2020 metų spalio 26 – lapkričio 1 d. savaitė

Naujų tikslų savaitė. Kaip praūžus jūroje audrai, šią savaitę bangos rims, aiškiau galėsite įvertinti pasiektus rezultatus, nusibrėžti ateities gaires. Tokios gali būti palankios Marso pozicijos įtakoje jau pirmosios savaitės dienos.