulio ženklu būsite linkę gilinti ir plėsti savo žinias, bei supratimą, analizuoti situacijas, ieškoti tinkamiausių sprendimų ir išeičių. Kai kurie įvykiai, gali atrodyti, kad paliečia pačią jūsų širdį.

Tokios gali būti jau pirmosios savaitės dienos. Jos taip pat suteiks progų tiek kūrybai, tiek ir geriems jūsų darbams, pagalbai savo artimui.

Savaitės vidurys – gruodžio 1-oji – kai kuriuos pasodins prie anksčiau pradėtų dokumentų tvarkymo darbų. O ketvirtadienį skirkite buitinių klausimų sprendimui. Diena palanki remonto-statybų darbų užbaigimui.

Gruodžio 3-ą, – penktadienį – sudėtingesnių Mėnulio ritmų įtakoje, įveikite abejones, liūdesio ir nerimo mintis. O šeštadienį – gruodžio 4-ą – pilno Saulės užtemimo metu, palanku atsisakyti nebereikalingų daiktų, o taip pat jums trukdančių įpročių bei nuostatų. Šią ir sekmadienio dienomis su artimaisiais dalinkitės širdies šiluma, meile ir gerumu, išreikškite širdies dosnumą ir atjautą. Kuo daugiau dėmesio skirkite mažiesiems, pasidžiaukite buvimu kartu.

Daug meilės jums šią savaitę!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *