Dalinio Mėnulio užtemimo belaukiant

astrologija, horoskopai ir konsultacijos

Dalinio Mėnulio užtemimo belaukiant

2023 m., Gegužės 5 d. 18:14:11 prasidės dalinis Mėnulio užtemimas. Maksimumas 20:22:59, o stebėti norintiems palanki jo pabaiga 22:31:45.

Užtemimas vyks Mėnuliui keliaujant Skorpiono ženklu, kuriame šiuo metu randasi ir Prozerpina, esant artimai Mėnulio ir Nusileidusio Mazgo, Ketu, pozicijai. Aktyvuota bus Skorpiono – Jaučio ašis. Į paviršių gali kilti užleistos tarpusavio santykių, sveikatos, o taip pat neišspręstos esminės darbinės problemos.

Šis užtemimas galima sakyti, užvers buvusį tarp užtemimų veiksmo ir atsako į jį,- atoveiksmio, sustiprintų energijų veidrodinį koridorių, kurio metu buvo pagreitėjęs ir sustiprėjęs pasekmės – karmos – dėsnio pasireiškimas.

Kaip šiam užtemimui pasiruošti?

Laukdami šio užtemimo, sutvarkykite namus, išneškite iš jų tai, kas jums netinkama bei nereikalinga, atlaisvindami namų erdves naujiems į gyvenimą ateinantiems geriems dalykams. Įleiskite gaivaus pavasarinio oro ne tik į juos, bet ir į savas mintis, bendraukite nuoširdžiai ir švelniai, nepradėkite jokio naujo negatyvaus ciklo, raskite už ką padėkoti jus mylintiems ir palaikantiems.

Kaip tinkamiausiai panaudoti šią stiprią energiją?

Atsisveikinimui su jus skaudinusia praeitimi.

Tai, kas buvo nusėdę atminties gelmėse, užtemimo energijų gali būti iškelta į paviršių. O tai, kas aiškiai matoma, lengviau galima tinkamai išspręsti: priimant kaip gyvenimo pamoką-patirtį, atleidžiant sau ir kitiems, nusprendžiant galutinai pamiršti, nebemaitinti savo energija, nebesukioti savo širdies žaizdoje, tarsi aštraus, žeidžiančio peilio, o leisti laikui tą sužeidimą užtraukti, sugydyti.

Perkrovimui, kaip lagaminų, tarpusavio santykių, suteikiant jiems naują, geresnę kokybę.

Tai tinkamas metas giliems apmąstymams,kaip juos praturtinti, įvertinimui savo ir kito žmogaus juos kuriant dedamų pastangų, padėkojimui už meilę ir jums skiriamą dėmesį. O taip pat atsirinkimui to, ką norėtumėte juose keisti, o ką – išsaugoti, kaip laiko patikrintą, esantį gera, persinešti į rytdieną.

Permąstymui savo veiklos, išsikeltų materialių tikslų, atsisakant nebūtinų ir pasiliekant jums svarbiausius.

Kai kam tai proga, išryškėjus darbiniams sunkumams, nauju žvilgsniu pažvelgti į savo dabartinę veiklą, o nematant gerų perspektyvų,, po užtemimo nutarti paieškoti naujų savirealizacijos galimybių.

Išsikėlimui į paviršių giliai esančios jūsų intuicijos.

Pasibaigus užtemimui, atkreipkite dėmesį į savo nuojautą ir įžvalgas, pavyzdžiui ir į nakties sapnus, -jie gali aiškiai atskleisti tas problemas, kurios dar po užtemimo likę, o taip pat parodyti kelius joms išspręsti.

Įveikimui užtemimo sustiprintų nerimo ir baimės dėl ateities, minčių. Nukreipimui paieškoms energijos vidinio balanso tarp materialių ir dvasinių vertybių.

Kartais mes visą savo energiją paskirstome netolygiai, susikuriame nerealius lūkesčius ir to pasekoje pasijaučiame nelaimingais. Dėkingumas, pasidžiaugimas tuo ką susikūrėte, pasiekėte, ką jau turit, nelyginant savęs su kitais, gali suteikti jums didesnę sielos ramybę o kartu ir laimės pojūtį. Ta linkme po užtemimo ir nukreipkite savo mintis ir vidines jėgas, dalindamiesi su artimaisiais gerumu ir širdies šiluma.