Rugpjūčio 10-16 d. savaitė

Kontrastų kupina, permaininga savaitė.